xem ngày tốt tháng 5 năm 2018

(Lichngaytot.com) Nếu sở hữu dự tính cần thiết như tậu xe, trả mái ấm hoặc thành lập khai trương... chúng ta nên coi ngày đảm bảo chất lượng xấu xa mon 5 năm 2018 dương lịch nhằm dữ thế chủ động tổ chức, đáp ứng từng chuyện ra mắt nhẵn.

Có nhiều cách thức và nhân tố

Bạn đang xem: xem ngày tốt tháng 5 năm 2018

xem ngày đảm bảo chất lượng xấu

không giống nhau, bên dưới đấy là cơ hội coi theo gót cách thức Kinh Dịch của cổ nhân nhằm lại. 

Nếu mon 5/2018 dương lịch này còn có dự tính cần thiết như tậu xe, trả mái ấm hoặc thành lập khai trương... chúng ta nên coi ngày đảm bảo chất lượng xấu xa nhằm dữ thế chủ động tổ chức, đáp ứng từng chuyện ra mắt nhẵn.

DƯƠNG LỊCH

ÂM LỊCH

LỊCH CAN CHI

ĐÁNH GIÁ

NÊN - KỴ

1/5/2018

16

Quý Tị

Xấu

Kỵ động thổ, thành lập khai trương, tậu xe, xuất hành.

2/5/2018

17

Giáp Ngọ

Bình thường

Có thể trả mái ấm, xuất hành, kỵ thành lập khai trương.

3/5/2018

18

Ất Mùi

Xấu

Tránh xuất sản phẩm, thanh toán giao dịch, tậu xe, thành lập khai trương.

4/5/2018

19

Bính Thân

Bình thường

Có thể tậu xe, xuất hành, tách thành lập khai trương.

5/5/2018

20

Đinh Dậu

Bình thường

Có thể xuất hành, thành lập khai trương, kỵ tậu xe, trả mái ấm.

6/5/2018

21

Mậu Tuất

Tốt

Nên tậu xe, trả mái ấm, thành lập khai trương, thanh toán giao dịch.

7/5/2018

22

Kỷ Hợi

Xấu

Kỵ thành lập khai trương, tậu xe, xuất hành, động thổ.

8/5/2018

23

Canh Tý

Bình thường

Có thể trả mái ấm, sửa mái ấm, xuất hành, kỵ thành lập khai trương.

9/5/2018

24

Tân Sửu

Tốt

Có thể tậu xe, thành lập khai trương, động thổ, xuất hành, kỵ trả mái ấm.

10/5/2018

25

Nhâm Dần

Tốt

Nên tậu xe, xuất hành, trả mái ấm, thanh toán giao dịch, thành lập khai trương.

11/5/2018

26

Quý Mão

Bình thường

Có thể tậu xe, thanh toán giao dịch, tách thành lập khai trương, động thổ.

12/5/2018

27

Giáp Thìn

Xấu

Có thể thanh toán giao dịch, thành lập khai trương, kỵ trả mái ấm, hé kho.

13/5/2018

28

Ất Tị

Xấu

Tránh xuất hành, động thổ, sửa mái ấm, thành lập khai trương.

14/5/2018

29

Bính Ngọ

Bình thường

Có thể xuất hành, kỵ thành lập khai trương, động thổ, sửa  mái ấm, tậu xe.

15/5/2018

1

Đinh Mùi

Xem thêm: Tải app MU88: Chìa khóa mở ra thế giới cá cược hấp dẫn

Tốt

Có thể tậu xe, xuất hành, thành lập khai trương, động thổ, trả mái ấm.

16/5/2018

2

Mậu Thân

Tốt

Có thể tậu xe, thành lập khai trương, động thổ, xuất hành, trả mái ấm.

17/5/2018

3

Kỷ Dậu

Xấu

Có thể thanh toán giao dịch, thành lập khai trương, kỵ trả mái ấm, tậu xe.

18/5/2018

4

Canh Tuất

Bình thường

Tránh xuất sản phẩm, hé kho, tậu xe, rất có thể thành lập khai trương, xuất hành.

19/5/2018

5

Tân Hợi

Bình thường

Có thể xuất hành, trả mái ấm, kỵ thành lập khai trương, thanh toán giao dịch.

20/5/2018

6

Nhâm Tý

Bình thường

Tránh động thổ, thành lập khai trương, thanh toán giao dịch, tậu xe.

21/5/2018

7

Quý Sửu

Xấu

Có thể xuất hành, thanh toán giao dịch, tách tậu xe, thành lập khai trương.

22/5/2018

8

Giáp Dần

Tốt

Có thể tậu xe, thành lập khai trương, xuất hành, trả mái ấm, tách động thổ

23/5/2018

9

Ất Mão

Xấu

Có thể thanh toán giao dịch, tậu xe, tách thành lập khai trương, động thổ.

24/5/2018

10

Bính Thìn

Bình thường

Tránh hé kho, tậu xe, rất có thể thành lập khai trương, xuất hành.

25/5/2018

11

Đinh Tị

Tốt

Có thể tậu xe, thành lập khai trương, xuất hành, trả mái ấm, tách động thổ.

26/5/2018

12

Mậu Ngọ

Tốt

Tránh thanh toán giao dịch rộng lớn, rất có thể thành lập khai trương, xuất hành, trả mái ấm.

27/5/2018

13

Kỷ Mùi

Xấu

Tránh thanh toán giao dịch, thành lập khai trương, động thổ, tậu xe.

28/5/2018

14

Canh Thân

Bình thường

Có thể thanh toán giao dịch, thành lập khai trương, tách trả mái ấm.

29/5/2018

15

Tân Dậu

Xấu

Có thể xuất hành, tách thanh toán giao dịch rộng lớn, tậu xe, thành lập khai trương.

30/5/2018

16

Nhâm Tuất

Tốt

Tránh thành lập khai trương, rất có thể tậu xe, thanh toán giao dịch, xuất hành.

31/5/2018

17

Xem thêm: cừu vui vẻ và sói xám

Quý Hợi

Tốt

Nên thanh toán giao dịch, thành lập khai trương, tậu xe, xuất hành.