thời tiết huế 3 ngày tới

Thứ 5 - 21/12

Thời tiết Huế Thứ 5 - 21/12

Bạn đang xem: thời tiết huế 3 ngày tới

18°

mưa vừa

Cảm giác như 18°

Nhiệt phỏng thời tiết

Ngày/Đêm:

18°

/

20°

Nhiệt phỏng thời tiết

Sáng/Tối:

18°

/

20°

Lượng mưa

Lượng mưa:

34.31 mm

Nhiệt phỏng thời tiết

Thấp/Cao

18°/

20°

Dự báo nhiệt độ khí hậu Huế

Độ ẩm

96 %

Dự báo vận tốc gió

Gió

4.58 km/h

Áp suất ko khí

Áp suất

1022 hPa

Thời gian dối Bình minh và Hoàng hôn

Bình minh/Hoàng hôn

06:12/05:21

Lượng mưa Huế Thứ 5 - 21/12/2023

Nhiệt phỏng Huế Thứ 5 - 21/12/2023

Thứ 6 - 22/12

Thời tiết Huế Thứ 6 - 22/12

19°

mưa vừa

Cảm giác như 20°

Nhiệt phỏng thời tiết

Ngày/Đêm:

19°

/

19°

Nhiệt phỏng thời tiết

Sáng/Tối:

20°

/

19°

Lượng mưa

Lượng mưa:

34.11 mm

Xem thêm: đời người con gái nay mới 20

Nhiệt phỏng thời tiết

Thấp/Cao

19°/

20°

Dự báo nhiệt độ khí hậu Huế

Độ ẩm

91 %

Dự báo vận tốc gió

Gió

5.34 km/h

Áp suất ko khí

Áp suất

1024 hPa

Thời gian dối Bình minh và Hoàng hôn

Bình minh/Hoàng hôn

06:13/05:22

Lượng mưa Huế Thứ 6 - 22/12/2023

Nhiệt phỏng Huế Thứ 6 - 22/12/2023

Thứ 7 - 23/12

Thời tiết Huế Thứ 7 - 23/12

20°

mưa vừa

Cảm giác như 20°

Nhiệt phỏng thời tiết

Ngày/Đêm:

20°

/

19°

Nhiệt phỏng thời tiết

Sáng/Tối:

20°

/

20°

Lượng mưa

Lượng mưa:

18.63 mm

Nhiệt phỏng thời tiết

Thấp/Cao

19°/

20°

Dự báo nhiệt độ khí hậu Huế

Độ ẩm

92 %

Dự báo vận tốc gió

Gió

4.66 km/h

Áp suất ko khí

Áp suất

1025 hPa

Thời gian dối Bình minh và Hoàng hôn

Bình minh/Hoàng hôn

Xem thêm: xổ số miền bắc thứ năm hàng tuần

06:13/05:22

Lượng mưa Huế Thứ 7 - 23/12/2023

Nhiệt phỏng Huế Thứ 7 - 23/12/2023