Đăng ký khóa họcTham gia khóa học

1

1

(17/03/2018 | 10:43)
1
1

1

(10/03/2018 | 21:11)
1
1

1

(27/02/2018 | 03:40)
1
1

1

(26/02/2018 | 17:11)
1

Nguyễn Tuyết Linh

Nguyễn Tuyết Linh

Zecchi có kế hoạch đào tạo phù hợp cho những người đi kinh doanh. Tôi rất thích cách dạy học ở đây.

Lê Phương

Lê Phương

Tôi đã được nâng cấp các kiến thức kinh doanh sau khi hoàn thành khóa học tại đây.

Cám ơn Zecchi!

Bùi Hưng Phú

Bùi Hưng Phú

Tôi đã tự hơn hẳn khi giao tiếp với khách hàng sau khi học khóa học B2B