xem ngày tốt tháng 4 năm 2018

"Có thờ sở hữu linh thiêng, sở hữu kiêng cữ sở hữu lành", nhằm tổ chức những việc cần thiết như mở bán khai trương, fake căn nhà, sắm xe... nhập mon 4/2018 khô hanh thông tiện nghi, chúng ta cũng có thể xem thêm cách Xem ngày đảm bảo chất lượng xấu tháng 4 năm 2018 dương lịch tiếp sau đây.

DƯƠNG LỊCH

Bạn đang xem: xem ngày tốt tháng 4 năm 2018

ÂM LỊCH

LỊCH CAN CHI

GIỜ TỐT

ĐÁNH GIÁ

NÊN - KỴ

1/4/2018

16

Quý Hợi

7h-9h
11h-13h
15h-17h

Tốt

Nên mở bán khai trương, thanh toán giao dịch, sắm xe, fake căn nhà.

2

17

Giáp Tý

9h-11h
13h-15h
17h-19h

Xấu

Kỵ xuất hành, sắm xe, fake căn nhà, động thổ, mở bán khai trương.

3

18

Ất Sửu

7h-9h
11h-13h
15h-17h

Xấu

Kỵ sắm xe, mở bán khai trương, thanh toán giao dịch. cũng có thể fake căn nhà.

4

19

Bính Dần

5h-7h
9h-11h
13h-15h

Tốt

Nên sắm xe, thỏa thuận, thanh toán giao dịch, mở bán khai trương, fake căn nhà.

5

20

Đinh Mão

7h-9h
11h-13h
15h-17h

Bình thường

Nên sắm xe, xuất hành.

6

21

Mậu Thìn

5h-7h
9h-11h
13h-15h

Bình thường

Kỵ sắm xe, mở bán khai trương. cũng có thể thanh toán giao dịch, xuất hành.

7

22

Kỷ Tị

7h-9h
11h-13h
15h-17h

Xấu

Kỵ thanh toán giao dịch, thỏa thuận, sắm xe, fake căn nhà, mở bán khai trương.

8

23

Canh Ngọ

5h-7h
9h-11h
13h-15h

Xấu

Kỵ mở bán khai trương, fake căn nhà. cũng có thể xuất hành.

9

24

Tân Mùi

7h-9h
11h-13h
15h-17h

Tốt

Nên sắm xe, mở bán khai trương, thỏa thuận thanh toán giao dịch, xuất hành.

10

25

Nhâm Thân

5h-7h
9h-11h
13h-15h

Tốt

Nên sắm xe, mở bán khai trương, thanh toán giao dịch. Hạn chiết xuất hành.

11

26

Quý Dậu

7h-9h
11h-13h
15h-17h

Tốt

Nên xuất hành, fake căn nhà, sắm xe. Kỵ mở bán khai trương, động thổ.

12

27

Giáp Tuất

9h-11h
13h-15h
17h-19h

Xấu

Kỵ fake căn nhà, xuất hành, mở bán khai trương, sắm xe.

13

28

Ất Hợi

7h-9h
11h-13h
15h-17h

Bình thường

Có thể sắm xe, fake căn nhà, hạn chiết xuất hành xa xăm.

14

29

Bính Tý

9h-11h
13h-15h
17h-19h

Xấu

Kỵ sắm xe, thanh toán giao dịch, xuất kho, fake căn nhà.

15

30

Đinh Sửu

Xem thêm: kinh chú đại bi tiếng phạn

7h-9h
11h-13h
15h-17h

Bình thường

Có thể fake căn nhà, sắm xe.

16

1/3

Mậu Dần

7h-9h
11h-13h
15h-17h

Bình thường

Kỵ sắm xe, mở bán khai trương. cũng có thể thanh toán giao dịch, xuất hành.

17

2

Kỷ Mão

9h-11h
13h-15h
17h-19h

Tốt

Nên sắm xe, fake căn nhà, thỏa thuận, thanh toán giao dịch, mở bán khai trương, xuất hành.

18

3

Canh Thìn

7h-9h
11h-13h
15h-17h

Xấu

Kỵ sắm xe, fake căn nhà, thanh toán giao dịch, xuất kho.

19

4

Tân Tị

5h-7h
9h-11h
13h-15h

Xấu

Kỵ mở bán khai trương, fake căn nhà. cũng có thể xuất hành.

20

5

Nhâm Ngọ

7h-9h
11h-13h
15h-17h

Bình thường

Nên sắm xe, xuất hành.

21

6

Quý Mùi

5h-7h
9h-11h
13h-15h

Xấu

Kỵ sắm xe, thanh toán giao dịch rộng lớn, fake căn nhà, xuất hành.

22

7

Giáp Thân

7h-9h
11h-13h
15h-17h

Xấu

Kỵ thanh toán giao dịch, sắm xe, fake căn nhà. cũng có thể xuất hành.

23

8

Ất Dậu

5h-7h
9h-11h
13h-15h

Bình thường

Kỵ sắm xe, mở bán khai trương. cũng có thể thanh toán giao dịch, xuất hành.

24

9

Bính Tuất

7h-9h
11h-13h
15h-17h

Tốt

Nên sắm xe, fake căn nhà, thỏa thuận, thanh toán giao dịch, mở bán khai trương, xuất hành.

25

10

Đinh Hợi

5h-7h
9h-11h
13h-15h

Bình thường

Có thể fake căn nhà, xuất hành. Không nên chọn mua xe cộ, thanh toán giao dịch rộng lớn.

26

11

Mậu Tý

7h-9h
11h-13h
15h-17h

Bình thường

Tránh fake căn nhà, thanh toán giao dịch rộng lớn. cũng có thể mở bán khai trương, xuất hành.

27

12

Kỷ Sửu

9h-11h
13h-15h
17h-19h

Tốt

Nên mở bán khai trương, sắm xe, fake căn nhà, thanh toán giao dịch. Tránh động thổ.

28

13

Canh Dần

7h-9h
11h-13h
15h-17h

Xấu

Không nên mở bán khai trương, sắm xe. cũng có thể xuất hành.

29

14

Tân Mão

5h-7h
9h-11h
13h-15h

Bình thường

Có thể sắm xe, thanh toán giao dịch. Hạn chiết xuất hành, mở bán khai trương.

30

15

Nhâm Thìn

Xem thêm: cảm giác bị lừa dối trong tình yêu

7h-9h
11h-13h
15h-17h

Tốt

Nên sắm xe, fake căn nhà, mở bán khai trương, xuất hành.