dự báo thời tiết huế 3 ngày tới

  • Thời tiết
  • Thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết Huế

Thời tiết hiện nay tại

Bạn đang xem: dự báo thời tiết huế 3 ngày tới

Cập nhật: 13h 19/12/2023

  • Thời tiết

    : phần lớn mây, ko mưa

  • Hướng gió

    : Gió bắc tây-bắc - tốc độ: 1 m/s

Dự báo không khí 10 ngày tới

Thứ tư 20/12/2023

22°C

19°C

 100°%

2m/s

Nhiều mây, với mưa vừa

Thứ năm 21/12/2023

21°C

18°C

 100°%

4m/s

Nhiều mây, với mưa vừa

Thứ sáu 22/12/2023

21°C

17°C

 100°%

Nhiều mây, với mưa vừa

Thứ bảy 23/12/2023

20°C

16°C

 100°%

Nhiều mây, với mưa vừa

Xem thêm: kinh nam mô a di đà phật

Chủ nhật 24/12/2023

22°C

16°C

 92°%

Nhiều mây, với mưa, mưa rào

Thứ nhì 25/12/2023

24°C

15°C

 90°%

Nhiều mây, với mưa, mưa rào

Thứ phụ thân 26/12/2023

25°C

16°C

 82°%

Nhiều mây, với mưa, mưa rào

Thứ tư 27/12/2023

24°C

17°C

 76°%

Nhiều mây, với mưa dông

Thứ năm 28/12/2023

24°C

17°C

Xem thêm: số 21 có ý nghĩa gì

 76°%

Nhiều mây, với mưa dông

Biểu đồ vật nhiệt độ phỏng 10 ngày qua