xổ số miền trung thứ 5

 • Miền trung
 • Thứ 2
 • Thứ 3
 • Thứ 4
 • Thứ 5
 • Thứ 6
 • Thứ 7
 • C.N

Xổ số miền Trung loại 5 ngày 23-11-2023

Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G8

‍70

‍48

Bạn đang xem: xổ số miền trung thứ 5

‍86

G7

‍011

‍937

‍614

G6

‍9715

4319

9182

‍8579

1886

5944

‍4394

2462

0807

G5

‍9733

‍6430

‍5659

G4

‍82411

55523

34470

66489

36069

67093

46304

‍88584

44163

85498

53197

61461

41829

68335

‍27648

30004

26587

95541

38774

30295

47959

G3

‍97242

45660

‍32099

60393

‍45508

33441

G2

‍14214

‍49357

‍58739

G1

‍01813

‍44061

‍72304

ĐB

‍700957

‍192955

‍935249

ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 4 4,4,7,8
1 1,1,3,4,5,9 4
2 3 9
3 3 0,5,7 9
4 2 4,8 1,1,8,9
575,7 9,9
6 0,9 1,1,3 2
7 0,0 9 4
8 2,9 4,6 6,7
9 3 3,7,8,9 4,5

Thống kê nhanh chóng Miền Trung loại 5

Bộ số xuất hiện tại nhiều nhất nhập 30 lượt quay

48 26 lần50 26 lần04 25 lần87 24 lần40 24 lần
96 23 lần93 22 lần95 22 lần61 22 lần34 22 lần

Bộ số xuất hiện tại ít nhất nhập 30 lượt quay

59 11 lần78 11 lần54 11 lần17 11 lần79 11 lần
47 11 lần22 10 lần03 9 lần36 9 lần21 8 lần

Bộ số lâu ko về nhất (lô tô gan)

36 14 lượt21 8 lượt26 7 lượt22 6 lượt00 5 lượt
72 4 lượt85 4 lượt90 4 lượt02 3 lượt03 3 lượt

XSMT loại năm ngày 16-11-2023

Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G8

‍64

‍49

‍45

G7

‍233

‍157

‍195

G6

‍4387

8047

1648

‍8551

8676

7613

‍6941

8501

6361

G5

‍6506

‍8507

‍6911

G4

‍75356

62304

50561

76215

67880

60398

19087

‍25758

62138

40167

99334

16754

73899

58211

‍79109

87469

04432

35625

16971

42720

28767

G3

‍08177

93481

‍97098

40581

‍41513

56764

G2

‍59635

‍40496

‍75558

G1

‍28510

‍70731

‍16798

ĐB

‍835628

‍983396

‍249035

ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 4,6 7 1,9
1 0,5 1,3 1,3
28 0,5
3 3,5 1,4,8 2,5
4 7,8 9 1,5
5 6 1,4,7,8 8
6 1,4 7 1,4,7,9
7 7 6 1
8 0,1,7,7 1
9 86,6,8,9 5,8

KQXSMT loại 5 ngày 09-11-2023

Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G8

‍32

‍97

‍93

G7

‍034

‍362

‍750

G6

‍2616

5091

9712

‍0955

1227

9473

‍3984

2966

5223

G5

‍1219

‍2562

‍6042

G4

‍21718

53878

68409

54187

51686

74765

67615

‍38939

97098

67091

03530

01486

64010

12405

‍81652

68286

15559

96191

02410

42351

31995

G3

‍73452

42091

‍46343

70060

‍14806

21096

G2

‍57712

‍56792

‍55604

G1

‍59677

‍02861

‍46311

ĐB

‍393574

‍130076

‍796730

ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 9 5 4,6
1 2,2,5,6,8,9 0 0,1
2 7 3
3 2,4 0,90
4 3 2
5 2 5 0,1,2,9
6 5 0,1,2,2 6
74,7,8 3,6
8 6,7 6 4,6
9 1,1 1,2,7,8 1,3,5,6

SXMT thu phái mạnh ngày 02-11-2023

Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G8

‍75

‍49

‍89

G7

‍007

‍883

‍912

G6

‍0089

0229

8044

‍6937

2640

2039

‍7891

2539

5494

G5

‍3969

‍5774

‍2516

G4

‍53638

20097

96611

14817

66097

92055

92625

‍97168

17715

66253

65116

81630

98720

87214

‍43729

Xem thêm: xổ số miền bắc thứ năm hàng tuần

35624

68174

85307

54352

26364

16988

G3

‍23694

17712

‍36002

94846

‍72105

88213

G2

‍01401

‍10554

‍89310

G1

‍79029

‍75250

‍28603

ĐB

‍943306

‍434240

‍652366

ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 1,6,7 2 3,5,7
1 1,2,7 4,5,6 0,2,3,6
2 5,9,9 0 4,9
3 8 0,7,9 9
4 40,0,6,9
5 5 0,3,4 2
6 9 8 4,6
7 5 4 4
8 9 3 8,9
9 4,7,7 1,4

XSMTR Thứ 5 ngày 26-10-2023

Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G8

‍40

‍75

‍14

G7

‍103

‍213

‍605

G6

‍4375

4862

3325

‍5664

6420

2028

‍8596

8831

3248

G5

‍8948

‍2038

‍8373

G4

‍94102

02084

75395

05674

42476

11146

41595

‍03579

68784

42877

84942

25693

71357

09406

‍02172

60929

19549

40776

81168

94127

80657

G3

‍55828

96890

‍17824

20462

‍84589

97972

G2

‍53945

‍49561

‍77585

G1

‍58915

‍16838

‍96174

ĐB

‍266869

‍122909

‍375607

ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 2,3 6,9 5,7
1 5 3 4
2 5,8 0,4,8 7,9
3 8,8 1
4 0,5,6,8 2 8,9
5 7 7
6 2,9 1,2,4 8
7 4,5,6 5,7,9 2,2,3,4,6
8 4 4 5,9
9 0,5,5 3 6

XSMTT5 - XS miền Trung loại 5 19-10-2023

Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G8

‍14

‍90

‍81

G7

‍690

‍856

‍797

G6

‍8305

7341

2293

‍3150

3100

6434

‍4963

7720

8494

G5

‍5513

‍4704

‍7853

G4

‍80987

79763

72633

38287

92346

01732

16194

‍55313

82866

54217

74628

25188

44748

73531

‍98970

25691

11109

53400

15435

18355

85747

G3

‍89896

33176

‍63742

06814

‍36948

88913

G2

‍45072

‍79661

‍31227

G1

‍50920

‍87017

‍11639

ĐB

‍797206

‍490832

‍334240

ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 5,6 0,4 0,9
1 3,4 3,4,7,7 3
2 0 8 0,7
3 2,3 1,2,4 5,9
4 1,6 2,80,7,8
5 0,6 3,5
6 3 1,6 3
7 2,6 0
8 7,7 8 1
9 0,3,4,6 0 1,4,7

XSMTRUNG Thứ 5 ngày 12-10-2023

Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G8

‍48

‍92

‍38

G7

‍588

‍181

‍641

G6

‍8530

5843

9148

‍5747

0774

7902

‍9390

3204

0332

G5

‍2209

‍4368

‍8463

G4

‍68741

38798

83284

42753

41829

34132

33869

‍16065

37960

58841

51165

54059

12415

94004

‍71917

60983

67932

41601

36578

66018

67783

G3

‍72167

83569

‍65254

23249

‍35235

34105

G2

‍20935

‍94685

‍41928

G1

‍06277

‍79141

‍65035

ĐB

‍875722

‍145342

‍029344

ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 9 2,4 1,4,5
1 5 7,8
22,9 8
3 0,2,5 2,2,5,5,8
4 1,3,8,8 1,1,2,7,9 1,4
5 3 4,9
6 7,9,9 0,5,5,8 3
7 7 4 8
8 4,8 1,5 3,3
9 8 2 0

Xổ số Miền Trung loại 5 mở thưởng nhập 17h10 phút những ngày loại năm hàng tuần với 3 đài:

 • Xổ số Bình Định

 • XS Quảng Bình

 • Xổ số Quảng Trị

Trang thành quả XSMT thứ 5 mặt hàng tuần bao hàm thành quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước đó... giúp cho bạn bám theo dõi quy luật đi ra số tiện lợi.

Cơ cấu giải thưởng xổ số thiết kế miền Trung mới nhất

Với 1 tờ vé miền Trung mệnh giá bán 10.000đ, người đùa đem thời cơ trúng thưởng với những giải sau:

01 Giải Đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ

10 Giải Nhất: Trị giá 30.000.000đ

10 Giải Nhì: Trị giá 15.000.000đ

20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000đ

70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000đ

100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000đ

300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000đ

1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000đ

10.000 Giải Tám: từng giải trị giá 100.000đ

Xem thêm: muốn dậy lúc 5h sáng thì ngủ lúc mấy giờ

45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành mang đến những vé chỉ sai 1 số lượng đối với mặt hàng số đặc trưng bên trên bảng thành quả xổ số kiến thiết miền Trung (trừ hàng trăm ngàn nghìn).

9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành mang đến những vé trúng 5 số ở đầu cuối bám theo trật tự của giải điều đặc biệt.

Chúc chúng ta như mong muốn !

Tin tức mới mẻ nhất