xin má rước dâu lời

TONE: Nữ: Ebm | STYLE: Ballad

Anh rời khỏi nhưng mà coi ni làng mạc mặt mũi rộn giờ cười cợt hí hửng, Chú rể, nàng dâu đang được nằm trong nâng chén rượu gửi gắm bôi, Vậy nhưng mà sao ko thấy đâu? Bao mùa trăng ko thấy cau trầu, Em coi ngóng câu anh hứa mai này qua loa đón em mần dâu.

Bạn đang xem: xin má rước dâu lời

Rồi từng tối lén coi nhau, trao vài ba thắc mắc lỗ rét nồng, Chẳng cần thiết nhung gấm phú vinh, vô khối đâu điểm anh tấm lòng, Đồng vày sông nước bản thân ni đâu sở hữu thua thiệt xa cách gì phố đô thị, Coi nhưng mà như sở hữu thương thì anh cần nơm nớp tính sao mang lại đành.

[ĐK: ] Anh ơi nắng nóng mưa dãi dầu về mái ấm xin xỏ má rước con cái dâu, Em thương với ưng bản thân anh thôi cho đến Lúc tao bạc cái đầu, Mong sao tấm đằm thắm tiếp tục trao về người trân quý trái khoáy tim em son vàng, Nắm lấy níu tay dắt em cho dù qua loa bao nhiêu sông hoặc đèo núi cao.

== DẠO NHẠC ==

Rồi từng tối lén coi nhau, trao vài ba thắc mắc lỗ rét nồng, Chẳng cần thiết nhung gấm phú vinh, vô khối đâu điểm anh tấm lòng, Đồng vày sông nước bản thân ni đâu sở hữu thua thiệt xa cách gì phố đô thị, Coi nhưng mà như sở hữu thương thì anh cần nơm nớp tính sao mang lại đành.

[ĐK: ] Anh ơi nắng nóng mưa dãi dầu về mái ấm xin xỏ má rước con cái dâu, Em thương với ưng bản thân anh thôi cho đến Lúc tao bạc cái đầu, Mong sao tấm đằm thắm tiếp tục trao về người trân quý trái khoáy tim em son vàng, Nắm lấy níu tay dắt em cho dù qua loa bao nhiêu sông hoặc đèo núi cao.

Xem thêm: gieo quẻ bói bài chính xác nhất hàng ngày

[ĐK: ](Tăng tone) Anh ơi nắng nóng mưa dãi dầu về mái ấm xin xỏ má rước con cái dâu, Em thương với ưng bản thân anh thôi cho đến Lúc tao bạc cái đầu, Mong sao tấm đằm thắm tiếp tục trao về người trân quý trái khoáy tim em son vàng, Nắm lấy níu tay dắt em cho dù qua loa bao nhiêu sông hoặc đèo núi cao......

(Bông xanh rớt bông White rồi lại vàng bông ơ rượng ơ, Thương đồng đội ngóng em đợi ơ rượng ơ, Chờ anh rước em về mái ấm, mang lại thõa lòng lưu giữ ao ước, Chờ anh rước em về mái ấm, song bản thân xây ước mơ.)

== HẾT BÀI ==

Anh rời khỏi nhưng mà coi ni làng mạc mặt mũi rộn giờ cười cợt hí hửng, 
Chú rể, nàng dâu đang được nằm trong nâng chén rượu gửi gắm bôi, 
Vậy nhưng mà sao ko thấy đâu? Bao mùa trăng ko thấy cau trầu, 
Em coi ngóng câu anh hứa mai này qua loa đón em mần dâu.

Xem thêm: 13/10 là ngày gì

Rồi từng tối lén coi nhau, trao vài ba thắc mắc lỗ rét nồng, 
Chẳng cần thiết nhung gấm phú vinh, vô khối đâu điểm anh tấm lòng, 
Đồng vày sông nước bản thân ni đâu sở hữu thua thiệt xa cách gì phố đô thị, 
Coi nhưng mà như sở hữu thương thì anh cần nơm nớp tính sao mang lại đành.

[ĐK: ] 
Anh ơi nắng nóng mưa dãi dầu về mái ấm xin xỏ má rước con cái dâu, 
Em thương với ưng bản thân anh thôi cho đến Lúc tao bạc cái đầu, 
Mong sao tấm đằm thắm tiếp tục trao về người trân quý trái khoáy tim em son vàng, 
Nắm lấy níu tay dắt em cho dù qua loa bao nhiêu sông hoặc đèo núi cao.
 

(Bông xanh rớt bông White rồi lại vàng bông ơ rượng ơ,
Thương đồng đội ngóng em đợi ơ rượng ơ,
Chờ anh rước em về mái ấm, mang lại thõa lòng lưu giữ ao ước,
Chờ anh rước em về mái ấm, song bản thân xây ước mơ.)