vở bài tập toán lớp 4 trang 88

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 88, 89 Vở bài bác tập luyện (VBT) Toán 4 tập luyện 2. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 88, 89 bài bác 156 Vở bài bác tập luyện (VBT) Toán 4 tập luyện 2. 1. Đặt tính rồi tính:

1. Đặt tính rồi tính:

1806 × 23                               326 × 142 

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 trang 88

13840 : 24                              28832 : 272

2. Tìm x :

a) x × 30 = 1320                        b) x : 24 = 65 

3. Viết chữ hoặc số phù hợp vô địa điểm chấm:

a × 3 = …. × a                                 a : 1 = …..

(a × b) × 5 = …. × (b × 5)                a : a = ….. (a không giống 0)

a × 1 = 1 × …. = …..                        0 : a = ….  (a không giống 0)

2 × (m + n) = 2 × m + 2 x….

 4. Điền lốt >, <, =

35 × 11 …. 385 1298 × 0 …. 150
17 × 100 …. 1800 54 × 72 …. 72 × 54

1600 : 10 …. 106

24  …. 2400 : 100

5. Quý Khách An quốc bộ kể từ mái ấm cho tới ngôi trường, từng phút lên đường được 84m thì không còn 15 phút. Nếu các bạn An lên đường xe đạp điện kể từ mái ấm cho tới ngôi trường, từng phút lên đường được 180m thì không còn từng nào phút?

1.

2.

a) x × 30 = 1320 

            x = 1320 : 30 

            x = 44 

Xem thêm: ket qua xo so ho chi minh

b) x : 24 = 65

           x = 65 × 24 

           x = 1560 

3.

a × 3 = 3 × a                                       a : 1 = a

(a × b) × 5 = a × (b × 5)                      a : a = 1 (a không giống 0)

a × 1 = 1 × a = a                                  0 : a = 0  (a không giống 0)

2 × (m + n) = 2 × m + 2 × n

4.

35 × 11 = 385 1298 × 0 < 150
17 × 100 < 1800 54 × 72 = 72 × 54

1600 : 10 > 106

24  = 2400 : 100

5.

Tóm tắt:

Bài giải

Đoạn đàng An lên đường kể từ mái ấm cho tới trường:

85 × 15 = 1260 (m)

Xem thêm: om mani padme hum tiếng phạn

Số phút An lên đường xe đạp điện kể từ mái ấm cho tới ngôi trường là:

1260 : 180 = 7 (phút)

Đáp số: 7 phút