tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1987 năm 2023


Theo kinh nghiệm tay nghề dân gian lận, Khi lựa chọn người xông khu đất nên lựa chọn người dân có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia công ty. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2023 cũng cần phải tương sinh với những người bại liệt. Các tuổi hạc tại đây phù phù hợp với Gia công ty nhằm xông khu đất vô đầu năm mới mới:


Các tuổi hạc xông khu đất TỐT với những người tuổi hạc Đinh Mão vô năm Qúy Mão 2023 là:

Đinh Hợi 1947 (Tốt), Tân Mùi 1991 (Tốt), Bính Tuất 1946 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Mậu Dần 1998 (Khá), Kỷ Mão 1999 (Khá), Tân Sửu 1961 (Trung bình)

Bạn đang xem: tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1987 năm 2023

Các tuổi hạc xông khu đất XẤU với những người tuổi hạc Đinh Mão vô năm Qúy Mão 2023 là:

Nhâm Dần 1962 (Xấu), Qúy Tỵ 1953 (Xấu), Nhâm Thìn 1952 (Xấu), Tân Mão 1951 (Xấu), Qúy Sửu 1973 (Xấu), Nhâm Thân 1992 (Xấu), Nhâm Ngọ 2002 (Xấu), Kỷ Sửu 1949 (Xấu), Bính Thân 1956 (Xấu), Ất Tỵ 1965 (Xấu)

Xem tuoi kết thúc dat kết thúc nhaXem tuổi hạc xông khu đất, xông nhà

PHÂN TÍCH QUAN HỆ XUNG KHẮC


1. Người xông khu đất sinh vào năm 1947 (Đinh Hợi - mệnh Thổ)

- Ngũ hành tuổi hạc xông mái ấm là Thổ tương sinh với 5 hành Hỏa của gia công ty vì như thế Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi hạc xông mái ấm là Thổ tương sinh với 5 hành Kim của năm Qúy Mão vì như thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi hạc xông mái ấm là Đinh ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Đinh của gia công ty. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi hạc xông mái ấm là Đinh ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông mái ấm là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) với địa chi Mão của gia công ty. => Rất tốt
- Địa chi tuổi hạc xông mái ấm là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt
Tổng điểm: 17/20 (Tốt)

2. Người xông khu đất sinh vào năm 1991 (Tân Mùi - mệnh Thổ)

- Ngũ hành tuổi hạc xông mái ấm là Thổ tương sinh với 5 hành Hỏa của gia công ty vì như thế Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi hạc xông mái ấm là Thổ tương sinh với 5 hành Kim của năm Qúy Mão vì như thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi hạc xông mái ấm là Tân trực xung với thiên can Đinh của gia công ty. => Không tốt
- Thiên can tuổi hạc xông mái ấm là Tân trực xung với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Không tốt
- Địa chi tuổi hạc xông mái ấm là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) với địa chi Mão của gia công ty. => Rất tốt
- Địa chi tuổi hạc xông mái ấm là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt
Tổng điểm: 16/20 (Tốt)

3. Người xông khu đất sinh vào năm 1946 (Bính Tuất - mệnh Thổ)

- Ngũ hành tuổi hạc xông mái ấm là Thổ tương sinh với 5 hành Hỏa của gia công ty vì như thế Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi hạc xông mái ấm là Thổ tương sinh với 5 hành Kim của năm Qúy Mão vì như thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi hạc xông mái ấm là Bính ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Đinh của gia công ty. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi hạc xông mái ấm là Bính ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông mái ấm là Tuất đạt Lục Hợp (Mão thích hợp Tuất) với địa chi Mão của gia công ty. => Rất tốt
- Địa chi tuổi hạc xông mái ấm là Tuất đạt Lục Hợp (Mão thích hợp Tuất) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt
Tổng điểm: 15/20 (Khá)

4. Người xông khu đất sinh vào năm 1959 (Kỷ Hợi - mệnh Mộc)

- Ngũ hành tuổi hạc xông mái ấm là Mộc tương sinh với 5 hành Hỏa của gia công ty vì như thế Mộc sinh Hỏa => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi hạc xông mái ấm là Mộc xung xung khắc với 5 hành Kim của năm Qúy Mão vì như thế Kim xung khắc Mộc => Không tốt
- Thiên can tuổi hạc xông mái ấm là Kỷ ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Đinh của gia công ty. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi hạc xông mái ấm là Kỷ ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông mái ấm là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) với địa chi Mão của gia công ty. => Rất tốt
- Địa chi tuổi hạc xông mái ấm là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt
Tổng điểm: 13/20 (Khá)

5. Người xông khu đất sinh vào năm 1968 (Mậu Thân - mệnh Thổ)

- Ngũ hành tuổi hạc xông mái ấm là Thổ tương sinh với 5 hành Hỏa của gia công ty vì như thế Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi hạc xông mái ấm là Thổ tương sinh với 5 hành Kim của năm Qúy Mão vì như thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi hạc xông mái ấm là Mậu ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Đinh của gia công ty. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi hạc xông mái ấm là Mậu ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông mái ấm là Thân ko xung không phù hợp nhau với địa chi Mão của gia công ty. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông mái ấm là Thân ko xung không phù hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
Tổng điểm: 13/20 (Khá)

Xem thêm: Cập nhập tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất trên Xôi Lạc TV

6. Người xông khu đất sinh vào năm 1967 (Đinh Mùi - mệnh Thủy)

- Ngũ hành tuổi hạc xông mái ấm là Thủy xung xung khắc với 5 hành Hỏa của gia công ty vì như thế Thủy xung khắc Hỏa => Không tốt
- Ngũ hành tuổi hạc xông mái ấm là Thủy tương sinh với 5 hành Kim của năm Qúy Mão vì như thế Thủy sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi hạc xông mái ấm là Đinh ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Đinh của gia công ty. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi hạc xông mái ấm là Đinh ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông mái ấm là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) với địa chi Mão của gia công ty. => Rất tốt
- Địa chi tuổi hạc xông mái ấm là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt
Tổng điểm: 13/20 (Khá)

7. Người xông khu đất sinh vào năm 1977 (Đinh Tỵ - mệnh Thổ)

- Ngũ hành tuổi hạc xông mái ấm là Thổ tương sinh với 5 hành Hỏa của gia công ty vì như thế Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi hạc xông mái ấm là Thổ tương sinh với 5 hành Kim của năm Qúy Mão vì như thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi hạc xông mái ấm là Đinh ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Đinh của gia công ty. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi hạc xông mái ấm là Đinh ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông mái ấm là Tỵ ko xung không phù hợp nhau với địa chi Mão của gia công ty. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông mái ấm là Tỵ ko xung không phù hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
Tổng điểm: 13/20 (Khá)

8. Người xông khu đất sinh vào năm 1998 (Mậu Dần - mệnh Thổ)

- Ngũ hành tuổi hạc xông mái ấm là Thổ tương sinh với 5 hành Hỏa của gia công ty vì như thế Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi hạc xông mái ấm là Thổ tương sinh với 5 hành Kim của năm Qúy Mão vì như thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi hạc xông mái ấm là Mậu ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Đinh của gia công ty. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi hạc xông mái ấm là Mậu ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông mái ấm là Dần ko xung không phù hợp nhau với địa chi Mão của gia công ty. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông mái ấm là Dần ko xung không phù hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
Tổng điểm: 13/20 (Khá)

9. Người xông khu đất sinh vào năm 1999 (Kỷ Mão - mệnh Thổ)

- Ngũ hành tuổi hạc xông mái ấm là Thổ tương sinh với 5 hành Hỏa của gia công ty vì như thế Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi hạc xông mái ấm là Thổ tương sinh với 5 hành Kim của năm Qúy Mão vì như thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi hạc xông mái ấm là Kỷ ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Đinh của gia công ty. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi hạc xông mái ấm là Kỷ ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông mái ấm là Mão ko xung không phù hợp nhau với địa chi Mão của gia công ty. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông mái ấm là Mão ko xung không phù hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
Tổng điểm: 13/20 (Khá)

10. Người xông khu đất sinh vào năm 1961 (Tân Sửu - mệnh Thổ)

- Ngũ hành tuổi hạc xông mái ấm là Thổ tương sinh với 5 hành Hỏa của gia công ty vì như thế Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi hạc xông mái ấm là Thổ tương sinh với 5 hành Kim của năm Qúy Mão vì như thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi hạc xông mái ấm là Tân trực xung với thiên can Đinh của gia công ty. => Không tốt
- Thiên can tuổi hạc xông mái ấm là Tân trực xung với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Không tốt
- Địa chi tuổi hạc xông mái ấm là Sửu ko xung không phù hợp nhau với địa chi Mão của gia công ty. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông mái ấm là Sửu ko xung không phù hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

Xem thêm: Lợi ích xem tỷ số trực tuyến của website bongdalu tại Xôi Lạc TV

Hướng dẫn Xem tuổi hạc Xông đất

Xông khu đất đầu năm mới là tục lệ lâu lăm của những người Việt từng khi Tết cho tới xuân về, với ý niệm rằng trong thời gian ngày mồng Một Tết nếu như từng việc xẩy ra trót lọt, như mong muốn thì cả năm bại liệt cũng rất được bình an, đảm bảo chất lượng lành lặn, thao tác làm việc gì rồi cũng tiện nghi. Chính chính vì thế, việc lựa lựa chọn tuổi hạc, lựa chọn người xông mái ấm, xông khu đất vẫn trở thành thông dụng.

Theo truyền thống cuội nguồn, người được lựa chọn cần đáp ứng nhu cầu những chi phí chí: với đạo đức nghề nghiệp đàng hoàng, hạnh phúc, rộng thoải mái, niềm hạnh phúc, thành công, đang được ăn nên thực hiện rời khỏi thì sẽ càng đảm bảo chất lượng và một nguyên tố cần thiết là phù hợp với tuổi hạc của gia chủ.