trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nào

Câu hỏi: 

Trong cuộc khai quật nằm trong địa đợt loại nhị ở Đông Dương thực dân Pháp góp vốn đầu tư vốn liếng tối đa vô ngành kinh tế tài chính nào?

A. Công nghiệp

Bạn đang xem: trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nào

B. Thủ công nghiệp

C. Thương nghiệp

D. Nông nghiệp

Đáp án đúng D.

Trong cuộc khai quật nằm trong địa đợt loại nhị ở Đông Dương thực dân Pháp góp vốn đầu tư vốn liếng tối đa vô ngành kinh tế tài chính là nông nghiệp, nhất là những trạm gác điền cao su đặc, diện tích S trạm gác điền cao su đặc tăng, nhiều công ty lớn cao su đặc thành lập.

Giải quí nguyên do lựa chọn đáp án D:

Sau cuộc chiến tranh trái đất loại nhất, nước Pháp bị tàn đập phá áp lực, nền kinh tế tài chính bị kiệt quệ. Tư bạn dạng độc quyền Pháp vừa phải tăng nhanh bóc tách lột quần chúng làm việc nội địa, vừa phải tăng mạnh khai quật những nằm trong địa nhằm bù đắp điếm những thiệt sợ hãi tự cuộc chiến tranh tạo nên.

=> Chương trình khai quật đợt loại nhị và đã được bọn chúng ráo riết thực hành ở Đông Dương, vô bại với VN.

Xem thêm: Cakhia TV - Xem Bóng Đá Trực Tiếp Hôm Nay Miễn Phí, Không Quảng Cáo

Pháp tăng nhanh góp vốn đầu tư vô VN, quăng quật vốn liếng tối đa vô nông nghiệp và khai mỏ.

– Nông nghiệp: được góp vốn đầu tư vốn liếng tối đa, đa phần là lập những trạm gác điền cao su đặc, diện tích S trạm gác điền cao su đặc tăng, nhiều công ty lớn cao su đặc thành lập.

– Công nghiệp:

+ Chú trọng khai mỏ. Các công ti than vãn với từ xưa đều được quăng quật vốn liếng thêm thắt và hoạt động và sinh hoạt mạnh rộng lớn. phần lớn công ti than vãn mới nhất tiếp nối đuôi nhau nhau thành lập.

+ Chú ý cho tới công nghiệp chế biến: Mở thêm thắt một vài hạ tầng công nghiệp giống như các xí nghiệp sợi, xí nghiệp rượu, diêm, xay xát gạo,…

– Thương nghiệp: tư bạn dạng Pháp tiến công thuế nặng trĩu mặt hàng hoá những nước nhập vô VN, đa phần là của Trung Quốc và Nhật Bản. Nhờ bại, mặt hàng hoá của Pháp nhập vô VN tạo thêm rất rất thời gian nhanh.

Xem thêm: hài tết 2018 làng ế vợ

– Giao thông vận tải: được góp vốn đầu tư nhằm cách tân và phát triển thêm thắt. Đường Fe xuyên Đông Dương được tiếp liền nhiều đoạn.

– Tài chính: Ngân mặt hàng Đông Dương, thay mặt quyền lực của tư bạn dạng tài chủ yếu Pháp, với CP vô đa số những công ti và nhà máy rộng lớn, đang được tóm quyền lãnh đạo những ngành kinh tế tài chính ở Đông Dương.

=> Chính sách khai quật nằm trong địa của thực dân Pháp ko thay cho đổi: giới hạn công nghiệp cách tân và phát triển, nhất là công nghiệp nặng; tăng nhanh thủ đoạn bóc tách lột, vơ vét gia sản của quần chúng tao bằng phương pháp tiến công thuế nặng: thuế ruộng khu đất, thuế thân mật, thuế rượu, thuế muối bột, thuế dung dịch phiện và hàng nghìn loại thuế không giống.