trắc nghiệm tin 11 bài 10

Với 10 thắc mắc trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 10: Cấu trúc lặp với đáp án cụ thể rất đầy đủ những cường độ gom học viên ôn luyện trắc nghiệm Tin 11 đạt sản phẩm cao.

Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 10 (có đáp án): Cấu trúc lặp

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm tin 11 bài 10

Câu 1: Vòng lặp While – tự kết giục Khi nào

A. Khi một ĐK cho tới trước được thỏa mãn

B. Khi đầy đủ số vòng lặp

C. Khi tìm ra Output

D. Tất cả những phương án

Trả lời: Vòng lặp While – tự  là vòng lặp không biết trước số phiên lặp bởi vậy việc lặp chỉ kết giục Khi một ĐK cho tới trước được thỏa mãn nhu cầu.

Đáp án: A

Câu 2: Mọi quy trình đo lường và tính toán đều rất có thể tế bào mô tả và triển khai dựa vào cấu tạo cơ phiên bản là:

A. Cấu trúc tuần tự

B. Cấu trúc rẽ nhánh

C. Cấu trúc lặp

D. Cả tía cấu trúc

Trả lời: Mọi quy trình đo lường và tính toán đều rất có thể tế bào mô tả và triển khai dựa vào cấu tạo cơ phiên bản là cấu tạo tuần tự động, cấu tạo rẽ nhánh, cấu tạo lặp. Tùy theo đòi từng vấn đề tuy nhiên lựa chọ cấu tạo cho tới phù hợp.

Đáp án: D

Quảng cáo

Câu 3: Tính tống S = 1 + 2 + 3 + … + n + … cho tới Khi S>108. Điều khiếu nại này tại đây cho tới vòng lặp while – tự là đúng:

A. While S>=108 do

B. While S < 108 do

C. While S < 1.0E8 do

D. While S >= E8 do

Trả lời:  Cấu trúc câu mệnh lệnh While- tự với dạng:

While <điều kiện> do < câu lệnh>;

Ý nghĩa: Câu mệnh lệnh được triển khai Khi ĐK được thỏa mãn nhu cầu. Do vậy từng phiên triển khai câu mệnh lệnh nó sẽ bị đánh giá ĐK, đích tiếp tục triển khai, sai thì ngừng vòng lặp.

Mà ĐK của bài bác là S>108 vì vậy nó sẽ bị đánh giá S< 108 thì tính tổng cho tới Khi S>108 thì ngừng. Trong Pascal S< 108 được ghi chép là S< 1.0E8.

Đáp án: C

Câu 4: Câu mệnh lệnh sau giải vấn đề nào:

While M <> N do

If M > N then M:=M-N else N:=N-M;

A. Tìm UCLN của M và N

B. Tìm BCNN của M và N

C. Tìm hiệu nhỏ nhất của M và N

D. Tìm hiệu lớn số 1 của M và N

Trả lời:

Câu mệnh lệnh bên trên giải vấn đề dò xét UCLN của M và N. Với phát minh, đánh giá coi M, N có mức giá trị không giống nhau ko. Nếu với triển khai đánh giá độ quý hiếm này to hơn. Giá trị to hơn sẽ tiến hành gán vày hiệ của số rộng lớn trừ số bé bỏng. Việc thực hiện thế cứ lặp cút tái diễn cho tới Khi nhì độ quý hiếm cân nhau thì thể hiện UCLN của chính nó.

Đáp án: A

Câu 5: Đoạn công tác sau giải vấn đề nào?

          For I:=1 lớn M do

                   If (I mod 3 = 0) and (I mod 5 = 0) then

                             T := T + I;

A. Tổng những số phân tách không còn cho tới 3 hoặc 5 nhập phạm vi từ là 1 cho tới M

B. Tổng những số phân tách không còn cho tới 3 và 5 nhập phạm vi từ là 1 cho tới M

C. Tổng những số phân tách không còn cho tới 3 nhập phạm vi từ là 1 cho tới M

D. Tổng những số phân tách không còn cho tới 5 nhập phạm vi từ là 1 cho tới M

Trả lời: Đoạn chương trình

For I:=1 lớn M tự { I chạy nhập phạm vi từ là 1 cho tới M}

If (I mod 3 = 0) and (I mod 5 = 0) then  { kiểm tra I phân tách không còn cho tới 3 và cho tới 5 không}

T := T + I; {Cộng dồn nhập tổng}

Đáp án: B

Quảng cáo

Câu 6: Cú pháp mệnh lệnh lặp For – tự dạng lùi:

Xem thêm: xổ số miền bắc thứ năm hàng tuần

A. for < biến chuyển đếm> = < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > tự < câu mệnh lệnh >;

B. for < biến chuyển đếm> := < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > tự < câu mệnh lệnh >;

C. for < biến chuyển đếm> = < Giá trị cuối >down < Giá trị đầu > tự < câu mệnh lệnh >;

D. for < biến chuyển đếm> := < Giá trị đầu >downto < Giá trị cuối > tự < câu lệnh>;

Trả lời:

+ Cú pháp mệnh lệnh lặp For – tự dạng lùi:

For < biến chuyển đếm> := < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > tự < câu mệnh lệnh >;

+ Cú pháp mệnh lệnh lặp For – tự dạng tiến:

For < biến chuyển đếm> := < Giá trị đầu> lớn < Giá trị cuối> tự < câu mệnh lệnh >;

Đáp án: B

Câu 7: Cú pháp mệnh lệnh lặp For – tự dạng tiến:

A. for < biến chuyển đếm> = < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > tự < câu mệnh lệnh >;

B. for < biến chuyển đếm> := < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > tự < câu mệnh lệnh >;

C. for < biến chuyển đếm> = < Giá trị cuối >down < Giá trị đầu > tự < câu mệnh lệnh >;

D. for < biến chuyển đếm> := < Giá trị đầu > lớn < Giá trị cuối > tự < câu lệnh>;

Trả lời:

+ Cú pháp mệnh lệnh lặp For – tự dạng lùi:

For < biến chuyển đếm> := < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > tự < câu mệnh lệnh >;

+ Cú pháp mệnh lệnh lặp For – tự dạng tiến:

For < biến chuyển đếm> := < Giá trị đầu> lớn < Giá trị cuối> tự < câu mệnh lệnh >;

Đáp án: D

Câu 8: Trong vòng lặp For – tự dạng tiến bộ. Giá trị của biến chuyển đếm

A. Tự động giảm xuống 1

B. Tự động điều chỉnh

C. Chỉ tăng Khi với câu mệnh lệnh thay cho thay đổi giá chỉ trị

D. Được lưu giữ nguyên

Trả lời: Trong vòng lặp For – do dạng tiến bộ. Giá trị của biến chuyển kiểm điểm theo thứ tự nhận độ quý hiếm tiếp tục tằng kể từ độ quý hiếm đầu cho tới độ quý hiếm cuối. Giá trị của biến chuyển kiểm điểm được điề chỉnh tự động hóa bởi vậy câu mệnh lệnh sau Do ko được thay cho thay đổi gía trị biến chuyển kiểm điểm.

Đáp án: B

Quảng cáo

Câu 9: Kiểu tài liệu của biến chuyển kiểm điểm nhập mệnh lệnh lặp For – do:

A. Cùng loại với độ quý hiếm đầu và độ quý hiếm cuối

B. Chỉ cần thiết không giống loại với độ quý hiếm đầu

C. Cùng loại với những biến chuyển nhập câu lệnh

D. Không rất cần được xác lập loại dữ liệu

Trả lời: Kiểu tài liệu của biến chuyển kiểm điểm nhập mệnh lệnh lặp For – tự nằm trong loại với độ quý hiếm đầu và độ quý hiếm cuối. Biến kiểm điểm là biến chuyển đơn, thông thường là loại nguyên vẹn.

Đáp án: A

Câu 10: Trong mệnh lệnh lặp For – do: (chọn phương án đích nhất)

A. Giá trị đầu cần nhỏ rộng lớn độ quý hiếm cuối

B. Giá trị đầu cần nhỏ rộng lớn hoặc vày độ quý hiếm cuối

C. Giá trị đầu cần to hơn độ quý hiếm cuối

D. Giá trị đầu cần vày độ quý hiếm cuối

Trả lời: Trong mệnh lệnh lặp For – tự Giá trị đầu cần nhỏ rộng lớn hoặc vày độ quý hiếm cuối. Nếu độ quý hiếm đầu to hơn độ quý hiếm cuối thì vong lặp ko được triển khai.

Đáp án: B

Xem thêm thắt những bài bác Câu căn vặn trắc nghiệm Tin học tập 11 tinh lọc, với đáp án khác:

  • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 7: Các giấy tờ thủ tục chuẩn chỉnh vào/ra đơn giản
  • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 8: Soạn thảo, dịch, triển khai và hiệu chỉnh chương trình
  • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh
  • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 11: Kiểu mảng

Săn SALE shopee mon 12:

  • Đồ người sử dụng học hành giá thành tương đối mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


Giải bài bác tập luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học