trắc nghiệm sinh 11 bài 16Với thắc mắc trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 16 với đáp án sách mới mẻ Kết nối học thức, Chân trời tạo ra, Cánh diều không hề thiếu những cường độ phân biệt, thông hiểu, vận dụng sẽ hỗ trợ học viên ôn tập dượt trắc nghiệm Sinh 11 Bài 16.

Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 16 với đáp án (sách mới)

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm sinh 11 bài 16

 • (Kết nối tri thức) Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 16: Thực hành: Cảm ứng ở thực vật

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 16: Sinh trưởng và trở nên tân tiến ở thực vật

  Xem chi tiết

Lời giải sgk Sinh học tập 11 Bài 16:

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Sinh 11 Bài 16: Thực hành: Cảm ứng ở thực vật

  Xem lời nói giải

 • (Cánh diều) Giải Sinh 11 Bài 16: Sinh trưởng và trở nên tân tiến ở thực vật

  Xem lời nói giải
Lưu trữ: Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 16 (sách cũ)

Câu 1. Chức năng ko đích thị với răng của thú ăn cỏ là

A. răng cửa ngõ thân thiết và lắc cỏ

B. răng nanh nghiền nhừ cỏ

C. răng trước hàm và răng cấm có khá nhiều gờ cứng gom nghiền nhừ cỏ

D. răng nanh lưu giữ và lắc cỏ

Đáp án: B

Câu 2. Chức năng ko đích thị với răng của thú ăn thịt là

A. răng cửa ngõ gặm và lấy đồ ăn thoát khỏi xương

B. răng cửa ngõ lưu giữ thức ăn

C. răng nanh cắm và lưu giữ mồi

D. răng trước hàm và răng ăn thịt rộng lớn rời thịt trở nên những miếng nhỏ

Đáp án: B

Câu 3. Xét những loại sau:

(1) Ngựa        (2) Thỏ        (3) Chuột         (4) Trâu

(5) Bò         (6) Cừu         (7) Dê

Quảng cáo

Trong những loại bên trên, những loại này với bao tử 4 Ngăn?

A. (4), (5), (6) và (7)

B.(1), (3), (4) và (5)

C. (1), (4), (5) và (6)

D. (2), (4), (5) và (7)

Đáp án: A

Câu 4. Đặc điểm hấp thụ ở thú ăn thịt là

A. vừa phải nhai vừa phải xé nhỏ thức ăn

B. người sử dụng răng rời, xé nhỏ đồ ăn và nuốt

C. nhai đồ ăn trước lúc nuốt

D. chỉ nuốt thức ăn

Đáp án: B

Câu 5. Sự hấp thụ đồ ăn ở dạng tổ ong ra mắt như vậy nào?

A. đồ ăn được ợ lên mồm nhằm nhai kĩ lại

B. tiết pepsin và HCl nhằm hấp thụ protein với ở vi loại vật và cỏ

C. hít vào khô bớt nước nhập thức ăn

D. đồ ăn được trộn với nước miếng và được vi loại vật nằm trong sinh đánh tan trở nên tế bào và tiết rời khỏi enzim hấp thụ xenlulôzơ

Đáp án: A

Câu 6. Những Đặc điểm này tại đây ko đích thị với việc hấp thụ đồ ăn ở dạ lá sách?

(1) đồ ăn được ợ lên mồm nhằm nhai lại

(2) tiết pepsin và HCl nhằm hấp thụ protein với ở vi loại vật và cỏ

(3) hít vào khô bớt nước nhập thức ăn

(4) đồ ăn được trộn với nước miếng và được vi loại vật nằm trong sinh đánh tan trở nên tế bào và tiết rời khỏi enzim hấp thụ xenlulôzơ

Phương án vấn đáp đích thị là:

A. (1), (2) và (3)

B. (1), (2), và (4)

C. (2), (3) và (4)

D. (1), (3) và (4)

Quảng cáo

Đáp án: B

Câu 7. Các nếp cấp của niêm mạc ruột, bên trên ê với những lông ruột và những lông đặc biệt nhỏ với tác dụng

A. thực hiện tăng nhu động ruột

B. thực hiện tăng mặt phẳng hấp thụ

C. tạo ra ĐK thuận tiện mang lại hấp thụ hóa học

D. tạo ra ĐK mang lại hấp thụ cơ học

Đáp án: B

Câu 8. Điểm không giống nhau về cỗ hàm và chừng nhiều năm ruột ở thú ăn thịt đối với thú ăn thực vật là răng nanh và răng cấm trước

A. ko sắc và nhọn bởi ; ruột nhiều năm hơn

B. sắc và nhọn rộng lớn ; ruột cụt hơn

C. ko sắc và nhọn bằng; ruột cụt hơn

D. sắc và nhọn hơn; ruột nhiều năm hơn

Đáp án: B

Câu 9. Sự hấp thụ ở bao tử múi khế ra mắt như vậy nào?

A. tiết rời khỏi pepsin và HCL nhằm hấp thụ protein với ở loại vật và cỏ

B. hít vào khô bớt nước nhập thức ăn

C. đồ ăn được trộn với nước miếng và được vi loại vật nằm trong sinh đánh tan trở nên tế bào và tiết rời khỏi enzim hấp thụ xenlulozơ

D. đồ ăn được ở lên mồm nhằm nhai lại

Đáp án: A

Câu 10. Trong những tuyên bố sau:

(1) Động vật ăn những loại đồ ăn không giống nhau với ống hấp thụ biến hóa thích ứng với thức ăn

(2) Thú ăn thịt với răng nanh, răng trước hàm và răng ăn thịt trở nên tân tiến, ruột cụt. Thức ăn được hấp thụ cơ học tập và hấp thụ hóa học

(3) Thú ăn thực vật với răng dùng làm nhai và nghiền phân phát triển

Quảng cáo

(4) Thú ăn thực vật với răng dùng làm nhai, răng trước hàm và nghiền phân phát triển

(5) Thú ăn thực vật với bao tử 1 ngăn hoặc 4 ngăn, manh tràng đặc biệt trở nên tân tiến, ruột dài

(6) Một số loại thú ăn thịt với domain authority dày đơn

Có từng nào tuyên bố đúng?

A. 2        B. 3        C. 4        D. 5

Đáp án: C

Giải thích: (1), (2), (4),(5).

Câu 11. Hình mặt mày là thành phần hấp thụ nào? Của loại này (trâu/ngựa/dê/thỏ) ? Chọn chú mến đích thị mang lại hình

Bài tập dượt trắc nghiệm Sinh học tập 11 | Câu chất vấn trắc nghiệm Sinh học tập 11 với đáp án

A. bao tử của trâu. 1- thực quản lí ; 2- dạ lá sách ; 3- dạ cỏ ; 4- dạ tỏ ong ; 5- dạ múi khế ; 6- tá tràng

B. bao tử của trâu. 1- thực quản lí ; 2- dạ cỏ ; 3- dạ tổ ong ; 4- dạ lá sách ; 5- dạ múi khế ; 6- tá tràng

C. bao tử của ngựa. 1- thực quản lí ; 2- dạ cỏ ; 3- dạ tổ ong ; 4- dạ lá sách ; 5- dạ múi khế ; 6- tá tràng

Xem thêm: dự báo thời tiết đà nẵng hôm nay

D. bao tử của ngựa. 1- tá tràng ; 2- dạ cỏ ; 3- dạ tổ ong ; 4- dạ lá sách ; 5- dạ múi khế ; 6- tá tràng

Đáp án: B

Câu 12:  Dạ dày ở động vật hoang dã ăn thực vật này có duy nhất một ngăn?

A.  Ngựa, thỏ, loài chuột, chiên, dê.

B. Ngựa, thỏ, loài chuột, trâu, trườn.

C. Ngựa, thỏ, loài chuột.

D. Trâu, trườn, chiên, dê.

Câu 13: Động vật này tại đây với bao tử đơn?

A. 

B. Trâu

C. Ngựa

D. Cừu

Câu 14: Dạ dày ở những động vật hoang dã ăn thực vật này với 4 ngăn?

A. Ngựa, thỏ, loài chuột, trâu, trườn.     

B. Ngựa, thỏ, loài chuột.

C. Ngựa, thỏ, loài chuột, chiên, dê.     

D. Trâu, trườn, chiên, dê.

Câu 15: Dạ dày với 4 túi là của những động vật hoang dã này tại đây ?

A. Trâu, thỏ, dê.

B. Ngựa, hươu, trườn.

C. Trâu, trườn, nai.

D. Ngựa, trườn, dê.

Câu 16: Đặc điểm này tại đây đích thị với những loại động vật hoang dã nhai lại?

A. Có bao tử tuyến

B. Có bao tử 4 ngăn

C. Có bao tử đơn

D. Có bao tử cơ.

Câu 17: Loài động vật hoang dã này tại đây với bao tử 4 ngăn?

A. 

B. Thỏ

C. Ngựa

D. Sư tử

Câu 18: Động vật này tại đây với bao tử 4 ngăn?

A. Chuột.

B. Ngựa

C. 

D. Thỏ

Câu 19: Có từng nào tuyên bố này tại đây đích thị về hấp thụ ở động vật hoang dã ? 

(1) Tất cả những loại thú ăn thực vật đều sở hữu bao tử 4 ngăn. 

(2) Tại thú ăn thịt, đồ ăn được hấp thụ cơ học tập và chất hóa học nhập bao tử tương tự như ở người 

(3) Ruột non ở thú ăn thịt ngắn thêm ở thú ăn thực vật. 

(4) Tại động vật hoang dã với ống hấp thụ, đồ ăn được hấp thụ trọn vẹn nước ngoài bào. 

(5) Tất cả những loại thú ăn động vật hoang dã đều sở hữu manh tràng trở nên tân tiến. 

(6) Một trong mỗi điểm mạnh của hấp thụ đồ ăn nhập ống hấp thụ là dịch hấp thụ không biến thành hòa loãng.

A. 2

B. 5

C. 3

D. 4

Câu 20: Các tuyên bố này tại đây đích thị về hấp thụ ở động vật hoang dã ? 

(1) Tất cả những loại thú ăn thực vật đều sở hữu bao tử 4 ngăn. 

(2) Tại thú ăn thịt, đồ ăn được hấp thụ cơ học tập và chất hóa học nhập bao tử tương tự như ở người 

(3) Ruột non ở thú ăn thịt dài thêm hơn ở thú ăn thực vật. 

(4) Tại động vật hoang dã với ống hấp thụ, đồ ăn được hấp thụ trọn vẹn nước ngoài bào. 

(5) Tất cả những loại thú ăn động vật hoang dã đều sở hữu manh tràng ko trở nên tân tiến. 

(6) Một trong mỗi điểm mạnh của hấp thụ đồ ăn nhập ống hấp thụ là dịch hấp thụ không biến thành hòa loãng

A. 2,4,5,6

B. 2,3,4,5

C. 1,2,3,5

D. 1,4,5,6

Câu 21: Sự chi hoá đồ ăn ở bao tử cỏ ra mắt như vậy nào?

A. Hấp thụ khô bớt nước nhập đồ ăn.

B. Thức ăn được trộn với nước miếng và được vi loại vật đánh tan trở nên tế bào và tiết rời khỏi enzim chi hoá xellulôzơ.

C. Tiết pepsin và HCl nhằm chi hoá prôtêin với ở vi loại vật và cỏ.

D. Thức ăn được ợ lên mồm nhằm nhai lại.

Câu 22: Trâu hấp thụ được xenlulôzơ với nhập đồ ăn là nhờ enzim của

A. vi loại vật nằm trong sinh nhập dạ cỏ.

B. tuyến nước miếng.

C. tuyến tụy.

D. tuyến gan góc.

Câu 23: Quá trình hấp thụ xenlulozo của động vật hoang dã nhai lại hầu hết ra mắt ở

A. dạ cỏ

B. dạ múi khế.

C. dạ lá sách.

D. dạ tổ ong.

Câu 24: Trong bao tử của động vật hoang dã nhai lại, vi loại vật nằm trong sinh tiết rời khỏi enzim chi hoá xenlulôzơ hầu hết ở đâu?

A. Dạ lá sách.

B. Dạ tổ ong.

C. Dạ cỏ.

D. Dạ múi khế.

Câu 25: Dạ dày ngăn này của động vật hoang dã nhai lại sở hữu công dụng hít vào khô bớt nước sau thời điểm đồ ăn được trả lên vùng mồm nhai lại

A. Dạ tổ ong

B. Dạ lá sách

C. Múi khế

D. Dạ cỏ

Xem thêm thắt thắc mắc trắc nghiệm Sinh học tập 11 với đáp án ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc khác:

 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 17: Hô hấp ở động vật
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 18: Tuần trả máu
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 19: Tuần trả ngày tiết (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 20: Cân bởi nội môi
 • Bài tập dượt trắc nghiệm Ôn tập dượt chương 1

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài bác tập dượt lớp 11 sách mới mẻ những môn học