tính chu vi tam giác lớp 3

Bài viết lách tiếp sau đây World Research Journals tiếp tục chỉ dẫn những nhỏ nhắn Tiểu học phương pháp tính chu vi tam giác thông thường và những dạng đặc biệt quan trọng không giống của hình tam giác như: tam giác đều, tam giác cân nặng,… Mé cạnh công thức còn tồn tại một vài bài bác tập dượt nhằm những em hoàn toàn có thể nắm rõ kiến thức và kỹ năng tương đương giải những bài bác tập dượt về hình tam giác một cơ hội thạo nhất và hoàn toàn có thể phần mềm hiệu suất cao vô cuộc sống thường ngày hằng ngày.

Tam giác là gì?

Định nghĩa: Tam giác là một trong những hình khối được đưa đến kể từ 3 điểm ko trực tiếp sản phẩm với 3 cạnh của hình là 3 đoạn trực tiếp nối tiếp 3 điểm cơ cùng nhau. 

Bạn đang xem: tính chu vi tam giác lớp 3

cach tinh anh chu vi hinh tam giac
Hình tam giác là hình được tạo nên bởi vì 3 điểm ko trực tiếp hàng

Các loại tam giác đặc biệt quan trọng vô hình học

Dựa vô đặc thù của những góc, những cạnh của hình tam giác nhưng mà tam giác được phân thành 4 loại chính: tam giác thông thường, tam giác cân nặng, tam giác vuông,  tam giác vuông cân nặng, tam giác đều.

chu vi của tam giác
Các loại tam giác thông thường gặp

Ngoài tam giác thông thường thì những dạng đặc biệt quan trọng của hình tam giác được khái niệm như sau:

 • Tam giác vuông: là tam giác sở hữu một góc là góc vuông.
 • Tam giác đều: là tam giác sở hữu 3 cạnh đều nhau.
 • Tam giác cân: là tam giác sở hữu 2 cạnh mặt mũi đều nhau.

Công thức tính chu vi hình tam giác

Chu vi hình tam giác là tổng chừng nhiều năm 3 cạnh của tam giác cơ.

Công thức tính chu vi tam giác thường

Công thức tính chu vi hình tam giác thông thường như sau: 

P = a + b + c

Trong đó: 

 • P là ký hiệu viết lách tắt của chu vi tam giác
 • a, b, c theo lần lượt là 3 cạnh của hình tam giác đó

Dựa theo gót phương pháp tính này, những em học viên cũng hoàn toàn có thể áp dụng nhằm tính nửa chu vi tam giác như sau: một nửa P.. = (a + b + c) : 2

Ví dụ

Ví dụ 1: Tính chu vi hình tam giác lớp 3

Cho tam giác với chừng nhiều năm những cạnh theo lần lượt là 2 dm, 3 dm, 4 dm. Em hãy tính chu vi của hình tam giác cơ.

Giải: Muốn tính chu vi hình tam giác, tao vận dụng công thức tính chu vi tam giác 

P = a + b + c.

Ta có: a = 2 dm, b = 3 dm, c = 4 dm

P = 2 + 3 + 4 = 9 (dm)

Đáp số: 9 dm

Ví dụ 2: Tính chu vi tam giác lớp 3

Cho tam giác với chừng nhiều năm 2 cạnh mặt mũi theo lần lượt là 7 và 8 centimet. sành cạnh sót lại của tam giác có tính nhiều năm hấp tấp gấp đôi tổng 2 cạnh tam giác sót lại. Hãy tính chu vi tam giác cơ.

Giải:

Gọi tam giác cần thiết tính chu vi là tam giác ABC

Theo đưa ra, tao có: AB = 7 centimet, AC = 8 centimet và BC = 2 x (AB + AC)

Chiều nhiều năm cạnh sót lại của tam giác ABC là: 

BC = 2 x (7 + 8) = 30 (cm)

Chu vi tam giác ABC là:

P = AB + AC + BC = 7 +8 + 30 = 45 (cm)

Đáp số: 45 cm

Công thức tính chu vi tam giác vuông

chu vi hình tam giác
Tam giác vuông là tam giác có một góc vuông

Công thức tính chu vi tam giác vuông: P.. = a + b + c

Trong đó:

 • a, b : Hai cạnh của tam giác vuông
 • c là cạnh huyền của tam giác vuông.

Ví dụ

Ví dụ 3: Tính chu vi tam giác vuông

Cho tam giác vuông ABC với chừng nhiều năm 3 cạnh theo lần lượt là 2 centimet, 4 centimet và 6 centimet. Tìm chu vi của tam giác vuông ABC?

Giải: sít dụng công thức tính chu vi tam giác, tao có:

Chu vi tam giác vuông ABC là: 

P = 2 + 4 + 6 = 12 (cm)

Đáp số: 12 cm

Công thức tính chu vi tam giác đều

công thức chu vi hình tam giác
Tam giác đều là tam giác sở hữu 3 cạnh bởi vì nhau

Công thức tính chu vi tam giác đều: P.. = a + a + a = 3 x a

Trong đó: 

 • P là chu vi tam giác đều
 • a là chiều nhiều năm 1 cạnh của tam giác

Ví dụ

Ví dụ 4: Tính chu vi tam giác đều ABC biết chiều nhiều năm cạnh AB = 10 dm

Xem thêm: tết tây 2023 nghỉ mấy ngày

Giải:

Vì ABC là một trong những tam giác đều nên chừng nhiều năm những cạnh là đều đều nhau và AB = AC = BC = 10 dm

Áp dụng công thức tính chu vi tam giác đều, tao có:

 P = 3 x 10 = 30 (dm)

Đáp số: 30 dm

Công thức tính chu vi tam giác cân

Công thức tính chu vi tam giác cân: P.. = (2 x a) + c

Trong đó 

 • a: là 2 cạnh mặt mũi của tam giác cân nặng,
 • c:  cạnh lòng của tam giác.

Đây cũng chính là công thức tính chu vi tam giác vuông cân nặng (tam giác đặc biệt quan trọng có một góc vuông và 2 cạnh mặt mũi bởi vì nhau).

Ví dụ

Ví dụ 5: Tính chu vi tam giác cân nặng ABC, biết chiều nhiều năm cạnh mặt mũi là 6 centimet, chiều nhiều năm cạnh lòng là 9 centimet.

Giải:

Vì ABC là tam giác cân nặng nên AC = AB = 6 cm

Áp dụng công thức tính chu vi hình tam giác cân nặng, tao có:

P = (6 x 2) + 9 = 21 (cm)

Đáp số: 21 cm

Một số bài bác tập dượt về chu vi tam giác cho tới học viên lớp 3 luyện tập

Bài 1: Tìm chu vi hình tam giác ABC có tính nhiều năm những cạnh là: trăng tròn centimet, 300 milimet, 23 centimet.

Bài giải:

Đổi 300 milimet = 30 cm

Chu vi hình tam giác ABC là:

P = trăng tròn + 30 + 23 = 73 (cm)

Đáp số: 73 cm

Bài 2: Tìm chu vi hình tam giác vuông cân nặng MNP có tính nhiều năm những cạnh là 20cm và 4dm. 

Bài giải:

Đổi trăng tròn centimet = 2 dm

Chu vi hình tam giác MNP là:

P = (2 x 2) + 4 = 8 (dm)

Đáp số: 8 dm

Bài 3: Cho tam giác ABC sở hữu 3 cạnh đều nhau, chừng cạnh AB = 3 dm. Hỏi chu vi hình tam giác ABC bởi vì từng nào cm?

Bài giải:

Cách 1: Chu vi hình tam giác ABC là:

P = 3 x 3 = 9 (dm)

Đổi 9 dm = 90 cm

Đáp số: 90 cm

Cách 2: Chu hình tam giác ABC là:

3 + 3 + 3 = 9 dm

Xem thêm: nốt ruồi ở ngón chân cái

Đổi 9 dm = 90 cm

Đáp số: 90 cm

Tính chu vi tam giác là một trong những trong mỗi kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản nhất nhưng mà những em học viên đái học tập cần được nắm rõ. Từ những định nghĩa và công thức tính chu vi tam giác tiếp tục không những canh ty những em dễ dàng và đơn giản giải những câu hỏi kể từ dễ dàng cho tới khó khăn mà còn phải tương hỗ rất hay vô cuộc sống thường ngày tương đương việc làm của những em về sau.