tiền thân của đảng cộng sản việt nam

Câu hỏi:

Tổ chức cách mệnh này tiếp sau đây được xem như là chi phí đằm thắm của Đảng nằm trong sản Việt Nam?

A. Hội nước ta Cách mạng Thanh Niên

Bạn đang xem: tiền thân của đảng cộng sản việt nam

B. Đông Dương Cộng sản Đảng

C. An Nam Cộng sản Đảng

D. Đông Dương Cộng sản Liên đoàn

Đáp án trúng A.

Tổ chức cách mệnh được xem như là chi phí đằm thắm của Đảng nằm trong sản nước ta là Hội nước ta Cách mạng Thanh Niên, Đảng Cộng sản nước ta thành lập với Cương lĩnh chủ yếu trị trước tiên đang được há đi ra thời kỳ mới nhất cho tới cách mệnh nước ta thời kỳ đấu giành giật giành song lập dân tộc bản địa tiến bộ lên căn nhà nghĩa xã hội.

Giải quí nguyên do lựa chọn đáp án thực sự A do:

Tháng 11/1929, những đồng chí Tổng cỗ và Kỳ Sở Nam Kỳ của Hội nước ta cách mệnh Thanh niên đưa ra quyết định trở thành lập An Nam Cộng sản Đảng.

Xem thêm: 90 Phút TV - Cập Nhật Trực Tiếp Bóng Đá Hằng Ngày

Ngày 1/1/1930, những đại biểu xuất sắc ưu tú của Tân Việt cách mệnh Đảng (một tổ chức triển khai chi phí đằm thắm của Đảng) đang được họp và trở thành lập Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn ở Trung Kỳ. 

Tuy nhiên ở một nước sở hữu cho tới tía tổ chức triển khai nằm trong sản nên ko tách ngoài sự phân giã về lực lượng và tổ chức triển khai, ko thể thống nhất về tư tưởng và hành vi.

Trách nhiệm lịch sử hào hùng là cần xây dựng một Đảng Cộng sản độc nhất, hoàn thành hiện tượng phân tách rẽ trào lưu Cộng sản ở nước ta.

Từ ngày 6 mon 1 cho tới ngày 7 mon 2/1930, Hội nghị thống nhất những tổ chức triển khai Cộng sản xây dựng Đảng Cộng sản nước ta đang được họp ở buôn bán hòn đảo Cửu Long nằm trong Hồng Kông (Trung Quốc) bên dưới sự căn nhà trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay cho mặt mày cho tới Quốc tế Cộng sản.

Trong Hội nghị xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đưa ra 5 điểm rộng lớn cần thiết thảo luận và thống nhất, trước không còn là tự động phê bình và phê bình, “Bỏ từng trở thành con kiến xung đột cũ, trung thực liên minh nhằm thống nhất những group nằm trong sản Đông Dương”.

Xem thêm: dự báo thời tiết huế hôm nay

Hội nghị đang được tán đồng thống nhất những tổ chức triển khai Cộng sản xây dựng một đảng, lấy thương hiệu là Đảng Cộng sản nước ta.

Hội nghị đang được trải qua những văn khiếu nại gồm: Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm lược, Điều lệ vắn tắt của Đảng và Lời lôi kéo của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay cho mặt mày Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản nước ta gửi cho tới người công nhân, dân cày, quân lính, thanh niên, học viên và toàn bộ đồng bào bị áp bức, bóc tách lột nhân thời cơ xây dựng Đảng.

Đảng Cộng sản nước ta thành lập với Cương lĩnh chủ yếu trị trước tiên đang được há đi ra thời kỳ mới nhất cho tới cách mệnh nước ta thời kỳ đấu giành giật giành song lập dân tộc bản địa tiến bộ lên căn nhà nghĩa xã hội.