thực dân anh thực hiện đạo luật bengal nhằm mục đích gì

Câu hỏi:

Thực dân Anh triển khai luật đạo Bengal nhằm mục tiêu mục tiêu gì?

A. Phát triển kinh tế

Bạn đang xem: thực dân anh thực hiện đạo luật bengal nhằm mục đích gì

B. Ổn toan xã hội

C. Khai thác tài nguyên

D. Chia rẽ liên minh dân tộc

Đáp án đích D.

Thực dân Anh triển khai luật đạo Bengal nhằm mục tiêu mục tiêu Chia rẽ liên minh dân tộc bản địa, Anh còn dò xét cơ hội khơi thâm thúy sự cách trở về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp và sang trọng vô xã hội nhằm dễ dàng bề thống trị.

Giải mến nguyên nhân lựa chọn đáp án thực sự D

– Quá trình thực dân xâm lăng đè Độ

+ Từ đầu thế kỉ XVII, cuộc đấu tranh giành giành quyền lực tối cao trong những chúa phong con kiến nội địa thực hiện mang đến đè Độ giảm sút.

+ Thực dân Anh không ngừng mở rộng công việc khai quật đè Độ với quy tế bào to lớn.

+ Ra mức độ vơ vét những mối cung cấp vật liệu và tách bóc lột người công nhân rẻ rúng nhằm thu lợi tức đầu tư. đè Độ phát triển thành nằm trong địa cần thiết nhất nền công nghiệp Anh cung ứng ngày ít nhiều thực phẩm, vật liệu mang đến chủ yếu quốc.

– Về chủ yếu trị – xã hội:

Xem thêm: Tải App Thabet

+ nhà nước Anh cầm quyền thống trị thẳng đè Độ.

+ Thực dân Anh vẫn thực hiện quyết sách phân tách nhằm trị, mua sắm chuộc giai tầng với quyền năng vô giai cấp cho phong con kiến phiên bản xứ.

+ Anh còn dò xét cơ hội khơi thâm thúy sự cách trở về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp và sang trọng vô xã hội nhằm dễ dàng bề thống trị.

– Về văn hóa truyền thống – giáo dục: Thi hành quyết sách dạy dỗ ngu dân, khuyến nghị tập dượt quán lỗi thời và hủ tục thượng cổ.

– Hậu quả:

+ Kinh tế sút giảm, túng bấn.

+ Đời sinh sống quần chúng cực kỳ đau đớn.

– Điểm giống như cơ phiên bản vô quyết sách thống trị của thực dân Anh ở đè Độ và của thực dân Pháp ở VN cuối thế kỉ XIX:

+ Đều triển khai cơ chế thống trị thẳng, phân tách nhằm trị (chủ nghĩa thực dân cũ).

Xem thêm: du doan so xo than tai

+ Tại VN, thực dân Pháp phân tách VN trở thành 3 xứ: Bắc Kì, Trung Kì và Nam Kì, sáp nhập vô Liên bang Đông Dương.

Đứng đầu là 1 viên Toàn quyền là kẻ Pháp. Đứng đầu từng tỉnh đều sở hữu một viên công sứ người Pháp triển khai tác dụng bảo lãnh,…

Đây đó là quyết sách trực trị, phân tách nhằm trị nhằm mục tiêu mục tiêu nhằm phân tách rẽ liên minh dân tộc bản địa.