thời tiết thanh hoá ngày mai

Thứ 2 - 04/12

Thời tiết Thanh Hóa Thứ 2 - 04/12

Bạn đang xem: thời tiết thanh hoá ngày mai

22°

mây thâm u ám

Cảm giác như 23°

Nhiệt chừng thời tiết

Ngày/Đêm:

Nhiệt chừng thời tiết

Sáng/Tối:

Lượng mưa

Lượng mưa:

0 mm

Nhiệt chừng thời tiết

Thấp/Cao

Dự báo nhiệt độ khí hậu Thanh Hóa

Độ ẩm

77 %

Dự báo vận tốc gió

Gió

2.97 km/h

Áp suất ko khí

Áp suất

1018 hPa

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Bình minh/Hoàng hôn

06:16/05:17

Lượng mưa Thanh Hóa Thứ 2 - 04/12/2023

Nhiệt chừng Thanh Hóa Thứ 2 - 04/12/2023

Thứ 3 - 05/12

Thời tiết Thanh Hóa Thứ 3 - 05/12

25°

mây thâm u ám

Cảm giác như 25°

Nhiệt chừng thời tiết

Ngày/Đêm:

Nhiệt chừng thời tiết

Sáng/Tối:

Lượng mưa

Lượng mưa:

0 mm

Nhiệt chừng thời tiết

Xem thêm: số 22 có ý nghĩa gì

Thấp/Cao

Dự báo nhiệt độ khí hậu Thanh Hóa

Độ ẩm

73 %

Dự báo vận tốc gió

Gió

3.09 km/h

Áp suất ko khí

Áp suất

1015 hPa

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Bình minh/Hoàng hôn

06:17/05:17

Lượng mưa Thanh Hóa Thứ 3 - 05/12/2023

Nhiệt chừng Thanh Hóa Thứ 3 - 05/12/2023

Thứ 4 - 06/12

Thời tiết Thanh Hóa Thứ 4 - 06/12

21°

Nhiệt chừng thời tiết

Ngày/Đêm:

Nhiệt chừng thời tiết

Sáng/Tối:

Lượng mưa

Lượng mưa:

0.84 mm

Nhiệt chừng thời tiết

Thấp/Cao

Dự báo nhiệt độ khí hậu Thanh Hóa

Độ ẩm

84 %

Dự báo vận tốc gió

Gió

6.53 km/h

Áp suất ko khí

Áp suất

1019 hPa

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Bình minh/Hoàng hôn

Xem thêm: dự báo thời tiết huế hôm nay

06:18/05:17

Lượng mưa Thanh Hóa Thứ 4 - 06/12/2023

Nhiệt chừng Thanh Hóa Thứ 4 - 06/12/2023