thời tiết thanh hoá 7 ngày tới

  • Thời tiết
  • Thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết Thanh Hóa

Dự báo khí hậu 10 ngày tới

Thứ phụ thân 21/11/2023

Bạn đang xem: thời tiết thanh hoá 7 ngày tới

27°C

16°C

56%

 0°%

2m/s

Ít mây, ngày trời nắng

Thứ tư 22/11/2023

28°C

17°C

 2°%

1m/s

Ít mây, ko mưa

Thứ năm 23/11/2023

28°C

21°C

 100°%

4m/s

Có mây, ko mưa

Thứ sáu 24/11/2023

26°C

21°C

 100°%

Có mây, ko mưa

Thứ bảy 25/11/2023

26°C

19°C

 100°%

Có mây, ko mưa

Xem thêm: tình yêu dối lừa tập 31

Chủ nhật 26/11/2023

24°C

21°C

 100°%

Nhiều mây, với mưa dông

Thứ nhị 27/11/2023

26°C

21°C

 92°%

Có mây, ko mưa

Thứ phụ thân 28/11/2023

26°C

18°C

 78°%

Ít mây, ko mưa

Thứ tư 29/11/2023

25°C

16°C

 39°%

Ít mây, ko mưa

Thứ năm 30/11/2023

25°C

16°C

Xem thêm: ý nghĩa của những con số

 39°%

Ít mây, ko mưa

Biểu thiết bị sức nóng chừng 10 ngày qua