thời tiết thái nguyên 3 ngày tới chính xác

Ban ngày

Giông bão cải tiến và phát triển nhập chiều tối. Cao 35°C. Gió BĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 40%.

Hướng gió: 27°BĐB

Bạn đang xem: thời tiết thái nguyên 3 ngày tới chính xác

Tốc phỏng gió: 8km/h

Độ ẩm: 75%

Chỉ số UV: 8

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thỉnh phảng phất mưa nặng nề hạng và mưa xối xả như loại trừ nước. Thấp 25°C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 100%. Lượng mưa khoảng chừng 25 milimet.

Hướng gió: 36°ĐB

Tốc phỏng gió: 9km/h

Độ ẩm: 91%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Mưa rào và giông bão nhập buổi sớm. Cao 31°C. Gió B ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 356°B

Tốc phỏng gió: 12km/h

Độ ẩm: 81%

Chỉ số UV: 6

Bức xạ UV: Cao


Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 25°C. Gió B và rất có thể thay cho thay đổi.

Hướng gió: 8°B

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 91%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Chủ yếu ớt đem mây. Cao 31°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ.

Hướng gió: 26°BĐB

Tốc phỏng gió: 12km/h

Độ ẩm: 72%

Chỉ số UV: 9

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Chủ yếu ớt đem mây. Thấp 24°C. Gió BĐB và rất có thể thay cho thay đổi.

Hướng gió: 16°BĐB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 82%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Phần nào là đem mây. Cao 31°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ.

Hướng gió: 25°BĐB

Tốc phỏng gió: 12km/h

Độ ẩm: 68%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm chỉnh trọng


Ban đêm

Phần nào là đem mây. Thấp 24°C. Gió B và rất có thể thay cho thay đổi.

Hướng gió: 9°B

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 80%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 33°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ.

Hướng gió: 24°BĐB

Tốc phỏng gió: 11km/h

Độ ẩm: 61%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm chỉnh trọng


Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 24°C. Gió BĐB và rất có thể thay cho thay đổi.

Hướng gió: 19°BĐB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 81%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 34°C. Gió BĐB và rất có thể thay cho thay đổi.

Hướng gió: 24°BĐB

Tốc phỏng gió: 9km/h

Độ ẩm: 62%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm chỉnh trọng


Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 24°C. Gió BĐB và rất có thể thay cho thay đổi.

Hướng gió: 29°BĐB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 81%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Phần nào là đem mây. Cao 33°C. Gió BĐB và rất có thể thay cho thay đổi.

Hướng gió: 33°BĐB

Tốc phỏng gió: 8km/h

Độ ẩm: 65%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm chỉnh trọng


Ban đêm

Phần nào là đem mây. Thấp 24°C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi.

Hướng gió: 34°ĐB

Tốc phỏng gió: 6km/h

Độ ẩm: 82%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Xem thêm: Hướng dẫn cách xem bóng đá trực tuyến miễn phí tại VeboTV

Ban ngày

Phần nào là đem mây. Cao 33°C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi.

Hướng gió: 40°ĐB

Tốc phỏng gió: 8km/h

Độ ẩm: 65%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm chỉnh trọng


Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 24°C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi.

Hướng gió: 47°ĐB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 83%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 33°C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi.

Hướng gió: 48°ĐB

Tốc phỏng gió: 9km/h

Độ ẩm: 67%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm chỉnh trọng


Ban đêm

Mưa rào. Thấp 24°C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 40%.

Hướng gió: 41°ĐB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 84%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rưởi. Cao 33°C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 40%.

Hướng gió: 46°ĐB

Tốc phỏng gió: 9km/h

Độ ẩm: 68%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm chỉnh trọng


Ban đêm

Mưa rào đem sấm chớp. Thấp 24°C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 42°ĐB

Tốc phỏng gió: 8km/h

Độ ẩm: 84%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Mưa rào nhập buổi sớm. Cao 32°C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 40%.

Hướng gió: 48°ĐB

Tốc phỏng gió: 9km/h

Độ ẩm: 70%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm chỉnh trọng


Ban đêm

Mưa rào. Thấp 24°C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 50%.

Hướng gió: 49°ĐB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 84%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rưởi. Cao 32°C. Gió ĐĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 50%.

Hướng gió: 61°ĐĐB

Tốc phỏng gió: 9km/h

Độ ẩm: 71%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm chỉnh trọng


Ban đêm

Giông bão rải rác rưởi. Thấp 24°C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 40%.

Hướng gió: 52°ĐB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 87%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rưởi. Cao 32°C. Gió ĐĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 40%.

Hướng gió: 59°ĐĐB

Tốc phỏng gió: 8km/h

Độ ẩm: 71%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm chỉnh trọng


Ban đêm

Giông bão rải rác rưởi. Thấp 24°C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 54°ĐB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 87%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rưởi. Cao 33°C. Gió ĐĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 50%.

Hướng gió: 63°ĐĐB

Tốc phỏng gió: 8km/h

Độ ẩm: 70%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm chỉnh trọng


Ban đêm

Giông bão rải rác rưởi. Thấp 24°C. Gió ĐĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 50%.

Hướng gió: 63°ĐĐB

Tốc phỏng gió: 8km/h

Xem thêm: xổ số miền bắc thứ năm hàng tuần

Độ ẩm: 87%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp