thời tiết ngày mai năng hay mưa thanh hóa

Ban ngày

Chủ yếu hèn với mây. Cao 33°C. Gió BĐB ở vận tốc 15 cho tới 25 km/giờ.

Hướng gió: 12°BĐB

Bạn đang xem: thời tiết ngày mai năng hay mưa thanh hóa

Tốc chừng gió: 21km/h

Độ ẩm: 61%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Mưa. Thấp 24°C. Gió BTB ở vận tốc 15 cho tới 25 km/giờ. Khả năng với mưa 80%. Lượng mưa khoảng tầm 6 milimet.

Hướng gió: 343°BTB

Tốc chừng gió: 18km/h

Độ ẩm: 80%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Mưa. Cao 28°C. Gió BTB ở vận tốc 15 cho tới 25 km/giờ. Khả năng với mưa 70%.

Hướng gió: 342°BTB

Tốc chừng gió: 20km/h

Độ ẩm: 82%

Chỉ số UV: 6

Bức xạ UV: Cao


Ban đêm

Mưa rào. Thấp 25°C. Gió BTB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 333°BTB

Tốc chừng gió: 12km/h

Độ ẩm: 87%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rến. Cao 32°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 22°BĐB

Tốc chừng gió: 14km/h

Độ ẩm: 76%

Chỉ số UV: 8

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão rải rác rến. Thấp 25°C. Gió TTB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 283°TTB

Tốc chừng gió: 8km/h

Độ ẩm: 89%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rến. Cao 32°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 30°BĐB

Tốc chừng gió: 11km/h

Độ ẩm: 73%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm chỉnh trọng


Ban đêm

Phần nào là với mây, rất có thể với giông bão. Thấp 26°C. Gió T và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 30%.

Hướng gió: 277°T

Tốc chừng gió: 8km/h

Độ ẩm: 88%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rến. Cao 33°C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 39°ĐB

Tốc chừng gió: 11km/h

Độ ẩm: 73%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm chỉnh trọng


Ban đêm

Giông bão rải rác rến. Thấp 26°C. Gió TTB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 301°TTB

Tốc chừng gió: 9km/h

Độ ẩm: 88%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 31°C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 70%.

Hướng gió: 41°ĐB

Tốc chừng gió: 13km/h

Độ ẩm: 76%

Chỉ số UV: 8

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão rải rác rến. Thấp 26°C. Gió B và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 8°B

Tốc chừng gió: 9km/h

Độ ẩm: 89%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 32°C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 70%.

Hướng gió: 55°ĐB

Tốc chừng gió: 11km/h

Độ ẩm: 75%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 26°C. Gió B và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 356°B

Tốc chừng gió: 8km/h

Độ ẩm: 88%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Xem thêm:

Ban ngày

Giông bão rải rác rến. Cao 32°C. Gió ĐĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 59°ĐĐB

Tốc chừng gió: 12km/h

Độ ẩm: 76%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm chỉnh trọng


Ban đêm

Giông bão. Thấp 26°C. Gió BĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 12°BĐB

Tốc chừng gió: 8km/h

Độ ẩm: 88%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 32°C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 42°ĐB

Tốc chừng gió: 12km/h

Độ ẩm: 76%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão rải rác rến. Thấp 26°C. Gió B và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 8°B

Tốc chừng gió: 8km/h

Độ ẩm: 87%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 32°C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 37°ĐB

Tốc chừng gió: 13km/h

Độ ẩm: 73%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió BĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 12°BĐB

Tốc chừng gió: 9km/h

Độ ẩm: 85%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 31°C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 34°ĐB

Tốc chừng gió: 14km/h

Độ ẩm: 73%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió B và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 4°B

Tốc chừng gió: 10km/h

Độ ẩm: 85%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Mưa rào với sấm chớp. Cao 31°C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 34°ĐB

Tốc chừng gió: 14km/h

Độ ẩm: 72%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão rải rác rến. Thấp 25°C. Gió B và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: B

Tốc chừng gió: 9km/h

Độ ẩm: 83%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rến. Cao 31°C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 34°ĐB

Tốc chừng gió: 13km/h

Độ ẩm: 71%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm chỉnh trọng


Ban đêm

Giông bão rải rác rến. Thấp 25°C. Gió B và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 4°B

Tốc chừng gió: 9km/h

Độ ẩm: 85%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rến. Cao 31°C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 38°ĐB

Tốc chừng gió: 13km/h

Độ ẩm: 72%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm chỉnh trọng


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió B và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 4°B

Tốc chừng gió: 9km/h

Xem thêm: niệm nam mô a di đà phật

Độ ẩm: 85%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết những vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam