thời tiết hưng yên 10 ngày tới

Áp suất

1017 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:08 17:14

Mây thưa

Áp suất

1016 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:09 17:14

Mây cụm

Áp suất

1018 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:10 17:14

hầu hết mây

Áp suất

1020 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:10 17:14

Mây cụm

Áp suất

1020 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:11 17:14

Mưa nhẹ

Áp suất

1021 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:12 17:13

Mưa vừa

Áp suất

1021 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:12 17:13

hầu hết mây

Áp suất

1020 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:13 17:13

Mây thưa

Áp suất

1020 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:14 17:14

Mây cụm

Áp suất

1020 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:14 17:14

Mây cụm

Đã update vài ba giây trước

Mây rải rác 19.8°

Mây rải rác

Cảm giác như 19.9°.

Dự báo những ngày tới

Mặt trời mọc/lặn

06:08 17:14

Thấp/Cao

17.5°/27.8°

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

Xem thêm: nữ 2004 lấy chồng tuổi gì hợp

0.8 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

Tin tức thời tiết