thời tiết hôm nay như thế nào

 • Thời tiết
 • Thời tiết lục địa 24h

Dự báo khí hậu - Ngày và tối 05/12/2023

 • Hà Nội

  Bạn đang xem: thời tiết hôm nay như thế nào

  đa phần mây, ngày sở hữu mưa nhỏ vài ba điểm, sáng sủa sớm sở hữu sương loà và sương loà nhẹ nhàng rải rác rưởi, tối sở hữu mưa nhỏ. Gió phía đông bắc cung cấp 2-3. Trời rét.
  Nhiệt phỏng thấp nhất kể từ : 18-20 phỏng.
  Nhiệt phỏng tối đa kể từ : 21-23 phỏng.

 • Phía Tây Bắc Bộ

  đa phần mây, sở hữu mưa vài ba điểm, sáng sủa sớm sở hữu sương loà và sương loà nhẹ nhàng rải rác rưởi. Gió nhẹ nhàng. Trời rét.
  Nhiệt phỏng thấp nhất kể từ : 17-20 phỏng, sở hữu điểm bên dưới 17 phỏng.
  Nhiệt phỏng tối đa kể từ : 21-24 phỏng, riêng rẽ điểm Điện Biên - Lai Châu 25-28 phỏng.

 • Phía Đông Bắc Bộ

  đa phần mây, sở hữu mưa nhỏ vài ba điểm, sáng sủa sớm sở hữu sương loà và sương loà nhẹ nhàng rải rác rưởi, tối sở hữu mưa, mưa nhỏ rải rác rưởi. Gió phía đông bắc cung cấp 2-3. Trời rét.
  Nhiệt phỏng thấp nhất kể từ : 17-20 phỏng, vùng núi sở hữu điểm bên dưới 17 phỏng.
  Nhiệt phỏng tối đa kể từ : 21-24 phỏng.

 • Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

  Xem thêm: nhân mã hợp với cung nào

  đa phần mây, sở hữu mưa, mưa rào rải rác rưởi. Gió bắc cho tới tây-bắc cung cấp 2-3. Phía Bắc tối và sáng sủa trời rét.
  Nhiệt phỏng thấp nhất kể từ : 19-22 phỏng.
  Nhiệt phỏng tối đa kể từ : 23-26 phỏng, phía Nam sở hữu điểm bên trên 26 phỏng.

 • Đà Nẵng cho tới Bình Thuận

  Phía Bắc nhiều mây, sở hữu mưa, mưa rào rải rác; phía Nam sở hữu mây, ngày nắng và nóng, tối ko mưa. Gió phía đông bắc cung cấp 2-3. Trong mưa dông sở hữu kỹ năng xẩy ra lốc, sét và bão lắc mạnh.
  Nhiệt phỏng thấp nhất kể từ : 22-25 phỏng.
  Nhiệt phỏng tối đa kể từ : 28-31 phỏng.

 • Tây Nguyên

  Có mây, ngày nắng và nóng, chiều tối và tối sở hữu mưa rào và dông vài ba điểm. Gió phía đông bắc cung cấp 2-3.
  Nhiệt phỏng thấp nhất kể từ : 18-21 phỏng.
  Nhiệt phỏng tối đa kể từ : 26-29 phỏng.

  Xem thêm: ngày của mẹ là ngày nào

 • Nam Bộ

  Có mây, ngày nắng và nóng, chiều tối và tối sở hữu mưa rào và dông vài ba điểm. Gió phía đông bắc cung cấp 2-3.
  Nhiệt phỏng thấp nhất kể từ : 24-27 phỏng.
  Nhiệt phỏng tối đa kể từ : 30-33 phỏng, sở hữu điểm bên trên 33 phỏng.