thời tiết hà nội 20 ngày tới

Thứ 2 20/11

bầu trời quang quẻ đãng

Bạn đang xem: thời tiết hà nội 20 ngày tới

bầu trời quang quẻ đãng

bầu trời quang quẻ đãng

Tốc chừng gió 3.65 km/h

17° / 27°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:09/05:14

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 3 21/11

bầu trời quang quẻ đãng

bầu trời quang quẻ đãng

bầu trời quang quẻ đãng

Tốc chừng gió 4.57 km/h

18° / 27°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:09/05:14

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 4 22/11

mây cụm

mây cụm

mây cụm

Tốc chừng gió 2.24 km/h

19° / 26°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:09/05:14

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 5 23/11

mây đen sạm u ám

mây đen sạm u ám

mây đen sạm u ám

Tốc chừng gió 2.63 km/h

22° / 28°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:09/05:14

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 6 24/11

mây đen sạm u ám

mây đen sạm u ám

mây đen sạm u ám

Tốc chừng gió 4.22 km/h

22° / 29°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:09/05:14

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 7 25/11

mây đen sạm u ám

mây đen sạm u ám

mây đen sạm u ám

Tốc chừng gió 4.8 km/h

21° / 28°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:09/05:14

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Chủ nhật 26/11

mưa vừa

mưa vừa

mưa vừa

Tốc chừng gió 3.61 km/h

20° / 21°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:09/05:14

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 2 27/11

mây đen sạm u ám

mây đen sạm u ám

mây đen sạm u ám

Tốc chừng gió 3.52 km/h

20° / 24°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:09/05:14

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 3 28/11

mây thưa

mây thưa

mây thưa

Tốc chừng gió 2.85 km/h

17° / 26°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:09/05:14

Xem thêm: nữ 2004 lấy chồng tuổi gì hợp

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 4 29/11

mây thưa

mây thưa

mây thưa

Tốc chừng gió 2.99 km/h

19° / 27°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:09/05:14

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 5 30/11

mây rải rác

mây rải rác

mây rải rác

Tốc chừng gió 3.91 km/h

19° / 28°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:09/05:14

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 6 01/12

mây cụm

mây cụm

mây cụm

Tốc chừng gió 2.78 km/h

20° / 27°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:09/05:14

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 7 02/12

mây đen sạm u ám

mây đen sạm u ám

mây đen sạm u ám

Tốc chừng gió 2.66 km/h

20° / 27°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:09/05:14

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Chủ nhật 03/12

mây thưa

mây thưa

mây thưa

Tốc chừng gió 4.45 km/h

20° / 28°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:09/05:14

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 2 04/12

mây rải rác

mây rải rác

mây rải rác

Tốc chừng gió 4.28 km/h

20° / 28°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:09/05:14

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 3 05/12

mây đen sạm u ám

mây đen sạm u ám

mây đen sạm u ám

Tốc chừng gió 2.26 km/h

22° / 25°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:09/05:14

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Nhiệt chừng và tài năng sở hữu mưa thủ đô 30 ngày tới

Lượng mưa ở thủ đô 30 ngày tới

Thời tiết Hà Nội

bầu trời quang quẻ đãng

21°

bầu trời quang quẻ đãng

Cảm giác như 20°

Bình minh - Hoàng hít ở Hà Nội

Bình minh/Hoàng hôn

06:09/05:14

Nhiệt chừng khí hậu ở Hà Nội

Thấp/Cao

Độ độ ẩm lúc này ở Hà Nội

Độ ẩm

73%

Áp suất ko khí

Áp suất

1019 hPa

Tầm nom xa

Tầm nhìn

7 km

Tốc chừng dông tố hiện nay tại

Xem thêm: 25 tháng 2 là cung gì

Gió

2.57 km/h

Bản vật dụng khí hậu Windy Hà Nội

Thời tiết quận thị xã Hà Nội