thời tiết 15 ngày tới tại quảng xương, thanh hóa

Áp suất

1018 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:17 17:17

Mưa nhẹ

Áp suất

1019 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:18 17:17

đa phần mây

Áp suất

1015 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:19 17:18

Mây cụm

Áp suất

1013 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:19 17:18

Bầu trời quang quẻ đãng

Áp suất

1012 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:20 17:18

Mây cụm

Áp suất

1014 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:20 17:18

Mưa nhẹ

Áp suất

1015 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:21 17:19

Mưa nhẹ

Áp suất

1015 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:22 17:19

Bầu trời quang quẻ đãng

Áp suất

Xem thêm: cách gỡ hạn chế trên mess

1015 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:22 17:19

Mây thưa

Áp suất

1014 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:23 17:20

Mây thưa

Áp suất

1015 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:23 17:20

Mưa nhẹ

Áp suất

1024 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:24 17:20

Mưa nhẹ

Áp suất

1026 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:24 17:21

đa phần mây

Áp suất

1022 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:25 17:21

Mưa nhẹ

Áp suất

1026 mb

Gió

6.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:25 17:22

đa phần mây

Đã update 16 phút trước

Nhiều mây 20.4°

Nhiều mây

Cảm giác như trăng tròn.1°.

Dự báo những ngày tới

Mặt trời mọc/lặn

06:17 17:17

Thấp/Cao

18.6°/26.9°

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.17 km/giờ

Xem thêm: ket qua xo so ho chi minh

Điểm ngưng

17.4 °C

Chỉ số UV

0.42

Tin tức thời tiết