thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Đối với những người học tập giờ đồng hồ Anh “thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn” là thì khá thân thiện và thân thuộc, đa số bọn chúng được lặp lên đường tái diễn vô toàn bộ những bài xích giảng hoặc tiết học tập. Vì tỷ lệ dùng thông thường xuyên và là cơ hội mô tả đơn giản nhất, tuy nhiên ko cần ai ai cũng đang được người sử dụng thì đúng cách dán. Hãy theo gót dõi nội dung bài viết sau đây của TOPICA Native nhằm xem thêm vớ tần tật về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhé!

Xem thêm:

Bạn đang xem: thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

 • Tất tần tật những thì vô giờ đồng hồ Anh
 • Thì vượt lên trước khứ hoàn thiện tiếp diễn

1. Khái niệm

Thì lúc này hoàn thiện tiếp nối là gì? Present perfect continuous là gì?

Thì lúc này hoàn thiện tiếp diễn (thì Present perfect continuous) là thì biểu diễn mô tả vấn đề chính thức vô vượt lên trước khứ và kế tiếp ở lúc này rất có thể tiếp nối ở sau này vấn đề tiếp tục kết thúc giục tuy nhiên tác động thành phẩm còn ghi lại lúc này. 

2. Cách dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì lúc này hoàn thiện tiếp nối dùng Khi nào? Cùng xem thêm cách sử dụng và ví dụ rõ ràng sau đây nhé!

 • Thì lúc này hoàn thiện tiếp nối biểu diễn mô tả hành vi chính thức ở vượt lên trước khứ và còn đang được kế tiếp ở lúc này nhấn mạnh vấn đề tính liên tục 

Ex: 

She has been waiting for you all day – Cô ấy tiếp tục đợi chúng ta một ngày dài.

They have been travelling since last October. – Họ đã từng đi phượt kể từ thời điểm cuối tháng 10.

I’ve been decorating the house this summer. – Tôi tiếp tục đang được tô điểm mái ấm kể từ ngày hè.

 • Thì lúc này hoàn thiện tiếp nối biểu diễn mô tả hành vi tiếp tục kết thúc giục vô vượt lên trước khứ tuy nhiên tất cả chúng ta quan hoài cho tới thành phẩm cho tới hiện 

tại 

Ex:

She has been cooking since last night. – Cô ấy tiếp tục nấu nướng bữa tối ngày hôm qua.

Someone’s been eating my cookies. – Ai này đã ăn bánh cookies của tôi.

Lưu ý: 

Thì lúc này trả thành nhấn mạnh vấn đề thành phẩm của hành vi nhằm lại ở lúc này, thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh vấn đề sự tiếp nối của hành vi kéo dãn dài kể từ vượt lên trước khứ và còn kế tiếp cho tới hiện nay tại 

Ex:

I have witten six letters since morning. – Tôi tiếp tục viết lách 6 bước thư kể từ sáng sủa.

I have been writing six letters since morning. – Tôi tiếp tục và vẫn đang được viết lách 6 bước thư kể từ sáng sủa.

TOPICA NativeX – Học giờ đồng hồ Anh toàn vẹn “4 khả năng ngôn ngữ” cho tất cả những người tất bật.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn đôi mươi phen va “điểm loài kiến thức”, canh ty hiểu thâm thúy và lưu giữ lâu rộng lớn cấp 5 phen.
Tăng tài năng thu nhận và triệu tập qua loa những bài học kinh nghiệm cô ứ đọng 3 – 5 phút.
Rút cụt ngay sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cấp 4 khả năng nước ngoài ngữ theo gót giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

 

3. Công thức thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Công thức lúc này hoàn thiện tiếp diễn

Công thức present perfect continuous (HTHTTD – present perfect continuous)

3.1. Thể khẳng định

S + have/has + been + V-ing

Ví dụ về lúc này hoàn thiện tiếp nối ở thể khẳng định:

 • I have been studying English for 5 years. – Tôi tiếp tục học tập Tiếng Anh được 5 năm.
 • We have been waiting here for over two hours! – Chúng tôi tiếp tục đợi ở trên đây rộng lớn nhị giờ đồng hồ đeo tay.
 • They have been talking for the last hour. – Họ tiếp tục thủ thỉ kéo dãn dài cả giờ đồng hồ đồng hồ đeo tay.
 • She has been watching too much television lately. – Cô ấy tiếp tục coi rất nhiều TV.
 • He has been swimming for one hour. – Anh ấy tiếp tục bơi lội được một giờ đồng hồ.
 • It has been raining since last night. – Trời tiếp tục mưa suốt cả đêm ngày hôm qua.

Lưu ý:

 • I/we/you/they + have
 • He/she/it + has

3.2. Thể phủ định

S + have/ has + not + been + V-ing

Ex:

 • I haven’t been studying English for 5 years. – Tôi đang không học tập giờ đồng hồ Anh được 5 năm.
 • We haven’t been waiting here for over two hours! – Chúng tôi đang không đợi ở trên đây rộng lớn nhị giờ đồng hồ đồng hồ!

3.3. Thể nghi kị vấn

(WH) + have/ has + S + been + V-ing?

Ex:

 • Have you been waiting here for two hours? Yes, I have

Bạn tiếp tục đợi 2 giờ đồng hồ đồng hồ? 

 • Has she been working at that company for three years? Yes, she has

Cô ấy tiếp tục thao tác làm việc ở doanh nghiệp lớn được 3 năm?

 • What have you been doing for the last 30 minutes?

Bạn đã thử gì một phần hai tiếng trước?

 • I’ve been doing my homework.

Tôi đã thử bài xích tập dượt về mái ấm.

4. Dấu hiệu nhận ra thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Dấu hiệu thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Dấu hiệu và cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Bảng sau đây tiếp tục nêu rõ rệt tín hiệu nhận ra và ví dụ về lúc này hoàn thiện tiếp nối cụ thể:

Xem thêm: kinh chú đại bi tiếng phạn

Trạng từ Vị trí cụm từ Ví dụ về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn
 • for the whole + N (N chỉ thời gian)
Thường đứng cuối câu
 • Jimmy has been driving his siêu xe for the whole day.
  (Jimmy tiếp tục tài xế cả ngày rồi.)
 • People in the buổi tiệc nhỏ have been singing for the whole night.
  (Những người vô buổi tiệc tiếp tục hát cả ban đêm ni rồi.)
 • for + N (quãng thời gian): vô khoảng
  (for months, for years,…)
 • since + N (mốc/điểm thời gian): kể từ khi
  (since he arrived, since July,…)
Đầu hoặc cuối câu
 • Since I came, he has been playing Clip games.
  (Kể kể từ khi tôi cho tới, anh ấy vẫn đang được đùa năng lượng điện tử.)
 • My mother has been doing housework for 1 hour.
  (Mẹ tôi tiếp tục và đang được thao tác làm việc mái ấm được một giờ đồng hồ rồi.)
 • All + thời gian
  (all the morning, all the afternoon,…)
Thường đứng cuối câu
 • They have been working in the field all the morning.
  (Họ thao tác làm việc ngoài đồng cả buổi sớm.)

 

TOPICA NativeX – Học giờ đồng hồ Anh toàn vẹn “4 khả năng ngôn ngữ” cho tất cả những người tất bật.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn đôi mươi phen va “điểm loài kiến thức”, canh ty hiểu thâm thúy và lưu giữ lâu rộng lớn cấp 5 phen.
Tăng tài năng thu nhận và triệu tập qua loa những bài học kinh nghiệm cô ứ đọng 3 – 5 phút.
Rút cụt ngay sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cấp 4 khả năng nước ngoài ngữ theo gót giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

 

5. Phân biệt thì Hiện bên trên trả thành và thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì lúc này trả thành Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn
 

Thì lúc này hoàn thiện nhấn mạnh vấn đề vào kết quả của hành vi.

 • I have visited Ha Noi 5 times.
  (Tôi từng lên đường thăm hỏi Hà Nội 5 phen.)

2. Được dùng vô một trong những công thức sau:

 • I have studied English since 2005.
 • He has played volleyball for 6 years.
 • I have been to tướng Da Lat twice this year.
 • I have never seen such a beautiful girl before.
 • She has just finished her homework.
 • She has already had dinner with her family.
 • He has not met his family recently.

3. Signal Words: Ever, never, just, already, recently, since, for

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn thông thường nhấn mạnh vấn đề vào tính liên tục của hành vi.
 • I’ve been waiting for Kim all day.
  (Tôi tiếp tục đợi Kim một ngày dài ni.)

2. Được dùng vô một trong những công thức sau:

 • I have been jogging all afternoon in the park.
 • I have been waiting to tướng meet him all day long
 • I am sánh tired. I have been searching for a new apartment all morning.
 • How long have you been playing the piano?
 • She has been teaching here for about 12 years

3. Signal Words: All the morning, all the afternoon, all day long, since, for, how long…

 

6. Các hình mẫu câu thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

7. Bài tập dượt thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Với những công thức nhưng mà TOPICA Native một vừa hai phải tổ hợp phía bên trên, hãy nằm trong áp dụng nhằm rèn luyện ngay lập tức bài xích tập dượt sau nhé!

Ví dụ thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Ví dụ thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn – cơ hội dùng present perfect continuous

Bài 1: Hoàn trở thành những câu mặt mũi dưới

 1. It’s raining. The rain started two hours ago. It‘s been raining for two hours.
 2. We are waiting for the bus. We started waiting for đôi mươi minutes. We ….. for đôi mươi minutes.
 3. I’m learning Spanish. I started classes in December. I ….. since December.
 4. Mary is working in London. She started working there on 18 January. ……. since 18 January.
 5. Our friends always spend their holidays in Italy. They started going there years ago. ……. for years.

Đáp án

 1. has been raining
 2. have been waiting
 3. have been learning Spanish
 4. she has been working there
 5. they’ve been going there

Bài 2: Hoàn vớ những câu sau phụ thuộc vào những kể từ khêu ý mang lại sẵn

 1. We/ not/ want/ go/ because/ be/ play/ football
 2. Chingun/ be/ sleep/ hours/ so/ house/ quiet.
 3. He/ drink/ alcohol/ since/ we/ see/
 4. I/ do/ work/ whole/ day/ now/ be/ tired.
 5. She/ not/ see/ parents/ sánh long/ because/ she/ busy.

Đáp án

 1. We don’t want to tướng go out because We have been playing football.
 2. Chingun has been sleeping for hours, sánh the house is very quiet.
 3. He has been drinking alcohol since we saw him.
 4. I have been doing my homework for the whole day, sánh now I am tired.
 5. She has not been seeing her parents for sánh long because she is extremely busy.

Bài 3: Đặt câu với thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn 

1. You have just arrived to tướng meet a boy who is waiting for you.
(you/wait/long)

→ _______________________________________________?

2. You meet an old friend in the street. His face and hands are really strange.
(what/to/do?)

→ _______________________________________________?

3. A friend of yours is now working in a drug store. You want to tướng know how long.
(how long/you/work/there?)

→ _______________________________________________?

4. A friend tells you about her job – she is an accountant. You want to tướng know how long.
(how long/you/work/accountant?)

→ _______________________________________________?

Đáp án

 1. Have you been waiting long?
 2. What have you been doing?
 3. How long have you been working there?
 4. How long have you been working as an accountant?

Bài 4: Đọc những trường hợp và hoàn thiện những câu mang lại chính. Sử dụng những động kể từ vô ngoặc

Ví dụ: 

1. Tom started reading a book two hours ago. He is still reading it and now he is on page 53.

 • He has been reading for two hours. (read)
 • He has read 53 pages sánh far. (read)

2. Rachel is from nước Australia. She is traveling around Europe at the moment. She began her trip three months ago.

 • She __________________________________ for three months. (travel)
 •  __________________________________ six countries sánh far. (visit)

3. Patrick is a tennis player. He began playing tennis when he was ten years old. This year he won the national championship again-for the fourth time.

 •  __________________________________ the national championship four times. (win)
 •  __________________________________ since he was ten. (play)

4. When they left college, Lisa and Sue started making films together. They still make films.

 • They __________________________________ films since they left college. (make)
 •  __________________________________ five films since they left college. (make)

Đáp án

2. She has been traveling
She has visited

3. He has won
He has been playing tennis

4. They have been making…
They have made…

Thì lúc này hoàn thiện tiếp diễn tiếp tục không hề khó khăn nếu như chúng ta nắm rõ cấu tạo, mẫu mã, cơ hội dùng, và vệt hiện nay của thì. Hãy hiểu kĩ những Note phía trên bài xích nhằm Khi bắt gặp những tình huống quan trọng vẫn thực hiện chính. Mong là bài xích về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn này sẽ hỗ trợ chúng ta cầm có thể thì present perfect continuous trong tim bàn tay và dùng chính trong những văn cảnh.

Các bạn cũng có thể xem thêm tăng về bài xích tập dượt thì lúc này tiếp nối bên trên đây 

TOPICA Native hỗ trợ biện pháp học tập giờ đồng hồ Anh trực tuyến tương tác 2 chiều với nghề giáo bạn dạng ngữ số 1 Khu vực Đông Nam Á, giúp cho bạn thưa giờ đồng hồ Anh thành thục chỉ với sau 6 mon kể từ số lượng 0.

Xem thêm: số 22 có ý nghĩa gì

TOPICA NativeX – Học giờ đồng hồ Anh toàn vẹn “4 khả năng ngôn ngữ” cho tất cả những người tất bật.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn đôi mươi phen va “điểm loài kiến thức”, canh ty hiểu thâm thúy và lưu giữ lâu rộng lớn cấp 5 phen.
Tăng tài năng thu nhận và triệu tập qua loa những bài học kinh nghiệm cô ứ đọng 3 – 5 phút.
Rút cụt ngay sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cấp 4 khả năng nước ngoài ngữ theo gót giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX