the travel agent wasn't to for the overbooking

3.7/5 - (4 bình chọn)

The travel agent wasn’t lớn ____ for the overbooking

 • Đáp án A. accuse (buộc tội)
 • Đáp án B. charge (phí)
 • Đáp án C. blame (đổ lỗi)
 • Đáp án D. claim (yêu cầu bồi thường)

+ Bản dịch nghĩa câu hỏi: Đại lý du ngoạn ko ____ mang đến việc đặt điều trước rất nhiều.

+ Đáp án chủ yếu xác: C – blame (đổ lỗi)

Bạn đang xem: the travel agent wasn't to for the overbooking

The travel agent wasn’t lớn blame for the overbooking

Tham khảo bài xích tập: The rate of students in high schools is said lớn increases sharply this year

The travel agent was able lớn offer a 50 reduction on holidays lớn the costa brava

--> (Half)….

Đáp án: The travel agent was able lớn offer half-price holidays lớn the Costa Brava.

Xem thêm:

Các thắc mắc tương quan nhằm chúng ta ôn tập

Câu 1. Known as ‘Ha Long Bay on Land’, Trang An Scenic Landscape Complex is famous for its mountains, caves, and archaeological (  ?  ) . (Dịch nghĩa: Được ca ngợi là ‘Vịnh Hạ Long bên trên cạn’, Quần thể danh thắng Tràng An có tiếng với núi non, hốc động và (  ?  ) khảo cổ học tập.)

 • Đáp án A. excavations
 • Đáp án B. sites
 • Đáp án C. relics
 • Đáp án D. heritages

Câu 2. When I’m on holiday, I enjoy (  ?  ) . (Dịch nghĩa: Khi tôi cút nghỉ ngơi, tôi tận thưởng (  ?  ) .)

 • Đáp án A. getting sunburnt
 • Đáp án B. getting sunstroke
 • Đáp án C. having a sunbath
 • Đáp án D. sunbathing

Câu 3. The most popular destinations for (  ?  ) holidays are Spain, Italy, and Greece. (Dịch nghĩa: Các điểm đến chọn lựa thịnh hành nhất mang đến kỳ nghỉ ngơi (  ?  ) là Tây Ban Nha, Ý và Hy Lạp.)

 • Đáp án A. charter
 • Đáp án B. package
 • Đáp án C. packed
 • Đáp án D. packet

Câu 4. When you are staying at a popular resort, there are plenty of (  ?  ) lớn go on. (Dịch nghĩa: Khi chúng ta đang được ở bên trên một khu vực nghỉ ngơi non có tiếng, sở hữu thật nhiều (  ?  ) nhằm nối tiếp.)

 • Đáp án A. excursions
 • Đáp án B. expeditions
 • Đáp án C. pilgrimages
 • Đáp án D. sightseeing

Câu 5. One day when I’m rich and famous, I’m going lớn go on a round-the-world (  ?  ) . (Dịch nghĩa: Một ngày nay cơ Lúc tôi phong lưu và có tiếng, tôi tiếp tục cút một vòng xung quanh trái đất (  ?  ) .)

 • Đáp án A. cruise
 • Đáp án B. sail
 • Đáp án C. self-catering
 • Đáp án D. survival

Câu 6. You can save money by choosing a (  ?  ) holiday. (Dịch nghĩa: Quý khách hàng rất có thể tiết kiệm ngân sách và chi phí chi phí bằng phương pháp chọn 1 kỳ nghỉ ngơi (  ?  ) .)

 • Đáp án A. do-it-yourself
 • Đáp án B. self-catering
 • Đáp án C. self-study
 • Đáp án D. survival

Câu 7. My favourite part of England is Cornwall. There’s some absolutely beautiful (  ?  ) there. (Dịch nghĩa: Khu vực yêu thương mến của tôi ở Anh là Cornwall. Có một trong những (  ?  ) trọn vẹn đẹp nhất ở cơ.)

 • Đáp án A. nature
 • Đáp án B. signs
 • Đáp án C. scenery
 • Đáp án D. views

Câu 8. There’s a pretty little fishing village (  ?  ) . (Dịch nghĩa: Có một thôn chài nhỏ xinh (  ?  ) . )

 • Đáp án A. by the sea
 • Đáp án B. on the sand
 • Đáp án C. on the beach
 • Đáp án D. by the shore

Câu 9. There’s a path that (  ?  ) out of the village lớn a beautiful 14th-century church. (Dịch nghĩa: Có một tuyến phố (  ?  ) thoát ra khỏi thôn cho tới một nhà thời thánh đẹp nhất kể từ thế kỷ 14.)

 • Đáp án A. follows
 • Đáp án B. moves
 • Đáp án C. takes
 • Đáp án D. leads

Câu 10. Costa Rica is one of the most beautiful places I have ever visited. Wherever you go, you can see the (  ?  ) of volcanoes, some of which are still alive. (Dịch nghĩa: Costa Rica là một trong trong mỗi điểm đẹp tuyệt vời nhất tuy nhiên tôi từng cho tới thăm hỏi. Bất cứ điểm này chúng ta cút, bạn cũng có thể trông thấy (  ?  ) núi lửa, một trong những vô số cơ vẫn còn đó sinh sống.)

 • Đáp án A. tops
 • Đáp án B. heads
 • Đáp án C . mouths
 • Đáp án D. ends

Câu 11. The beaches were absolutely (  ?  ) . Sometimes we were the only two people there. (Dịch nghĩa: Các bãi tắm biển đang được trọn vẹn (  ?  ) . thường thì công ty chúng tôi là nhị người độc nhất ở cơ.)

 • Đáp án A. unspoilt
 • Đáp án B. deserted
 • Đáp án C. natural
 • Đáp án D. romantic

Câu 12. Sri Lanka has some fantastic beaches _ miles after miles of golden sand and (  ?  ) water. (Dịch nghĩa: Sri Lanka sở hữu một trong những bãi tắm biển tuyệt hảo _ mặt hàng dặm sau mặt hàng dặm cát vàng và (  ?  ) nước.)

 • Đáp án A. crystal clear
 • Đáp án B. crystal clean
 • Đáp án C. light blue
 • Đáp án D. navy blue

Câu 14. When I worked as a waiter, the khách sạn manager found (  ?  ) with everything I tự. (Dịch nghĩa:  Khi tôi thực hiện bồi bàn, người vận hành hotel thấy (  ?  ) với tất cả tôi thực hiện.)

 • Đáp án A. blame
 • Đáp án B. complaint
 • Đáp án C. fault
 • Đáp án D. criticism

Câu 15. It can be quite busy here during the tourist (  ?  ) . (Dịch nghĩa: Tại phía trên rất có thể khá tất bật vô thời hạn du ngoạn (  ?  ) .)

 • Đáp án A. period
 • Đáp án B. phase
 • Đáp án C. stage
 • Đáp án D. season

Câu 16. I always enjoy our school (  ?  ) lớn France. (Dịch nghĩa: Tôi luôn luôn mến ngôi trường học tập của công ty chúng tôi (  ?  ) cho tới Pháp.)

 • Đáp án A. excursion
 • Đáp án B. journey
 • Đáp án C. trip
 • Đáp án D. travel

Câu 17. Captain Cook discovered nước Australia on a (  ?  ) lớn the Pacific. (Dịch nghĩa: Thuyền trưởng Cook đang được tìm hiểu rời khỏi Úc vô chuyến du ngoạn (  ?  ) cho tới Tỉnh Thái Bình Dương.)

 • Đáp án A. voyage
 • Đáp án B. cruise
 • Đáp án C. travel
 • Đáp án D. tour

Câu 18. The sunset over Niagara Fall is really a magnificent (  ?  ) . (Dịch nghĩa: Hoàng hít bên trên Niagara Fall thực sự là một trong (  ?  ) trang trọng.)

 • Đáp án A. look
 • Đáp án B. sign
 • Đáp án C. view
 • Đáp án D. sight

Câu 19. The khách sạn where we are (  ?  ) is quite luxurious. (Dịch nghĩa: Khách sạn điểm công ty chúng tôi đang được ở (  ?  ) khá quý phái.)

 • Đáp án A. staying
 • Đáp án B. existing
 • Đáp án C. remaining
 • Đáp án D. living

Câu đôi mươi. Passengers requiring a special meal during the flight should inform the airline in (  ?  ) . (Dịch nghĩa: Hành khách hàng đòi hỏi một bữa tiệc đặc biệt quan trọng vô chuyến cất cánh nên thông tin mang đến thương hiệu mặt hàng ko vô (  ?  ) .)

 • Đáp án A. ahead
 • Đáp án B. advance
 • Đáp án C. front
 • Đáp án D. forward

Câu 21. We usually tự go by train, even though the siêu xe (  ?  ) is a lot quicker. (Dịch nghĩa: Chúng tôi thông thường cút vì thế xe hỏa, tuy nhiên xe pháo (  ?  ) nhanh chóng rộng lớn thật nhiều.)

 • Đáp án A. travel
 • Đáp án B. trip
 • Đáp án C. voyage
 • Đáp án D. journey

Câu 22. The area near the palace gates was (  ?  ) with tourists. (Dịch nghĩa:  Khu vực ngay sát cổng hoàng cung đang được (  ?  ) với khách hàng du ngoạn.)

 • Đáp án A. full
 • Đáp án B. crowded
 • Đáp án C. flooded
 • Đáp án D. covered

Câu 23. From the top of the cathedral tower there are some spectacular (  ?  ) of the surrounding countryside. (Dịch nghĩa: Từ bên trên đỉnh tháp nhà thời thánh, sở hữu một trong những (  ?  ) ngoạn mục của vùng vùng quê xung xung quanh.)

 • Đáp án A. sights
 • Đáp án B. sites
 • Đáp án C. views
 • Đáp án D. scenery

Câu 24. She didn’t enjoy the Mediterranean (  ?  ) at all; she was seasick most of the time. (Dịch nghĩa: Cô ấy ko mến ____ Địa Trung Hải chút nào; cô ấy bị say sóng đa số thời hạn.)

 • Đáp án A. cruise
 • Đáp án B. tour
 • Đáp án C. voyage
 • Đáp án D. trip

Bảng đáp án nhằm chúng ta tham ô khảo: 

1-C                            6-B                          11-B                    16-A                         21-D

2-D                            7-C                          12-A                    17-A                         22-B

Xem thêm: xổ số miền trung thứ 2 hàng tuần

3-B                            8-A                           13                       18-D                         23-C

4-A                            9-D                           14-C                    19-A                         24-A

5-A                           10-A                          15 -D                   20-B