thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ

Câu hỏi:

Thành phần những nhân tố vô hợp ý hóa học hữu cơ?

A.Nhất thiết cần đem cacbon, th­ường đem H, hoặc gặp gỡ O, N tiếp sau đó cho tới halogen, S, P…

Bạn đang xem: thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ

B.Gồm đem C, H và những nhân tố không giống.

C.Bao bao gồm toàn bộ những nhân tố vô bảng tuần trả.

D.Th­ường đem C, H hoặc gặp gỡ O, N, tiếp sau đó cho tới halogen, S, Phường.

Đáp án chính A.

Thành phần những nhân tố vô hợp ý hóa học cơ học nhất thiết cần đem cacbon, th­ường đem H, hoặc gặp gỡ O, N tiếp sau đó cho tới halogen, S, P…hợp hóa học cơ học là hợp ý hóa học của cacbon trừ CO, CO2, muối bột cacbonat, xianua, cacbua….

Giải quí nguyên do lựa chọn đáp án thực sự A

Hợp hóa học cơ học là hợp ý hóa học của cacbon (trừ CO, CO2, muối bột cacbonat, xianua, cacbua…). Khác với hợp ý hóa học vô sinh, vô bộ phận hợp ý hóa học cơ học nhất thiết cần đem cacbon, hoặc gặp gỡ hidro, oxi, nito, tiếp sau đó là cho tới halogen, lưu hoàng.

– Phân loại hợp ý hóa học hữu cơ 

Hidrcacbon là loại hợp chất hữu cơ đơn giản nhất, vô thành phần phân tử chỉ chứa nhị nguyên vẹn tố là cacbon và hidro.

– Hidrocacbon mạch hở:

+ Hidrocacbon no: Ankan

+ Hidrocacbon ko no có một nối đôi: Anken

Xem thêm:

+ Hidrcacbon ko no có nhị nối đôi: Ankadien

– Hidrocacbon mạch vòng:

+ Hidrocacbon no: xicloankan

+ Hidrocacbon mạch vòng: Aren

– Dẫn xuất của hidrocacbon là những hợp chất mà vô phân tử ngoài C, H rời khỏi còn tiếp một số hoặc nhiều nguyên vẹn tố khác như O, N, S, halogen…

– Dẫn xuất halogen: R – X ( R là gốc hidrocacbon)

– Hợp chất chứa nhóm chức: OH – : ancol; – O – : ete; – COOH: axit……

Đặc điểm cộng đồng của hợp ý hóa học hữu cơ

– Hợp hóa học cơ học nhất thiết cần chứa chấp C, hoặc đem H thông thường gặp gỡ O ngoại giả còn tồn tại halogen, N, P…

– Liên kết đa phần vô hợp ý hóa học cơ học là link nằm trong hóa trị.

Xem thêm: hài tết 2018 làng ế vợ

– Các hợp ý hóa học cơ học thường rất dễ cất cánh khá, dễ dàng cháy, kém cỏi bền nhiệt độ.

– Các phản xạ vô hoá học tập cơ học thông thường chậm trễ, ko trọn vẹn, xẩy ra theo khá nhiều phía thông thường cần đun lạnh lẽo và đem xúc tác.

Hợp hóa học cơ học hoàn toàn có thể đem xuất xứ kể từ đương nhiên hoặc vì thế những phản xạ tự tạo và nó đem ở xung xung quanh tao vô đa số những loại thực phẩm thức ăn, khung hình người, khung hình loại vật và trong những loại vật dụng.