tạo bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ nhằm mục đích nào dưới đây

4.9/5 - (11 bình chọn)

Việc tạp bảng vô hạ tầng tài liệu mối quan hệ là bước cần thiết vô quy trình design hạ tầng tài liệu. Vậy việc tạo bảng vô hạ tầng tài liệu mối quan hệ nhằm mục đích mục tiêu nào? Cùng Hoc365 trả lời ngay lập tức tại đoạn vấn đề bên dưới nhé!

Tạo bảng vô hạ tầng tài liệu mối quan hệ nhằm mục đích mục tiêu này bên dưới đây?

Bạn đang xem: tạo bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ nhằm mục đích nào dưới đây

Câu căn vặn trắc nghiệm

Tạo bảng vô CSDL mối quan hệ nhằm mục đích mục tiêu này bên dưới đây?

A. Khai báo cấu hình nhằm tàng trữ dữ liệu
B. Tạo đi ra một mặc định nhằm trình diễn và in ấn và dán dữ liệu
C. Tạo đi ra hình mẫu thuận tiện nhằm nhập tài liệu.
D. Xác lăm le những đối tượng người dùng của tổ chức triển khai.

Đáp án: A. Khai báo cấu hình nhằm tàng trữ dữ liệu

Giải quí nhanh: Tạo bảng là bước thứ nhất của việc tạo nên lập một CSDL mối quan hệ, với mục tiêu khai báo cấu hình nhằm lưu tài liệu.

Giải đáp chi tiết: Tạo bảng vô hạ tầng tài liệu mối quan hệ nhằm mục đích mục tiêu này bên dưới đây?

Tạo bảng vô CSDL mối quan hệ nhằm mục đích mục tiêu khai báo cấu hình nhằm tàng trữ những tài liệu tương quan cho tới một chủ thể rõ ràng và tổ chức triển khai bọn chúng trở thành những bảng link cùng nhau nhằm truy xuất tài liệu nhanh gọn và hiệu suất cao.

Mỗi bảng vô CSDL thay mặt cho 1 thực thế hoặc một bảng. Các tính chất của từng bảng thay mặt cho những vấn đề rõ ràng về thực thế tê liệt, và mối quan hệ Một trong những bảng dùng nhằm tàng trữ vấn đề tương quan cho tới thực thể không giống.

Việc tạo nên bảng vô hạ tầng tài liệu canh ty tổ chức triển khai và vận hành tài liệu tương tự truy xuất bọn chúng nhanh gọn, thuận tiện rộng lớn.

Giải đáp chi tiết: Tạo bảng vô hạ tầng tài liệu mối quan hệ nhằm mục đích mục tiêu này bên dưới đây?

Xem thêm: XoilacTV - Link xem bóng đá trực tiếp hôm nay full HD 

Các bước tạo nên bảng vô CSDL

Để tạo nên một bảng vô hạ tầng tài liệu mối quan hệ, tao triển khai những nước sau:

  • Đặt thương hiệu ngôi trường.
  • Chỉ lăm le loại tài liệu mang đến ngôi trường.
  • Khai báo độ cao thấp của ngôi trường tài liệu.
  • Chọn khóa chủ yếu mang đến bảng bằng phương pháp nhằm khối hệ thống quản lí trị CSDL tự động hóa lựa chọn hoặc tự động xác lập khóa chủ yếu phù hợp.
  • Đặt thương hiệu bảng và lưu cấu hình bảng.
  • Tạo link Một trong những bảng bằng phương pháp xác lập ngôi trường cộng đồng vô bảng. Giúp mang đến hệ QTCSDL biết liên kết những bảng thế nào nhằm đáp ứng kết xuất vấn đề.

Bên cạnh tê liệt, những hệ QTCSDL đều được chấp nhận người tiêu dùng thay cho thay đổi cấu hình bảng, khóa chủ yếu hoặc xóa bảng.

Các bước tạo nên bảng vô CSDL

Ví dụ tạo nên bảng vô CSDL bởi câu mệnh lệnh SQL

Ví dụ 1

CREATE TABLE SinhVien (
id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
ho_ten VARCHAR(255) NOT NULL,
gioi_tinh VARCHAR(10),
ngay_sinh DATE,
diem_toan FLOAT,
diem_van FLOAT,
PRIMARY KEY (id)
);

Trong ví dụ bên trên, chúng ta tạo nên bảng SinhVien  với những cột id, ho_ten, gioi_tinh, ngay_sinh, diem_toan và diem_van. Các cột này còn có loại tài liệu ứng là INT, VARCHAR, DATE và FLOAT. quý khách bịa buộc ràng NOT NULL mang đến cột “id” và “ho_ten”, và bịa “id” thực hiện khóa chủ yếu của bảng bằng phương pháp dùng kể từ khóa PRIMARY KEY.

Sau Khi thực thi đua câu mệnh lệnh SQL bên trên, bảng “SinhVien” sẽ tiến hành tạo nên vô hạ tầng tài liệu của người sử dụng. Bây giờ chúng ta cũng có thể thêm thắt những bạn dạng ghi vô bảng này bởi câu mệnh lệnh INSERT hoặc truy vấn tài liệu kể từ bảng này bởi câu mệnh lệnh SELECT.

Ví dụ 2

CREATE TABLE SanPham (
MaSP INT PRIMARY KEY,
TenSP VARCHAR(50),
DonGia FLOAT,
SoLuong INT
);

Xem thêm: lời chúc mùng 1 đầu tháng may mắn

Trong ví dụ này, chúng ta tạo nên bảng SanPham với những cột MaSP, TenSP, DonGia và SoLuong. Cột MaSP được bịa thực hiện khóa chủ yếu của bảng bằng phương pháp dùng kể từ khóa PRIMARY KEY. Các cột còn sót lại tàng trữ vấn đề về thương hiệu thành phầm, đơn giá chỉ và con số thành phầm.

Sau Khi thực thi đua câu mệnh lệnh SQL bên trên, bảng SanPham sẽ tiến hành tạo nên vô hạ tầng tài liệu của người sử dụng. Bây giờ chúng ta cũng có thể thêm thắt những bạn dạng ghi vô bảng này bởi câu mệnh lệnh INSERT hoặc truy vấn tài liệu kể từ bảng này bởi câu mệnh lệnh SELECT.

Hoc365 vừa phải trả lời cho tới chúng ta đúng chuẩn thắc mắc tạo bảng vô hạ tầng tài liệu mối quan hệ nhằm mục đích mục tiêu gì? Nếu bài xích biết mang lại lợi ích cho mình, hãy nhờ rằng nhằm lại reviews tích vô cùng nhằm cỗ vũ công ty chúng tôi nhé!