sách tiếng anh lớp 7 chương trình mới

Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 7 mới là cuốn sách theo dõi lịch trình 2020 được Nhà Xuất Bản Giáo dục đào tạo nước Việt Nam tổ chức triển khai biên soạn dựa vào lịch trình Tiếng Anh trung học tập hạ tầng của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra. Hôm ni, JES tiếp tục trình làng cho tới độc giả nội dung bài viết “Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 7 mới nhất [Trọn cỗ 1,2 + Audio]”. Hãy nằm trong mò mẫm hiểu tức thì nhé!

Giới thiệu về sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 7 mới

Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 7 mới (sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 7 thí điểm) được biên soạn theo phía tiếp xúc, hùn học viên dùng ngữ âm, kể từ vựng, ngữ pháp nhằm cải tiến và phát triển và hoàn mỹ năng lượng tiếp xúc vày Tiếng Anh trải qua 4 kĩ năng nghe, rằng, phát âm, viết lách.

Bạn đang xem: sách tiếng anh lớp 7 chương trình mới

Bộ sách là tư liệu hữu ích nhập quy trình tiếp thu kiến thức và tập luyện cỗ môn giờ đồng hồ Anh. Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 7 lịch trình mới bao gồm sở hữu 16 Units, từng Unit bao hàm phần viết lách (writting), phần phát âm (reading), phần nghe (listening), phần rằng (Speaking) rưa rứa kể từ vựng và ngữ pháp.

Mục lục Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 7 mới nhất bao gồm có:

Xem thêm: Đánh giá kênh xem bóng đá chất lượng đỉnh cao Mitom TV

Unit 1: My Hobbies – Sở mến của tôi

 • Ôn lại thì lúc này đơn – Unit 1 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Ôn lại thì sau này đơn – Unit 1 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Project – trang 14 Unit 1 Sách giờ đồng hồ anh lớp 7 lịch trình mới
 • Getting Started trang 6 Unit 1 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • A Closer Look 1 trang 8 Unit 1 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • A Closer Look 2 trang 9 Unit 1 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Communication trang 11 Unit 1 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Skills 1 trang 12 Unit 1 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Skills 2 trang 13 Unit 1 Sách giờ đồng hồ anh lớp 7 lịch trình mới
 • Looking Back trang 14 Unit 1 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Vocabulary – Phần kể từ vựng – Unit 1 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
Unit một trong các Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 7 mới

Unit 2: Health – Sức khỏe

 • Grammar – Unit 2 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Getting Started trang 16 Unit 2 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • A Closer Look 1 trang 18 Unit 2 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • A Closer Look 2 trang 19 Unit 2 Sách giờ đồng hồ anh lớp 7 lịch trình mới
 • Communication trang 21 Unit 2 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Skills 1 trang 22 Unit 2 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Skills 2 trang 23 Unit 2 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Looking back trang 24 Unit 2 Sách giờ đồng hồ anh lớp 7 lịch trình mới
 • Vocabulary – Phần kể từ vựng – Unit 2 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới

Unit 3: Community Service – Thương Mại & Dịch Vụ nằm trong đồng

 • Thì vượt lên trên khứ đơn: Unit 3 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Thì lúc này trả thành: Unit 3 Sách giờ đồng hồ anh lớp 7 lịch trình mới
 • Getting Started trang 26 Unit 3 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • A Closer Look 1 trang 28 Unit 3 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • A Closer Look 2 trang 29 Unit 3 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Communication – trang 31 Unit 3 Sách giờ đồng hồ anh lớp 7 lịch trình mới
 • Skills 1 trang 32 Unit 3 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Skills 2 trang 33 Unit 3 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Looking back trang 34 Unit 3 Sách giờ đồng hồ anh lớp 7 lịch trình mới
 • Project trang 35 Unit 3 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Vocabulary – Phần kể từ vựng – Unit 3 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới

Review 1 (Units 1-2-3) – SGK Tiếng Anh 7 mới

 • Review 1 – Language trang 36 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Review 1 – Skills trang 37 Sách giờ đồng hồ anh lớp 7 lịch trình mới

Unit 4: Music and Arts – Âm nhạc và nghệ thuật

 • So sánh của tính kể từ hoặc trạng kể từ – Unit 4 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Getting Started trang 38 Unit 4 Sách giờ đồng hồ anh lớp 7 lịch trình mới
 • A Closer Look 1 trang 40 Unit 4 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • A Closer Look 2 trang 41 Unit 4 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Communication trang 43 Unit 4 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Skills 1 trang 44 Unit 4 Sách giờ đồng hồ anh lớp 7 lịch trình mới
 • Skills 2 trang 45 Unit 4 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Looking back trang 46 Unit 4 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Project trang 47 Unit 4 Sách giờ đồng hồ anh lớp 7 lịch trình mới
 • Vocabulary – Phần kể từ vựng – Unit 4 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới

Unit 5: Vietnamese Food and Drink – Thức ăn và đồ uống Việt Nam

 • Grammar – Unit 5 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Getting Started trang 48 Unit 5 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • A Closer Look 1 trang 50 Unit 5 Sách giờ đồng hồ anh lớp 7 lịch trình mới
 • A Closer Look 2 trang 51 Unit 5 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Communication trang 53 Unit 5 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Skills 1 trang 54 Unit 5 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Skills 2 trang 55 Unit 5 Sách giờ đồng hồ anh lớp 7 lịch trình mới
 • Looking back trang 56 Unit 5 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Project trang 57 Unit 5 Sách giờ đồng hồ anh lớp 7 lịch trình mới
 • Vocabulary – Phần kể từ vựng – Unit 5 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới

Unit 6: The First University in Viet Nam – Trường Đại học tập thứ nhất ở Việt Nam

 • Grammar – Thể tiêu cực Unit 6 Sách giờ đồng hồ anh lớp 7 lịch trình mới
 • Grammar: Cách gửi quý phái câu tiêu cực Unit 6 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Getting Started trang 58 Unit 6 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • A Closer Look 1 trang 60 Unit 6 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • A Closer Look 2 trang 61 Unit 6 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Communication trang 63 Unit 6 Sách giờ đồng hồ anh lớp 7 lịch trình mới
 • Skills 1 trang 64 Unit 6 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Skills 2 trang 65 Unit 6 Sách giờ đồng hồ anh lớp 7 lịch trình mới
 • Looking back trang 66 Unit 6 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Project trang 67 Unit 6 Sách giờ đồng hồ anh lớp 7 lịch trình mới
 • Vocabulary – Phần kể từ vựng – Unit 6 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới

Review 2 (Units 4-5-6) – Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới

 • Review 2 – Language trang 68 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Review 2 – Skills trang 69 Sách giờ đồng hồ anh lớp 7 lịch trình mới

Unit 7: Traffic – Giao thông

 • Grammar Unit 7 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Getting Started trang 6 Unit 7 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • A Closer Look 1 trang 8 Unit 7 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • A Closer Look 2 trang 9 Unit 7 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Communication trang 11 Unit 7 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Skills 1 trang 12 Unit 7 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Skills 2 trang 13 Unit 7 Sách giờ đồng hồ anh lớp 7 lịch trình mới
 • Looking back trang 14 Unit 7 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Project trang 15 Unit 7 Sách giờ đồng hồ anh lớp 7 lịch trình mới
 • Vocabulary – Phần kể từ vựng – Unit 7 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
Unit 7 nhập Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 7 mới
Unit 7 nhập Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 7 mới

Unit 8: Films – Phim ảnh

 • Grammar – Unit 8 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Getting Started trang 16 Unit 8 Sách giờ đồng hồ anh lớp 7 lịch trình mới
 • A Closer Look 1 trang 18 Unit 8 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • A Closer Look 2 trang 19 Unit 8 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Communication trang 21 Unit 8 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Skills 1 trang 22 Unit 8 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Skills 2 trang 23 Unit 8 Sách giờ đồng hồ anh lớp 7 lịch trình mới
 • Looking back trang 24 Unit 8 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Project trang 25 Unit 8 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Vocabulary – Phần kể từ vựng – Unit 8 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
Unit 7 nhập Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 7 mới
Unit 7 nhập Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 7 mới

Unit 9: Festivals Around The World – Những liên hoan tiệc tùng bên trên thế giới

 • Grammar Unit 9 SGK Tiếng Anh 7 mới
 • Getting Started trang 26 Unit 9 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • A Closer Look 1 trang 30 Unit 9 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • A Closer Look 2 trang 29 Unit 9 Sách giờ đồng hồ anh lớp 7 lịch trình mới
 • Communication trang 31 Unit 9 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Skills 1 trang 32 Unit 9 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Skills 2 trang 33 Unit 9 Sách giờ đồng hồ anh lớp 7 lịch trình mới
 • Looking back trang 34 Unit 9 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Project trang 35 Unit 9 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Vocabulary – Phần kể từ vựng – Unit 9 Sách giờ đồng hồ anh lớp 7 lịch trình mới

Review 3 (Units 7-8-9) Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới

 • Review 3 – Language Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Review 3 – Skills Sách giờ đồng hồ anh lớp 7 lịch trình mới

Unit 10: Sources of Energy – Những mối cung cấp năng lượng

 • Grammar Unit 10 Sách giờ đồng hồ anh lớp 7 lịch trình mới
 • Getting Started trang 38 Unit 10 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • A Closer Look 1 trang 40 Unit 10 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • A Closer Look 2 trang 41 Unit 10 Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh 7 mới
 • Communication trang 43 Unit 10 Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 7 mới
 • Skills 1 trang 44 Unit 10 Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 7 mới
 • Skills 2 trang 45 Unit 10 Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 7 mới
 • Looking back trang 46 Unit 10 Sách giờ đồng hồ anh lớp 7 lịch trình mới
 • Project trang 47 Unit 10 Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 7 mới
 • Vocabulary – Phần kể từ vựng – Unit 10 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới

Unit 11: Travelling in The Future – Đi lại nhập tương lai

 • Grammar Unit 11 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Getting started trang 48 Unit 11 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • A Closer Look 1 trang 50 Unit 11 Sách giờ đồng hồ anh lớp 7 lịch trình mới
 • A Closer Look 2 trang 52 Unit 11 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Communication trang 53 Unit 11 Sách giáo khoaTiếng Anh 7 mới
 • Skills 1 trang 54 Unit 11 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Skills 2 trang 55 Unit 11 Sách giờ đồng hồ anh lớp 7 lịch trình mới
 • Looking Back trang 56 Unit 11 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Project trang 57 Unit 11 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Vocabulary – Phần kể từ vựng – Unit 11 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới

Unit 12: An Overcrowded World – Một toàn cầu vượt lên trên đông đúc đúc

 • Grammar Unit 12 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Getting started trang 58 Unit 12 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • A Closer Look 1 trang 60 Unit 12 Sách giờ đồng hồ anh lớp 7 lịch trình mới
 • A Closer Look 2 trang 61 Unit 12 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Communication trang 63 Unit 12 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Skills 1 trang 64 Unit 12 Sách giờ đồng hồ anh lớp 7 lịch trình mới
 • Skills 2 trang 65 Unit 12 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Looking Back trang 66 Unit 12 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Project trang 67 Unit 12 Sách giờ đồng hồ anh lớp 7 lịch trình mới
 • Vocabulary – Phần kể từ vựng – Unit 12 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới

Review 4 (Units 10-11-12) – Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới

 • Review 4 – Language trang 68 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Review 4 – Skills trang 69 Sách giờ đồng hồ anh lớp 7 lịch trình mới

Link tải sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 7 mới nhất [Trọn cỗ 1,2 + Audio]

https://drive.google.com/drive/folders/12Gqv8ZKWJ8a32un4MjPgemKLWgR2Sz7V

Xem thêm: Link vào qh88 để cá cược an toàn nhất 2023

⭐️⭐️⭐️ File sở hữu mã bung file, bản thân sở hữu dẫn đến mã bung file và cơ hội lấy mã bung file chỉ tốn 3 phút, chúng ta vui mừng lòng tuân theo quá trình bên dưới, coi như giúp lại bản thân chút sức lực lao động dẫn đến nội dung bài viết và tệp tin tải về. Quá trình lấy mã bung file hoàn toàn an toàn và tin cậy và ko tác động gì cho tới bảo mật thông tin nên chúng ta trọn vẹn yên lặng tâm, nếu như tệp tin tải về sở hữu yếu tố gì những chúng ta có thể contact thẳng cho tới fanpage: https://www.facebook.com/ecvn.edu.vn/. Cám ơn những bạn!

Hướng dẫn lấy mã bung file file:

 • Bước 1: Truy cập nhập khí cụ mò mẫm kiếm google.com.vn
 • Bước 2: Tìm mò mẫm cụm từ: dịch vụ gửi nhà
 • Bước 3: Vào trang web như hình mặt mày dưới:

 • Bước 4: Lướt đủng đỉnh kể từ bên trên xuống bên dưới rồi ấn nhập nút “Xem thêm” ở cuối trang. Mã bung file tiếp tục hiện nay sau 60 – 120 giây.
 • Chú ý: Xem video clip chỉ dẫn cụ thể cơ hội lấy mã giải nên bên dưới nếu như khách hàng ko hiểu

Video chỉ dẫn lấy mã giải nén:


Trên đó là những share của JES về cỗ sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 7 mới. Mong rằng nội dung bài viết này tiếp tục mang lại cho chính mình phát âm mối cung cấp tư liệu học tập giờ đồng hồ Anh hữu ích và có mức giá trị. Chúc chúng ta học tập chất lượng.

5/5 - (6 bình chọn)