quy đồng mẫu số các phân số

✨ Phải nắm rõ bài: Cách mò mẫm bội cộng đồng và bội cộng đồng nhỏ nhất mới mẻ nắm vững bài bác này.

Cách quy đồng kiểu mẫu những phân số

Quy đồng kiểu mẫu những phân số là đổi khác những phân số về dạng mới mẻ sao cho những phân số mới mẻ này còn có mẫu tương tự nhau.

Bạn đang xem: quy đồng mẫu số các phân số

Cách quy đồng kiểu mẫu những phân số:

  • Bước 1: Tìm BCNN của những kiểu mẫu số. Khi bại, tao lựa chọn BCNN này thực hiện mẫu số chung.
  • Bước 2: Tìm thừa số phụ của từng loại mẫu số (bằng cơ hội phân chia kiểu mẫu số cộng đồng mang đến từng kiểu mẫu số riêng).
  • Bước 3: Nhân tử số và kiểu mẫu số của từng phân số với quá số phụ ứng.

Câu căn vặn 1: Quy đồng kiểu mẫu số những phân số sau:

Giải

Bước 1: Tìm BCNN của những kiểu mẫu số nhằm lựa chọn thực hiện kiểu mẫu số cộng đồng.

Ta có: 4 = 22 và = 2 . 3

Nên BCNN(4,[thsp]6) = 22 . 3 = 12

Vậy tao lựa chọn 12 thực hiện kiểu mẫu số cộng đồng.

Bước 2: Tìm quá số phụ của từng phân số.

12 : 4 = 3;

12 : 6 = 2.

Bước 3: Nhân tử số và kiểu mẫu số của từng phân số với quá số phụ ứng.

Câu căn vặn 2: Quy đồng kiểu mẫu số những phân số sau:

Giải

Ta có:

  • 8 = 23;
  • 12 = 22 . 3;
  • 20 = 22 . 5

Nên BCNN(8,[thsp]12,[thsp]20) = 23 . 3 . 5 = 120.

Ta hoàn toàn có thể lựa chọn 120 thực hiện kiểu mẫu số cộng đồng.

120 : 8 = 15; 120 : 12 = 10; 120 : trăng tròn = 6.

Do đó:

Cách nằm trong trừ những phân số

Cách nằm trong (hoặc trừ) những phân số:

Xem thêm: Lợi ích xem tỷ số trực tuyến của website bongdalu tại Xôi Lạc TV

  • Bước 1: Quy đồng mẫu số những phân số. Khi bại tao được những phân số mới sở hữu kiểu mẫu số tương tự nhau.
  • Bước 2: Cộng (hoặc trừ) những tử số mới và không thay đổi kiểu mẫu số.

Câu căn vặn 3: Thực hiện tại phép tắc tính:

Giải

a) Ta có: 6 = 2 . 3 và 9 = 32

Do đó: BCNN(6,[thsp]9) = 2 . 32 = 18.

Ta hoàn toàn có thể lựa chọn 18 thực hiện kiểu mẫu cộng đồng của nhì phân số.

18 : 6 = 3; 18: 9 = 2.

Vậy:

Do đó:

b) Vì 10 ⋮ 2 nên BCNN(10,[thsp]2) = 10.

Ta hoàn toàn có thể lựa chọn 10 thực hiện kiểu mẫu số cộng đồng.

10 : 2 = 5.

Vậy:

Do đó:

Bài tập luyện áp dụng

Bài tập luyện 1: Quy đồng kiểu mẫu số những phân số sau:

Bài tập luyện 2: Thực hiện tại phép tắc tính:

Xem thêm: xòe bàn tay đếm ngón tay