phim trường tương tư

Theo truyền thông Hoa ngữ, bộ phim truyện "Trường tương tư" phần 2 vì thế Dương Tử đóng góp chủ yếu tiếp tục chốt được lịch lên sóng dự loài kiến.