phế hậu tướng quân


Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Ngôn tình cổ xưa, cung đình, cuộc chiến tranh, ngược thân thích, ngược tâm, SE

Độ dài: 1 luyện – 13 chương

(bản xuất bản)

phế hậu tướng quân

Văn án

Tả Thương Lang nường, kể từ tích tắc được Mộ Dung Viêm cứu giúp sinh sống từng thề thốt với lòng bản thân tiếp tục vì như thế người sở hữu nhưng mà sinh nhưng mà tử. Vì hắn nhưng mà gạt bỏ thân thích phận phái nữ nhi, phát triển thành tướng mạo quân dính huyết tụt xuống ngôi trường. Vì hắn nhưng mà chôn chặt tình thương trong thâm tâm, phát triển thành hoàng thái tử phi thế thân thích ko oán thù ko hối hận. Vì hắn nhưng mà gạt bỏ phiên bản thân thích bản thân, phát triển thành bất kể ai, bất kể điều gì hắn cần thiết. Nhưng còn Mộ Dung Viêm, so với hắn, nường là gì nhập tham ô vọng giang sơn? Ước vọng của nường hoàn toàn có thể này phát triển thành sự thật? Rượu rét thân thích tàn, trái ngược tim hóa đá, sao dám cầu chút tình thương của bậc đế vương?

Bạn đang xem: phế hậu tướng quân

Ngoài Chúc Lương, này ai được hóa trở thành hồ nước điệp? Kết thúc giục mẩu truyện, điều thề… thôi thôi tiếp tục trở thành điều thưa bão bay…

hghjgj

MỤC LỤC

Mở đầu

Xem thêm: nốt ruồi ở môi dưới phụ nữ

Chương 01

Chương 02 – Chương 03 – Chương 04

Xem thêm: sinh con năm 2023 hợp tuổi bố mẹ

Chương 05 – Chương 06 – Chương 07

Chương 08 – Chương 09 – Chương 10

Chương 11 – Chương 12 – Chương 13

~ HOÀN ~

Tác giả

Bình luận