phân biệt hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Để dùng những thì giờ Anh một cơ hội thạo, tất cả chúng ta cần nắm vững cấu hình ngữ pháp căn phiên bản và cách sử dụng của chính nó gần giống học tập với những kể từ, cụm kể từ kèm theo. Tuy nhiên, việc phân biệt những thì nhằm dùng trúng nhập những trường hợp là 1 trong những việc ko dễ dàng và đơn giản, tất cả chúng ta thông thường lầm lẫn trong những thì lúc này hoàn thiện và lúc này hoàn thiện tiếp nối. Các các bạn hãy nằm trong AROMA học tập cách phân biệt thì lúc này hoàn thiện và thì lúc này hoàn thiện tiếp diễn nhé.

 • Các cấu hình thể hiện nay ý kiến bởi giờ Anh
 • 20 khuôn mẫu câu thông thường gặp gỡ với “To Be”

Bạn đang xem: phân biệt hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I. PRESENT PERFECT (THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH)

1. Cấu trúc:

Khẳng định: S + has/have + V Past Participle

Phủ định: S + has/have + not + V Past Participle

Nghi vấn: Has/Have + S + V Past Participle ..?

Trả điều câu hỏi:

Yes, S + has/have.

No, S + has/have + not.

2. Cách sử dụng:

2.1. Diễn đạt một hành vi xẩy ra ở 1 thời điểm ko xác lập nhập vượt lên khứ.

– Không với thời hạn xác lập.

Mary has travelled around the world (We don’t know when)

Have you passed your driving test?

– Hoặc cút với những từ: just, recently, already, yet,…

– Hành động tái diễn rất nhiều lần cho tới thời gian lúc này.

I have watched “Iron Lady” several times.

– Sau cấu hình đối chiếu rộng lớn nhất tớ người sử dụng thì lúc này hoàn thiện.

It is the most boring book that I have ever read.

– Sau cấu trúc: This/It is the first/second… time, cần người sử dụng thì lúc này hoàn thiện.

This is the first time she has driven a siêu xe.

It’s the second time she has lost her passport.

2.2. Diễn mô tả một hành vi chính thức ra mắt nhập vượt lên khứ và vẫn còn đó tiếp nối ở lúc này.

– Có những kể từ chỉ thời hạn cút nằm trong như: since, for, ever, never, up to tát now, ví far,…

Mary has lived in that house for 10 years. (She still lives there)

= Mary  has lived in that house since 1997 (Hiện ni là 2023)

3. Các kể từ cút với thì lúc này trả thành

Since + thời gian nhập vượt lên khứ: since 1992, since May.: Tính từ lúc khi

– For + khoảng chừng thời gian: for five days, for five minutes, ….: nhập vòng

I haven’t heard from her for 3 months. (Tôi ko nghe thông tin gì kể từ cô ấy nhập 3 mon rồi)

She hasn’t met him since he was a little boy. (Cô ấy ko gặp gỡ anh ấy kể từ thời điểm anh ấy còn là 1 trong cậu nhỏ bé.)

Already: rồi/ tiếp tục rồi

Dùng nhập câu xác định hoặc câu ngờ vực vấn, ALREADY rất có thể đứng tức thì sau have và cũng rất có thể đứng cuối câu.

I have already had the answer = I have had the answer already.

Have you typed my letter already?

Yet: chưa

Dùng nhập câu phủ quyết định hoặc ngờ vực vấn. YET thông thường đứng cuối câu.

Mary hasn’t written her report yet = Mary hasn’t written her report.

I haven’t decided what to tát bởi yet = I haven’t decided what to tát bởi.

Have you read this article yet? = Have you read this article?

Just: vừa vặn mới

Dùng nhằm có một hành vi vừa vặn mới nhất xẩy ra.

I have just met her.

I have just tidied up the kitchen.

I have just had lunch.

Recently, Lately: sát đây

She has recently arrived in Thủ đô New York.

So far: cho tới bây giờ

We haven’t finished the English tenses ví far.

Up to tát now, up to tát the present, up to tát this moment, until now, until this time: đến tới lúc này.

He hasn’t come up to tát now.

Ever: tiếp tục bao giờ

Never… before: ko bao giờ

I have never eaten fish before. Have you eaten fish?

In/Over/During/For + the + past/last + time: nhập thời hạn qua

It has rained in the last week.

I haven’t met her over the last 2 months.

4. Phân biệt “gone to” và “been to”

Gone to: cút ko về

Mary is on holiday. She has gone to tát France.

–> Có tức thị lúc này cô ấy đang được ở tê liệt hoặc đang được bên trên lối cho tới tê liệt.

Been to: trở về rồi

Mary has been to tát France. She is back in England now.

–> Mary từng ở Pháp tuy nhiên giờ tiếp tục về Anh rồi.

II. PRESENT PERFECT PROGRESSIVE (THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN)

1. Cấu trúc:

Khẳng định: S + has/have + been + V_ing

Phủ định: S + has/have + not + been + V_ing

Nghi vấn: Has/Have + S + been + V_ing?

Trả điều câu hỏi:

Yes, S + has/have.

No, S + has/have + not

2. Cách sử dụng:

– Về cơ phiên bản, thì lúc này hoàn thiện tiếp nối tương tự thì lúc này hoàn thiện, đều dùng làm biểu diễn mô tả một hành vi chính thức ra mắt nhập vượt lên khứ và vẫn còn đó xẩy ra ở lúc này. Tuy nhiên, thì lúc này hoàn thiện tiếp nối nhấn mạnh vấn đề thời hạn của hành vi (How long), còn thì lúc này hoàn thiện quan hoài cho tới sản phẩm của hành vi.

– Thường người sử dụng với 2 giới kể từ “since” hoặc “for”.

I have been learning English since early morning.

– Các tín hiệu không giống nhằm phân biệt thì lúc này hoàn thiện tiếp diễn: all day, all her/his lifetime, all day long, all the morning/afternoon

Xem thêm: tết tây 2023 nghỉ mấy ngày

III. CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ CỦA THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH VÀ THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

Hai thì này đều phải có cơ hội phân tách động kể từ không giống nhau, bạn phải cầm thêm thắt quy tắc thêm thắt “ed” cho tới thì HTHT và “ing” cho tới thì HTHTTD như bên dưới đây:

Hiện bên trên trả thành:

 • Hầu không còn những động kể từ theo đòi quy tắc được thêm thắt thẳng “-ed” vào thời gian cuối như work => worked
 • Động kể từ với đuôi là “e” thì chỉ việc thêm thắt “d” như lượt thích thì => liked
 • Động kể từ với đuôi tận nằm trong là “y” thì gửi “y” trở thành “i” rồi thêm thắt “ed” ví như fly => flied
 • Động kể từ với tận nằm trong là phụ âm + nguyên vẹn âm + phụ âm thì gấp rất nhiều lần phụ âm cuối rồi thêm thắt “ed” như chat => chatted
 • Động kể từ với rộng lớn 1 âm tiết, với tận nằm trong là phụ âm + nguyên vẹn âm + phụ âm và là âm tiết nhận trọng âm thì gấp rất nhiều lần phụ âm cuối và thêm thắt “-ed”. Ví dụ permit => permitted
 • Không nhân song âm cuối so với 3 tình huống sau tận nằm trong là 2 phụ âm, tận nằm trong là 2 nguyên vẹn âm, tận nằm trong là “y” hoặc “w”

Hiện bên trên hoàn thiện tiếp diễn

 • Động kể từ tận nằm trong bởi “e” thì vứt “e” + “ing”
 • Động kể từ tận nằm trong bởi “ie” thì gửi “ie” => “y” + ing
 • Động kể từ có một âm tiết, tận nằm trong bởi 1 nguyên vẹn âm + 1 phụ âm thì nhân song phụ âm cuối trước lúc thêm thắt “-ing. Ví dụ: chat => chatting
 • Động kể từ với 2 âm tiết trở lên trên nhưng mà trọng âm rớt vào âm tiết cuối thì nhân song phụ âm cuối Khi trọng âm rớt vào âm tê liệt rồi thêm thắt “-ing”. Ví dụ: be’gin => be’ginning
 • Không nhân song phụ âm cuối Khi trọng âm ko rớt vào âm cuối. Ví dụ: de’velop => developing

Ngoài rời khỏi một vài động kể từ thông thường sẽ không còn được sử dụng nhập thì lúc này hoàn thiện tiếp nối như sau:

 • Động kể từ chỉ hiện trạng như: be, have, lượt thích, know, think. Các động kể từ này thông thường người sử dụng cho tới HTHT rộng lớn là HTHTTD

Ví dụ: I’ve known Linh for a long time ( Tôi tiếp tục biết Linh được một thời hạn rồi)

 • Các động kể từ “sit, lie, wait, stay” thông thường được ưu tiên người sử dụng cho tới thì HTHTTD

Ví dụ: I have been standing/ waiting in front of Ha’s apartment (Tôi tiếp tục đứng đợi trước căn hộ cao cấp của Hà)

IV. PHÂN BIỆT THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH VÀ THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

Điểm giống như nhau:

 • Đều biểu diễn mô tả một hành vi chính thức nhập vượt lên khứ, kéo dãn cho tới lúc này, ở lúc này vẫn tiếp nối và rất có thể tiếp tục nối tiếp kéo dãn nhập sau này.

Ví dụ:

I have worked as a nội dung writer for 5 years (Tôi đã từng người ghi chép nội dung được 5 năm)

I have been working as a nội dung writer for 5 years (Tôi đang khiến người ghi chép nội dung được 5 năm)

Điểm không giống nhau nhằm phân biệt hiện bên trên hoàn thiện và lúc này hoàn thiện tiếp diễn

HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

             HIỆN TẠI HOÀN THÀNH                               TIẾP DIỄN

Nhấn mạnh cho tới sản phẩm của một hành động
 • I’ve waited for you for half an hour. (and now I stop waiting because you didn’t come)
 • I have worked here since năm 2016.

⟶ Tôi tiếp tục và đang khiến ở trên đây từ thời điểm năm năm 2016.

⟶ Không nhấn mạnh vấn đề sự liên tiếp, ko con gián đoạn.

Nhấn mạnh tới việc tiếp tục của một hành động
 • I’ve been waiting for you for half   an hour. (and now I’m still waiting, hoping that you’ll come)
 • I have been working here since năm 2016.

⟶ Tôi tiếp tục và đang khiến ở trên đây liên tiếp từ thời điểm năm năm 2016.

⟶ Nhấn mạnh sự liên tiếp, ko con gián đoạn

V. BÀI TẬP VỀ THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH VÀ THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

Để rất có thể nắm vững và ghi nhớ lâu rộng lớn về phong thái dùng của nhị thì này thì chúng ta cũng có thể luyện một vài bài bác tập dượt đơn giản và giản dị như tiếp sau đây. Sau Khi hoàn thiện thì nhớ rằng so sánh lại với đáp án chi tiết:

Bài 1: Hãy ghi chép 2 câu người sử dụng kể từ khêu gợi ý nhập ngoặc sau:

1. Tom started having a meeting with customers to tát present a new product two hours ago. He is still meeting them and now he is on part 3 of the presentation.

 • (meet/ for two hours) He …..
 • (present/ part 3 of the presentation ví far) He ….

Đáp án:

 • He has been having a meeting with customers for two hours.
 •  He has presented part 3 of the presentation ví far

2. Rachel is from India. She is travelling round Asian at the moment. She began her trip three months ago.

 • (travel/ for three months) She…….
 • (visit/six countries ví far)…….

Đáp án:

 • She’s been traveling around Asian for three months
 • She’s visited six countries ví far

3. Patrick is a professional soccer. He began playing football when he was ten years old. This year he becomes national champion again – for the fourth time

 • (win/ the national championships/ four times)…
 • (play/ soccer since he was ten)…

Đáp án:

 • He’s won the national championships four times
 • He’s been playing football since he was ten years old

4. When they left college, Lisa and Sue started doing research together.They still bởi this research.

 • (make/ bởi research since they left college) …….

Đáp án:

 • They’ve done research since they left college
 • They’ve been doing research since they left college

Bài 2: Chia động kể từ với những vấn đề bên dưới đây

1. (they/come) already? Have they come

2. Chau (run) 1000 meters today. has run

3. I (do housework) all morning – I’m fed up! have been doing housework

4. How long (you/know) Linh? have you known

5. I (drink) more detox water recently, and I feel better with my weight. have drunk

6. Sorry about the mess! I (bake). have been baking

7. How many times (you/do) this exercises? have you done

8. He (eat) three bars of white chocolate today. has eaten

9. Linh (cook) dinner. Come and eat! has cooked

10. The students (finish) their exams. They’re very happy. have finished

Bài 3: Chọn đáp án trúng nhất

1. Phuong ….. in God since she was a child.

A. Believed

B. Has believed

C. Has been believing

D. Have been believing

2. My brother…..  the book, you can have it back.

A. Reading

B. Have been reading

C. Has read

D. Have read

3. Why are his hands ví dirty? – He …… my xe đạp.

A. Repaired

B. Have repaired

C. Have been repairing

D. Has been repairing

4. They …… around Ireland for 3 days.

A. Traveled

B. Have traveled

C. Have been travelling

D. Has been travelling

5. Sarah ………breakfast three times this week.

A. Cooks

B. Has cooked

C. Has been cooking

D. Have cooked

6. David has been driving for 3 hours.

A. But he’s having a pizza at the moment

B. In 2 hours he’s going to tát reach Las Vegas.

7. I have been trying to tát liên hệ him _______

A. but to tát no avail

B. fortunately he picked up the phone.

8. Who has been eating my milk bar?

A. Soon I will have none left.

B. There are none left.

9. She has been tidying up her office, hasn’t she?

A. Yes, she has tidied it up already

Xem thêm: xổ số miền nam chủ nhật

B. Yes, she has

C. No, she isn’t

Hi vọng với những share về so sánh lúc này hoàn thiện và lúc này hoàn thiện tiếp nối trên trên đây, bạn làm việc tiếp tục phân biệt thì lúc này hoàn thiện và lúc này hoàn thiện tiếp diễn dễ dàng rộng lớn khi tham gia học giờ Anh. Hãy rèn luyện thông thường xuyên nhằm cầm chắc chắn phần ngữ pháp nâng lên này!