niệm quan thế âm bồ tát

NHỮNG LỢI ÍCH KHI NIỆM NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT.🙏🙏🙏💝💝💝

Bạn đang xem: niệm quan thế âm bồ tát

Bạn thông thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: quý khách tiếp tục không hề tánh tham lam. Vì Bồ-tát sẽ hỗ trợ cho mình nuôi rộng lớn lòng kể từ, hành pháp tía thí, khiến cho cho mình khi nào thì cũng ham muốn dưng tặng cho tất cả những người không giống chớ không tồn tại ý tước đoạt đoạt tài vật của những người.

Bạn thông thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: quý khách tiếp tục không hề sảnh phẫn nộ. Vì Bồ-tát sẽ hỗ trợ cho mình với lòng kể từ bi và trí tuệ to lớn. Có kể từ bi các bạn sẽ cảm thông và hiểu mang đến thực trạng của những người nhưng mà ko sảnh. Có Trí tuệ các bạn sẽ nắm chắc trần thế là vô thông thường, vạn vật là vì duyên sinh, nên nó với cho tới hoặc mất mặt chuồn các bạn cũng ko phẫn nộ.

Bạn thông thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: quý khách tiếp tục không hề si say mê. Vì Bồ-tát tiếp tục giúp đỡ bạn khai cởi trí tuệ thanh tịnh. Có trí tuệ các bạn sẽ nắm chắc lý duyên sinh, với phù hợp với tan, các bạn sẽ ko chấp trước hoặc luyến ái một người hoặc sự vật này ê.

Bạn thông thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: quý khách sẽ không còn kinh hãi bản thân bị đọa vô tía đàng ác nữa. Vì các bạn tiếp tục đoạn trừ tía độc tham lam sảnh si.

Bạn thông thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: quý khách tiếp tục không hề bị những dịch nan nó, hoặc mặc dù có vướng hội chứng dịch nan nó nằm trong vô số dịch không giống chuồn nữa, các bạn cũng sẽ tiến hành ngoài. Vì vô Ngũ Bách Danh với nghiền thán đức hiệu ngài: “Không bị bị tiêu diệt vì như thế dịch ác triền thân”

Bạn thông thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: quý khách tiếp tục không hề bất kể sự khổ đau này nữa. Vì vô kinh Phổ Môn đức Phật Thích Ca với dạy dỗ “Nếu với vô lượng trăm ngàn muôn ức bọn chúng sinh Chịu đựng những gian khổ óc, nghe cho tới thương hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát trên đây, dốc lòng xưng niệm thương hiệu, thì tức thời Quán Thế Âm Bồ-tát tiếp tục lần theo dõi giờ đồng hồ kêu cứu giúp này mà cứu giúp bay.”

Bạn thông thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: quý khách cũng muốn cầu đàn ông hoặc đàn bà chi cũng đều được toại ý; lại sinh đàn ông với phước đức trí tuệ, đàn bà thì đoan chánh xinh đẹp nhất. Vì vô kinh Phổ Môn ngài tiếp tục trừng trị thệ nguyện ê.

Bạn thông thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Dù các bạn ở vô bất kể thực trạng nguy cấp nàn này, các bạn cũng tiếp tục cảm nhận thấy yên lặng tâm không hề chút kinh hãi hãi này. Vì năng lượng của Bồ-tát tiếp tục chở che thực hiện cho mình cảm nhận thấy vững vàng lòng, vì thế được năng lượng này nên vô kinh Phổ môn với khen ngợi tặng đức hiệu ngài là “Thí Vô Úy”

Xem thêm: kinh chú đại bi tiếng phạn

Bạn thông thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Giả sử như vô đời này các bạn bị nghèo đói thiếu thốn, cửa ngõ mái ấm xấu số, sinh sống vô gian khổ sở, bị người coi thường bỉ mỉm cười chê…do những nghiệp ác đời trước chiêu cảm lấy trái khoáy báo lúc này, dựa vào bi nguyện chừng sinh và năng lượng tự động bên trên to lớn của ngài, các bạn sẽ không hề bị những gian khổ ê nữa. Vì ngài với năng lượng “Phá trừ những nghiệp chướng trọng tội”

Bạn thông thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Giả sử như vô đời này, vì như thế yêu cầu sinh sống, bạn phải cầu tiền bạc, mái ấm cửa ngõ, lợi lộc, công danh sự nghiệp sự nghiệp v.v…bạn cũng sẽ tiến hành toại ý, vì như thế ngài với năng lượng “Làm vừa lòng những điều khao khát cầu” không những vừa lòng về vinh quang, lợi danh nhưng mà ngài còn phương tiện đi lại dẫn dắt các bạn tu phước, tu tuệ. Vì bổn nguyện của ngài rốt ráo là ham muốn mang đến bọn chúng sinh được “Đại an nhàn giải thoát”

Bạn thông thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: quý khách tiếp tục không hề nên Chịu đựng trái khoáy báo khổ đau trong những đàng ác như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh với những gian khổ sinh già nua dịch bị tiêu diệt. Vì vô kinh Phổ Môn ngài với lập thệ nguyện “Các loại vô đàng dữ: Địa ngục, quỷ, súc sanh; Sanh, già nua dịch bị tiêu diệt gian khổ, Lần đều khiến cho dứt không còn.”

Bạn thông thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: quý khách tiếp tục không phải lo ngại kinh hãi bị những quỷ ác, lặn thần với những loại lặn thuật li mị võng lưỡng thực hiện hại; những phù chú, độc dược cũng ko thể thực hiện tổn hại cho tới các bạn. Vì Bồ-tát với năng lượng thu phục những thiên quái, khắc chế những nước ngoài đạo.

Bạn thông thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: quý khách sẽ tiến hành chư thiên với những vị thiện thần thông thường ngày tối đảm bảo các bạn ko mang đến những điều ác xâm tổn cho tới. Vì Bồ-tát với uy đức rất rộng lớn, có rất nhiều quyến nằm trong là chư thiên, thiện thần, chúng ta tiếp tục vì như thế kính phục uy đức của Bồ-tát nhưng mà cho tới đảm bảo các bạn.

Bạn thông thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Nếu bạn thích sinh về bất kể cõi Phật này vô mươi phương, các bạn cũng sẽ tiến hành toại ý. Vì ngài với năng lượng thần thông tự động bên trên, bi nguyện rộng rãi, trừng trị thệ nguyện tiếp chừng toàn bộ bọn chúng sinh.

Xem thêm: câu nói hay về nụ cười

Bạn thông thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: quý khách tiếp tục giải trừ được những ân oán kết từ rất nhiều đời trước, ân oán gia trái khoáy mái ấm kết nghiệp tiếp tục không hề theo dõi báo thù hằn các bạn nữa. Vì ngài với đức hiệu “Chúng ân oán vớ thoái tán” tức là những ân oán thù hằn thảy đều lùi tan.

Bạn thông thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Hoặc fake là các bạn nghe cho tới thương hiệu ngài, thấy được thân thiết tướng tá của ngài, lòng nghĩ về tưởng cho tới ngài, công đức sẽ không còn luống mất mặt, về sau nhờ này mà các bạn sẽ không xẩy ra gian khổ óc điểm những cõi. Vì vô kinh Phổ Môn với nói: “Văn danh cập loài kiến thân thiết, tâm niệm bất không thật, năng khử chư hữu khổ”.

Bởi vì: Đức Quán Thế Âm Bồ-tát tiếp tục trở thành Phật kể từ kiếp lâu xa xôi hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai, kể từ lâu tiếp tục trở thành tựu được tâm đại kể từ đại bi, tiếp tục hội chứng vướng không còn thảy những tam muội đà-la-ni, với năng lượng thần thông và mức độ tự động bên trên ko thể nghĩ về bàn.
ST…
Xin thông thường niệm
Nam Mô A Di Đà Phật🙏 NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT 🙏
Hoan nghênh phân tách sẻ
Chùa pháp Vân
Nguồn: ecvn.edu.vn