nhiệt độ nghệ an hiện tại

Ban ngày

Phần này sở hữu mây. Cao 35°C. Gió BĐB ở vận tốc 15 cho tới 25 km/giờ.

Hướng gió: 15°BĐB

Bạn đang xem: nhiệt độ nghệ an hiện tại

Tốc chừng gió: 17km/h

Độ ẩm: 54%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm nghị trọng


Ban đêm

Mưa rào kể từ sáng sủa sớm. Thấp 26°C. Gió BTB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng sở hữu mưa 30%.

Hướng gió: 346°BTB

Tốc chừng gió: 10km/h

Độ ẩm: 71%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Mưa rào. Cao 30°C. Gió BTB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng sở hữu mưa 40%.

Hướng gió: 343°BTB

Tốc chừng gió: 17km/h

Độ ẩm: 68%

Chỉ số UV: 9

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Mưa rào. Thấp 26°C. Gió TB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng sở hữu mưa 50%.

Hướng gió: 306°TB

Tốc chừng gió: 10km/h

Độ ẩm: 82%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rến. Cao 30°C. Gió B ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng sở hữu mưa 50%.

Hướng gió: 1°B

Tốc chừng gió: 15km/h

Độ ẩm: 74%

Chỉ số UV: 8

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão rải rác rến. Thấp 26°C. Gió T và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng sở hữu mưa 50%.

Hướng gió: 259°T

Tốc chừng gió: 7km/h

Độ ẩm: 85%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 32°C. Gió B ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng sở hữu mưa 70%.

Hướng gió: 3°B

Tốc chừng gió: 11km/h

Độ ẩm: 73%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm nghị trọng


Ban đêm

Giông bão rải rác rến. Thấp 26°C. Gió T và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng sở hữu mưa 50%.

Hướng gió: 270°T

Tốc chừng gió: 7km/h

Độ ẩm: 85%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 31°C. Gió B ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng sở hữu mưa 60%.

Hướng gió: 5°B

Tốc chừng gió: 11km/h

Độ ẩm: 73%

Chỉ số UV: 9

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão rải rác rến. Thấp 26°C. Gió TTB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng sở hữu mưa 40%.

Hướng gió: 289°TTB

Tốc chừng gió: 6km/h

Độ ẩm: 86%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 31°C. Gió B ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng sở hữu mưa 70%.

Hướng gió: 11°B

Tốc chừng gió: 11km/h

Độ ẩm: 74%

Chỉ số UV: 9

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão rải rác rến. Thấp 26°C. Gió TTB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng sở hữu mưa 60%.

Hướng gió: 302°TTB

Tốc chừng gió: 6km/h

Độ ẩm: 87%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rến. Cao 32°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng sở hữu mưa 50%.

Hướng gió: 18°BĐB

Tốc chừng gió: 11km/h

Độ ẩm: 75%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm nghị trọng


Ban đêm

Giông bão. Thấp 26°C. Gió TTB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng sở hữu mưa 60%.

Hướng gió: 297°TTB

Tốc chừng gió: 6km/h

Độ ẩm: 88%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Game Tru Tiên Tại Cổng Game 789Club

Ban ngày

Giông bão. Cao 32°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng sở hữu mưa 60%.

Hướng gió: 23°BĐB

Tốc chừng gió: 11km/h

Độ ẩm: 76%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm nghị trọng


Ban đêm

Giông bão. Thấp 26°C. Gió BTB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng sở hữu mưa 60%.

Hướng gió: 336°BTB

Tốc chừng gió: 6km/h

Độ ẩm: 88%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 31°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng sở hữu mưa 60%.

Hướng gió: 21°BĐB

Tốc chừng gió: 12km/h

Độ ẩm: 76%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm nghị trọng


Ban đêm

Giông bão. Thấp 26°C. Gió BTB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng sở hữu mưa 60%.

Hướng gió: 333°BTB

Tốc chừng gió: 7km/h

Độ ẩm: 86%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 31°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng sở hữu mưa 60%.

Hướng gió: 18°BĐB

Tốc chừng gió: 13km/h

Độ ẩm: 73%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm nghị trọng


Ban đêm

Mưa và sấm chớp. Thấp 25°C. Gió BTB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng sở hữu mưa 60%.

Hướng gió: 336°BTB

Tốc chừng gió: 9km/h

Độ ẩm: 85%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 31°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng sở hữu mưa 60%.

Hướng gió: 18°BĐB

Tốc chừng gió: 13km/h

Độ ẩm: 72%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió BTB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng sở hữu mưa 60%.

Hướng gió: 341°BTB

Tốc chừng gió: 8km/h

Độ ẩm: 85%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 31°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng sở hữu mưa 60%.

Hướng gió: 16°BĐB

Tốc chừng gió: 13km/h

Độ ẩm: 73%

Chỉ số UV: 8

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió B và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng sở hữu mưa 60%.

Hướng gió: 349°B

Tốc chừng gió: 9km/h

Độ ẩm: 86%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 31°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng sở hữu mưa 60%.

Hướng gió: 13°BĐB

Tốc chừng gió: 12km/h

Độ ẩm: 74%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm nghị trọng


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió BTB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng sở hữu mưa 60%.

Hướng gió: 332°BTB

Tốc chừng gió: 8km/h

Độ ẩm: 86%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 31°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng sở hữu mưa 60%.

Hướng gió: 22°BĐB

Tốc chừng gió: 12km/h

Độ ẩm: 74%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm nghị trọng


Ban đêm

Giông bão rải rác rến. Thấp 25°C. Gió BTB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng sở hữu mưa 60%.

Hướng gió: 338°BTB

Tốc chừng gió: 7km/h

Xem thêm: dự báo thời tiết quảng ngãi

Độ ẩm: 86%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp