nam mô a di đà phật là gì

“Nam tế bào A Di Đà Phật” là câu niệm thân thuộc, thịnh hành rộng thoải mái nhất vô giới Phật tử, thậm chí còn phát triển thành câu xin chào khi bọn họ gặp gỡ nhau.

Hai chữ “nam mô” sở hữu những nghĩa sau: Kính lễ, quy nó, phụng thờ, cứu giúp té, chừng té, quy mạng. “A Di Đà Phật” là thương hiệu của một vị Phật được tôn thờ tối đa vô Phật giáo Đại quá. Trong số đó, “a” là vô, không; “di đà” là lượng; “phật” Có nghĩa là đấng giác ngộ.

Bạn đang xem: nam mô a di đà phật là gì

Câu ‘Nam tế bào A Di Đà Phật’ tăng thêm ý nghĩa gì? - 1

Như vậy, câu “Nam tế bào A Di Đà Phật” hoàn toàn có thể hiểu là “Kính lễ đấng giác ngộ vô lượng” hoặc “Quay về nương tựa đấng giác ngộ vô lượng”.

Kinh Thập lục quán dạy dỗ, bọn chúng sinh này niệm một lượt thương hiệu của Phật A Di Đà tiếp tục chi phí được 8 muôn ức kiếp tội nặng trĩu. Kinh sách cũng cho thấy thêm, Phật A Di Đà từng vạc nguyện bọn chúng sinh này nhất tâm niệm thương hiệu ngài sẽ tiến hành ngài tiếp dẫn vong hồn mang lại vãng sinh về toàn cầu Tây phương vô cùng lạc.  

Câu niệm Phật này hiện tại thông thường được những Phật tử dùng làm xin chào nhau, hàm chứa chấp sự nhắc nhở nhau phía về việc giác ngộ, sinh sống theo đuổi giáo lý Phật dạy dỗ.

Xem thêm: xòe bàn tay đếm ngón tay

Đức Phật A Di Đà là ai?

Đây là vị Phật được tôn thờ tối đa vô Phật giáo Đại quá. Tên của ngài được hiểu là Vô lượng lâu, Vô lượng quang đãng (hào quang đãng trí tuệ chiếu từng những thế giới), Vô lượng công đức. Ngài xuất hiện tại trước đức Thích Ca rất rất lâu.

Theo kinh Đại A Di Đà, thời xa xôi xưa, sở hữu một vị quốc vương vãi thương hiệu Kiều Thi Ca sau thời điểm nghe một vị Phật thuyết pháp ngay tắp lự quăng quật ngôi xuống tóc tu hành, lấy hiệu Pháp Tạng. Ông vạc đi ra 48 lời nói nguyện cứu giúp chừng bọn chúng sinh, vô bại sở hữu đại nguyện rằng sau thời điểm tu trở thành Phật tiếp tục tịnh hoá một toàn cầu và đổi thay nó trở thành một trong mỗi quốc gia thanh tịnh và đẹp tươi nhất, bọn chúng sinh này phía niệm cho tới ngài sẽ tiến hành tiếp dẫn nhằm vãng sinh ở bại. Sau này ngài triển khai xong đại nguyện và trở thành Phật A Di Đà. Thế giới tịnh hóa của ngài thông thường được Phật tử tưởng tượng là vùng Tây phương vô cùng lạc.

Xem thêm: muốn dậy lúc 5h sáng thì ngủ lúc mấy giờ

Câu ‘Nam tế bào A Di Đà Phật’ tăng thêm ý nghĩa gì? - 2

Trong những ngôi miếu, chúng ta cũng có thể quan sát tượng Phật A Di Đà qua loa những Điểm lưu ý sau: Trên bên trên đầu sở hữu những cụm tóc xoắn ốc, đôi mắt nom xuống, mồm thông thoáng nụ cười cợt thông cảm cứu giúp chừng, đem bên trên người áo cà tụt xuống red color.

Phật A Di Đà hoàn toàn có thể ở thế đứng, tay cần đem ngang vai, chỉ lên, tay trái ngược đem ngang bụng, chỉ xuống, nhị lòng bàn tay khuynh hướng về phía trước; trong những tay, ngón trỏ và ngón loại chạm nhau thực hiện trở thành vòng tròn trặn.

Minh Anh