ms word không có chức năng nào sau đây

Phần 1: Các thắc mắc theo gót từng bài

Tham khảo File bên trên đây:

Bạn đang xem: ms word không có chức năng nào sau đây

trac-nghiem-tin-10-tu-bai-19-den-bai-22-1Tải xuống

Phần 2: 56 câu tổng hợp

Câu 1: Mục nào là tiếp sau đây bố trí theo gót trật tự đơn vị chức năng xử lí văn phiên bản kể từ nhỏ cho tới lớn?

A. Kí tự động – câu – kể từ – đoạn văn bản                         

B. Kí tự động – kể từ – câu – đoạn văn bản

C. Từ – kí tự động – câu – đoạn văn bản                         

D. Từ – câu – đoạn văn phiên bản – kí tự

Câu 2: Hệ biên soạn thảo văn phiên bản là 1 trong những ứng dụng phần mềm KHÔNG được chấp nhận tiến hành tính năng nào là bên dưới đây?

A. Nhập văn bản                              

B. Sửa thay đổi, trình diễn văn phiên bản, kết phù hợp với những văn phiên bản khác

C. Lưu trữ và in văn bản                

D. Tìm mò mẫm vấn đề bên trên Internet

Câu 3: Phương án nào là bên dưới đó là chỉ ra rằng mặt hàng phím nhằm gõ vệt huyền, sắc, căn vặn, trượt, nặng trĩu theo phong cách Telex?

A. f, s, j, r, x                                                             

B. s, f, r, j, x

C. f, s, r, x, j                                                             

D. s, f, x, r, j

Câu 4: Trong dải mệnh lệnh sau của ứng dụng MS Word KHÔNG chứa chấp mệnh lệnh nào?

A. Tạo bảng                                                              

B. Định dạng cỡ chữ           

C.  Định dạng loại chữ                                           

D. Định dạng color chữ

Câu 5: Thanh bảng lựa chọn File của ứng dụng MS Word KHÔNG chứa chấp mệnh lệnh nào là trong số mệnh lệnh sau?

A. Edit                      

B. Save                     

C. Save As                

D. Print

 Câu 6:  Lệnh   trên dải mệnh lệnh Home của MS Word tăng thêm ý nghĩa là:

A. sao chép               

B. dán            

C. tạo nên mới                 

D. mở

Câu 7: Nút mệnh lệnh   trên thanh dải mệnh lệnh của MS Word tăng thêm ý nghĩa là:

A. há tệp đem sẵn                                          

B. diệt vứt mệnh lệnh trước đó                  

C. quay trở về mệnh lệnh trước đó                            

D. xóa tệp đang khiến việc

Câu 8:  Thuộc tính nào là tại đây ko cần là tính chất format kí tự?

A. Phông chữ (Font)                                   

B. Kiểu chữ (Type)

C. Khoảng cơ hội dòng                                  

D. Cỡ chữ (Size)

Câu 9: Phát biểu nào là tại đây SAI Khi xác lập đoạn văn phiên bản cần thiết ấn định dạng?

A. Đặt con cái trỏ vô trong khúc văn phiên bản.   

B. Chọn toàn cỗ văn bản

C. Chọn toàn cỗ đoạn văn phiên bản.                             

D. Chọn một trong những phần đoạn văn phiên bản.

Câu 10: Trong MS Word, mệnh lệnh nào là vô mặt hàng dải mệnh lệnh sau được chấp nhận viết số trang cho tới văn bản?

A. File                                                                       

B. View

C. Insert                                                                   

D. Page Layout

Câu 11: Để in văn phiên bản vô MS Word, tiến hành thao tác nào là bên dưới đây?

A. Ctrl + V                                                              

B. Ctrl + Alt + P                 

C. Alt + P                                                                 

D. Ctrl + P..               

Câu 12:  Để mò mẫm kiếm một kể từ vô văn phiên bản tao nhấn tổng hợp phím nào là sau đây?

A.  Ctrl + G                                                             

B. Ctrl + H
C.  Ctrl + F                                                              

D. Alt + F

Câu 13: Để thay cho thế một kể từ vô văn phiên bản, tao nhấn tổng hợp phím nào là sau đây?

A. Ctrl + V                                                              

B. Ctrl + O
C. Alt + H                                                                

D. Ctrl + H

 Câu 16: Để xóa một mặt hàng đang được lựa chọn vô bảng, tao tiến hành thao tác nào là bên dưới đây?

A. Nháy con chuột cần vô địa điểm bất kì của vùng lựa chọn rồi nháy mệnh lệnh Insert

B. Nháy con chuột cần vô địa điểm bất kì của vùng lựa chọn rồi nháy mệnh lệnh Delete Row

C. Nháy con chuột vô địa điểm bất kì của vùng lựa chọn rồi nháy mệnh lệnh Cut

D. Nháy con chuột vô địa điểm bất kì của vùng lựa chọn nháy mệnh lệnh Delete Row

Câu 17: Muốn lưu văn phiên bản vô MS Word tao tiến hành thao tác nào là bên dưới đây?

A. Nhấn tổng hợp phím Ctrl+S

B. Nhấn tổng hợp phím Alt+S

C. Nháy con chuột vô nút mệnh lệnh  trên dải mệnh lệnh Home

D. Nhấn tổng hợp phím Ctrl+Alt+S

Câu 18: Trên screen thao tác làm việc của MS Word, trong lúc người tiêu dùng gõ văn phiên bản thì con cái trỏ văn phiên bản tiếp tục dịch chuyển theo gót trật tự nào là bên dưới đây?

A. Từ trái ngược sang trọng cần và kể từ bên dưới lên trên

B. Từ trái ngược sang trọng cần và kể từ bên trên xuống dưới

C. Từ cần sang trọng trái

D. Từ bên dưới lên trên

Câu 19: Để gõ một kí tự động mới mẻ ghi đè lên trên kí tự động tuy nhiên con cái trỏ văn phiên bản đang được đứng vô phiên thao tác làm việc với MS Word, tao nhấn phím nào là sau đây?

A. Delete                                                      

B. Backspace

C. Insert                                                        

D. Home

Câu 20: Trong MS Word, nhằm khắc ghi văn phiên bản đã và đang được lưu tối thiểu một lượt, tao hoàn toàn có thể khắc ghi với thương hiệu không giống bằng phương pháp tiến hành thao tác nào là bên dưới đây?

A. Nhấn tổng hợp phím Ctrl+Alt+ S           

B. Nhấn tổng hợp phím Alt+S

C. Chọn File — Save As …                     

D. Chọn File  — Save …

Câu 21: Để format trang vô hệ biên soạn thảo MS Word, tao cần thiết tiến hành mệnh lệnh nào là vô dải mệnh lệnh bên dưới đây:

A. Page Layout                   

B. Home                   

C. File                       

D. View

Câu 22:  Để căn lề đều nhì mặt mũi cho tới đoạn văn phiên bản, sau khoản thời gian đang được xác lập đoạn văn phiên bản bại tao nhấn tổng hợp phím nào là sau đây?

A. Ctrl + R              

B. Ctrl + J               

C. Ctrl + L               

D. Ctrl + E

Câu 23: Để giãn khoảng cách loại vô một quãng văn phiên bản đang được lựa chọn nào là bại, vô đối thoại Paragraph tao cần lựa chọn những tùy lựa chọn ở vùng nào là sau đây?

A. Line Spacing                  

B. Alignment                       

C. Special     

D. Before

Câu 24: Để format văn phiên bản theo phong cách list được gắn Bullets vô MS Word, tiến hành mệnh lệnh nào là bên dưới đây?

A. Chọn File — Bullets                             

B. Chọn Insert — Bullets 

C. Chọn View — Bullets                           

D. Chọn Home — Bullets

Câu 25: Để ngắt trang vô MS Word tao đặt điều con cái trỏ bên trên địa điểm mong muốn ngắt trang rồi tiến hành mệnh lệnh nào là bên dưới đây?

A. Chọn File — Page Layout Page Setup — Breaks  Page

B. Chon Insert — Breaks —  Page

C. họn Page Layout Page Setup Breaks  Page                   

D. Chọn Page Layout — Page     

Câu 26: Để viết số trang vô MS Word, tao tiến hành mệnh lệnh nào là bên dưới đây?

A. Chọn File — Page Number                 

B. Chọn Home — Page Number

C. Chọn Insert — Page Number             

D. Chọn View — Page Number

Câu 27: Trong MS Word nhằm mò mẫm kiếm và thay cho thế một cụm kể từ được tái diễn rất nhiều lần tao tiến hành mệnh lệnh nào là sau đây?

A. Chọn File — Find         

B. Chọn File — Replace

C. Chọn Home — Find      

D. Chọn Home — Replace

Câu 28: Trong MS Word, mong muốn tách một dù vô bảng trở thành nhiều dù, tao lựa lựa chọn dù cần thiết tách rồi tiến hành thao tác nào là bên dưới đây?

A. Chọn Layout — Meger cells               

Xem thêm: những câu nói hay trong cuộc sống

B. Chọn Insert — Split cells
C. Chọn Layout — Split Table                

D. Chọn Layout — Split cells

Câu 29: MS Word KHÔNG đem tính năng nào là sau đây?

A. Nhập và tàng trữ văn bản                       

B. Vẽ vật thị tự động động

C. Định dạng kí tự                                       

D. Định dạng đoạn

Câu 30: Để gõ một ký tự động in hoa, tao mặt khác nhấn lưu giữ phím nào là sau đây?

A. Ctrl                                                           

B. Shift

C. Alt                                                            

D. Tab

Câu 31: Trong screen thao tác làm việc MS Word, vùng nào là lúc lắc diện tích S lớn:

A. Thanh chi tiêu đề                                          

B. Vùng biên soạn thảo văn bản

C. Thước ngang                                           

D. Thước dọc
Câu 32: Lệnh nào là tại đây muốn tạo một tệp văn  phiên bản mới?

ACtrl+P                                                      

B. Ctrl+D      

C.  Ctrl+S                                                     

D. Ctrl+N      

Câu 33: Khi biên soạn thảo văn phiên bản, nhằm phân cơ hội trong những kể từ, tao sử dụng phím nào là sau đây:

A. Enter                                                         B. Tab           

C. Delete                                                        D. Space

Câu 34: Để in văn phiên bản, tao KHÔNG dùng mệnh lệnh nào là sau đây?

A. Ctrl+P                                                       B.                      

C. File -> Print                                             D.  Shift+P

Câu 35: Để mò mẫm kiếm vô văn phiên bản, tao tiến hành mệnh lệnh nào là sau đây?

A. Alt+F4                 

B. Ctrl+F                  

C. Ctrl+F4                

D. Alt+F

Câu 36: Để tách một dù đang được lựa chọn trở thành nhiều dù vô bảng tao nháy mệnh lệnh nào là sau đây?

Câu 37: Có những loại mạng nào là tại đây bên dưới khía cạnh địa lý?

A. Mạng đem chạc, mạng ko dây             B. Mạng đường thẳng liền mạch, mạng hình sao

C. Mạng LAN, mạng WAN                        D. Mạng khách hàng – Chủ, mạng ngang hàng

Câu 38: TCP/IP nhắc đến định nghĩa nào là bên dưới đây?

A. Giao tiếp bên trên mạng                   

B. Sở giao phó thức mạng                     

C. Thiết bị mạng                              

D. Phần mượt mạng

Câu 39: Dưới phía trên, đâu là con số loại sắp xếp cơ phiên bản vô mạng máy tính?

A. 1                

B. 2                            

C. 3                

D. 4

Câu 40: Phát biểu nào là bên dưới đó là SAI Khi nói đến internet?

A. Internet là mạng vấn đề toàn thị trường quốc tế     

B. Internet tương hỗ mò mẫm kiếm thông tin

C. Internet là tương hỗ việc tiếp thu kiến thức                      

D. Internet là của những nhà nước.

Câu 41: Phát biểu nào là tại đây chính về ISP?

ISP là

A. phần mềm                                                

B. phần cứng            

C. một mạng máy tính                                

D. căn nhà hỗ trợ công ty Internet

Câu 42: Phương án nào là tiếp sau đây nêu chính số loại trang web?

A. 1                

B. 2                

C. 3                

D. 4

Câu 43 :  WWW là kể từ ghi chép tắt của cụm từ nào sau đây ?

A. World Wide Web                       

B. World Wide Website

C. World Wide Webs                     

D. Web Wide World

Câu 44: Phát biểu nào là tại đây chính về trang Web tĩnh?

A. Chỉ đem văn phiên bản tuy nhiên không tồn tại hình hình họa và video        

B. Chỉ bao gồm văn phiên bản và những hình hình họa tĩnh

C. Có nội dung thay cho thay đổi được

D. Có nội dung ko thay cho đổi

Câu 45: Để nhập văn phiên bản chữ Việt vô PC cần dùng ứng dụng nào là sau đây:

A. Microsoft Word                                      

B. Unicode

C. Windows                                                 

D. Unikey

Câu 46: Với một tệp đã và đang được lưu, dùng mệnh lệnh FileSave nhằm tiến hành việc làm nào là sau đây?

A. Đưa rời khỏi một hành lang cửa số đòi hỏi lưu với thương hiệu mới    

B. Kết thúc giục phiên thực hiện việc

C. Lưu từng thay cho thay đổi vô tệp                               

D. Mở một tệp văn phiên bản mới

Câu 47: Dãy mệnh lệnh  dùng nhằm format đối tượng người sử dụng nào là tại đây vô văn bản:

A. Ký tự                    

B. Đoạn                     

C. Trang                    

D. Bảng

Câu 48: Khi mong muốn thay cho thay đổi format một vùng văn phiên bản, trước tiên cần tiến hành thao tác nào là sau đây?

A. Đưa con cái trỏ văn phiên bản cho tới vùng văn phiên bản bại     

B. Chọn một loại nằm trong vùng văn phiên bản đó

C. Chọn toàn cỗ vùng văn phiên bản bại                         

D. Không nên chọn vùng văn phiên bản đó

Câu 49: Muốn dữ thế chủ động ngắt trang, tao đặt điều con cái trỏ văn phiên bản ở địa điểm mong muốn ngắt và gõ tổng hợp phím nào là sau đây?

A. Ctrl+Enter                                               

B. Ctrl+Shift            

C. Alt+Enter                                                 

D. Alt+Shift

Câu 50: Trong những mặt hàng mệnh lệnh sau, mặt hàng mệnh lệnh nào là dùng để làm format loại danh sách:

A.                B.                  C.                     D.

Câu 51: Trong MS Word, mệnh lệnh  dùng nhằm tiến hành việc nào là sau đây?

A. Chèn những dòng     B. Chèn những cột        C. Gộp những dù             D. Tách ô

Câu 52: Phát biểu nào là tiếp sau đây SAI về loại sắp xếp hình sao của mạng máy tính:

A. Cần không nhiều cáp rộng lớn đối với những mạng liên kết loại đường thẳng liền mạch và mạng liên kết loại vòng.

B. Dễ không ngừng mở rộng mạng

C. Các PC được nối cáp vào trong 1 vũ khí trung tâm (ví dụ như Hub)

D. Nếu vũ khí trung tâm (ví dụ Hub) bị lỗi thì toàn cỗ mạng ngừng hoạt động

Câu 53:  Internet nằm trong loại mạng nào là bên dưới đây?

A. Mạng diện rộng lớn                                      

B. Mạng viên bộ

C. Mạng đem dây                                           

D. Mạng vấn đề toàn cầu

Câu 54: Phát biểu nào là tại đây SAI về Internet?

A. Không đem ai là căn nhà chiếm hữu Internet

B. Internet là mạng hỗ trợ vấn đề lớn số 1 thế giới

C. Mỗi PC nhập cuộc mạng internet đều phải có một địa điểm có một không hai gọi là địa điểm IP. Địa chỉ IP được trả sang trọng thương hiệu miền nhằm dễ dàng ghi nhớ rộng lớn.

D. Do không tồn tại ai là căn nhà chiếm hữu Internet nên từng ban ngành, tổ chức triển khai tự động lựa chọn thương hiệu miền của tôi.

Câu 55: Khi dùng những công ty Internet cần thiết Note cho tới điều gì?

A. Cân nhắc Khi hỗ trợ vấn đề cá nhân

B. cũng có thể há bất kể những tệp gắn kèm cặp thư năng lượng điện tử

C. Chia sẻ thông hỗ trợ những vấn đề cá thể, hình họa Khi đối thoại trực tuyến

D. Nên thống nhất dùng một mật khẩu đăng nhập cho tới từng công ty.

Câu 56: Khẳng ấn định nào là tại đây đúng?

Khi gửi tin nhắn tao đem thể

A. gắn kèm cặp những tệp và biên soạn nội dung

B. chỉ gửi được những gì tao gõ vô hành lang cửa số biên soạn nội dung

Xem thêm: xòe bàn tay đếm ngón tay

C. ko gửi được tệp hình ảnh

D. ko gửi được tệp âm thanh