một ống dây dài 50cm có 1000 vòng dây

Câu hỏi:

29/05/2020 157,715

B. 4 π mT

Bạn đang xem: một ống dây dài 50cm có 1000 vòng dây

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B. Ta có B = 4π.10-7INl = 4π.10-7.5.1000 0,5= 4π.10-3 T = 4π mT.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một ống chạc sở hữu dòng sản phẩm năng lượng điện 4 A chạy qua loa thì sự cân đối chạm màn hình kể từ trong tim ống là 0,04 T. Để sự cân đối chạm màn hình kể từ trong tim ống gia tăng 0,06 T thì dòng sản phẩm năng lượng điện nhập ống nên là

A. 10 A

B. 6 A

C. 1 A

D. 0,06 A

Câu 2:

Khi mang lại nhì chạc dẫn tuy nhiên song nhiều năm vô hạn cách nhau chừng a, đem nhì dòng sản phẩm năng lượng điện nằm trong sự cân đối I tuy nhiên nằm trong chiều thì chạm màn hình kể từ bên trên những điểm ở trong mặt mày bằng chứa chấp nhì chạc và cơ hội đều nhì chạc thì có mức giá trị

A. 0

B. 10-7Ia

C. 10-7I4a

D. 10-7I2a

Câu 3:

Một dòng sản phẩm năng lượng điện chạy nhập một chạc tròn xoe đôi mươi vòng 2 lần bán kính đôi mươi centimet với độ mạnh 10 A thì chạm màn hình kể từ bên trên tâm những vòng chạc là

A. 0,2π mT

B. 0,02π mT

C. 20π μT

Xem thêm: tết tây 2023 nghỉ mấy ngày

D. 0,2 mT

Câu 4:

Nếu độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện nhập chạc tròn xoe tăng gấp đôi và 2 lần bán kính chạc tăng gấp đôi thì chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng dây

A. ko đổi

B. tăng 2 lần

C. tăng 4 lần

D. tách 2 lần

Câu 5:

Một chạc dẫn tròn xoe đem dòng sản phẩm năng lượng điện đôi mươi A thì tâm vòng chạc sở hữu chạm màn hình kể từ 0,4π μT. Nếu dòng sản phẩm năng lượng điện qua loa tách 5 A đối với ban sơ thì chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng chạc là

A. 0,3π μT

B. 0,5π μT

C. 0,2π μT

D. 0,6π μT

Câu 6:

Nhận toan này tại đây không đúng về chạm màn hình kể từ sinh bởi dòng sản phẩm năng lượng điện chạy nhập chạc dẫn trực tiếp dài?

A. dựa vào thực chất chạc dẫn

B. dựa vào môi trường xung quanh xung quanh

C. dựa vào hình dạng chạc dẫn

Xem thêm: dự báo thời tiết huế hôm nay

D. dựa vào sự cân đối dòng sản phẩm điện

TÀI LIỆU VIP VIETJACK