hội quốc liên ra đời nhằm mục đích

Câu hỏi:

Hội quốc liên Ra đời nhằm mục tiêu mục tiêu gì?

A. Phát triển mối quan lại hệ hữu nghị giữa các nước.

Bạn đang xem: hội quốc liên ra đời nhằm mục đích

B. Hợp tác phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội.

C. Duy trì trật tự thế giới mới sau chiến giành.

D. Phân phân tách quyền lợi của các nước thắng trận.

Đáp án đích thị C.

Hội quốc liên Ra đời nhằm mục tiêu mục tiêu duy trì trật tự thế giới mới sau chiến giành, trên đây một nhóm chức chủ yếu trị đem tinh ranh quốc tế thứ nhất được xây dựng với việc nhập cuộc của 44 nước member, Hội Quốc Liên đầu tiên được khai sinh ngày 10/01/1920, cùng trong ngày Hiệp ước Versailles năm 1919 chính thức với hiệu lực thực thi hiện hành.

Xem thêm: đời người con gái nay mới 20

Giải quí nguyên nhân lựa chọn đáp án thực sự C

– Chiến giành toàn cầu loại nhất kết thúc giục những nước tư phiên bản đang được tổ chức triển khai Hội nghị độc lập ở Vécxai (1919-1920) và Oa-sinh-tơn (1921-1922) nhằm thỏa thuận hòa ước và những hiệp ước phân loại nghĩa vụ và quyền lợi. Một trật tự động toàn cầu vừa mới được thiết lập trải qua những văn khiếu nại được ký ở Vécxai và Oa-sinh-tơn thông thường được gọi là hệ thồng Vécxai-Oasinhtơn.

– Với hệ thồng Vécxai-Oasinhtơn một trật tự động toàn cầu mới mẻ đang được thiết lập, phản ánh đối sánh tương quan lực lượng mới mẻ trong những nước tư phiên bản. Các nước thắng trận trước không còn là Anh, Pháp, Mĩ, Nhật Bản giành được không ít nghĩa vụ và quyền lợi về kinh tế tài chính và xác lập sự áp bịa, nô dịch so với những nước chiến bại, nhất là những dân tộc bản địa nằm trong địa và dựa vào.

– Đồng thời ngay lập tức trong những nước tư phiên bản trực tiếp trận cũng phát sinh những sự không tương đồng bởi xích míc về nghĩa vụ và quyền lợi. Chính vì vậy mối quan hệ độc lập trong những nước tư phiên bản vô thời hạn này chỉ trong thời điểm tạm thời và mỏng manh manh.

– Hội Quốc Liên là 1 trong những tổ chức triển khai liên cơ quan chỉ đạo của chính phủ chi phí thân thiện của Liên Hợp Quốc ở bên trên về sau nhưng mà được xây dựng vào trong ngày 10 mon một năm 1920 theo đòi sau Hội nghị độc lập Paris nhằm mục tiêu kết thúc giục Thế Chiến 1. Đây là tổ chức triển khai quốc tế thứ nhất với trách nhiệm đa phần là giữ lại độc lập toàn cầu. 

Xem thêm: dự báo thời tiết đà nẵng hôm nay

– Theo công ước của tớ, những tiềm năng đa phần của tổ chức triển khai bao gồm với ngăn chặn cuộc chiến tranh trải qua bình yên tập dượt thể và giải trừ quân bị, và xử lý những giành chấp quốc tế trải qua thương thuyết và trọng tài. 

– Những yếu tố không giống vô công ước Hội Quốc Liên và những hiệp nghị tương quan bao gồm với ĐK làm việc, đối đãi quí xứng đáng với dân sinh sống phiên bản địa, kinh doanh người và quái túy, kinh doanh vũ trang, hắn tế toàn thế giới, tù nhân cuộc chiến tranh, và đảm bảo những group thiểu số bên trên châu Âu.

– Có 44 nước đang được kí vô Hiến chương Hội Quốc Liên (trong cơ 31 nước là member thuở đầu là những liên minh nhập cuộc ngăn chặn nước Đức vô Chiến giành toàn cầu thứ tự loại nhất và 13 nước ko nhập cuộc chiến tranh). Hội Quốc Liên đầu tiên được khai sinh ngày 10/01/1920, cùng trong ngày Hiệp ước Versailles năm 1919 chính thức với hiệu lực thực thi hiện hành.