học phí rmit 2022

Tại RMIT, khoản học phí sẽ tiến hành giao dịch thanh toán theo gót từng học tập kỳ, dựa vào số môn SV học tập vào cụ thể từng học tập kỳ.

Học phí sau đây là học phí năm học tập 2023 được vận dụng cho tới SV, học tập viên mới nhất, nhập học tập những công tác ĐH và sau ĐH bên trên RMIT nước Việt Nam trong năm 2023.

Học phí năm 2023 cho tới SV lúc này được đăng lên riêng biệt bên trên trang vấn đề của SV. Vui lòng tham lam khảo Tài liệu Thông tin và Hướng dẫn Học phí năm 2023 hoặc tương tác thẳng với Phòng Tư vấn Tuyển sinh nhằm hiểu biết thêm cụ thể. Quý Khách hoàn toàn có thể vận tải về những tư liệu ở ở đầu cuối của trang web. 

Bạn đang xem: học phí rmit 2022

Học phí những chương trình

Khoa Kinh doanh

Tên chương trình

 

Số tín chỉ

Số môn học

Phí VND

Phí USD (tham khảo)

Kinh doanh        
Mỗi năm* 96 8 318.633.667 13.664
Toàn chương trình 288 24 955.901.000 40.991
Digital Marketing        
Mỗi năm* 96 8 318.633.667 13.664
Toàn chương trình 288 24 955.901.000 40.991
Quản trị Du lịch & Khách sạn        
Mỗi năm* 96 8 318.633.667 13.664
Toàn chương trình 288 24 955.901.000 40.991
Kế toán        
Mỗi năm*
96 8 318.633.666 13.664
Toàn chương trình
288 24 955.901.000  40.991 

*Học phí 1 năm học tập được tính bên trên tầm 8 môn học/năm

Khoa Truyền thông & Thiết kế

Tên chương trình

 

Số tín chỉ

Số môn học

Phí VNĐ

Phí USD (tham khảo)

Truyền thông Chuyên nghiệp        
Mỗi năm* 96 8 318.633.667 13.664
Toàn chương trình 288 22 955.901.000 40.991
Quản Trị Doanh Nghiệp Thời Trang**        
Mỗi năm* 96 8 318.633.667 13.664
Toàn chương trình 288 22 955.901.000 40.991
Thiết kế tiếp (Truyền thông số)        
Mỗi năm* 96 8 318.633.667 13.664
Toàn chương trình 288 18 955.901.000 40.991
Thiết kế tiếp Ứng dụng Sáng tạo        
Mỗi năm* 96 8 318.633.667 13.664
Toàn chương trình 288 22 955.901.000 40.991
Sản xuất Phim Kỹ Thuật Số        
Mỗi năm* 96 8 330.892.333 14.189
Toàn chương trình 288 21 992.677.000 42.568
Ngôn ngữ        
Mỗi năm* 96 8 318.633.667 13.664
Toàn chương trình 288 23 955.901.000 40.991
Thiết kế tiếp Game        
Mỗi năm* 96 6 318.633.667 13.664
Toàn chương trình 288 18 955.901.000 40.991

*Học phí 1 năm học tập được tính bên trên tầm 8 môn học/năm

** Dành cho tới SV nhập học tập ngành Quản trị Doanh nghiệp Thời Trang vô năm 2023 bên trên hạ tầng Hà Nội:

Tân SV ĐK nhập học ngành  Quản trị Doanh nghiệp Thời Trang vô năm 2023 bên trên hạ tầng Hà Nội Thủ Đô tiếp tục nhận được ưu đãi 10% học tập phí (tương đương 120 triệu đồng Việt Nam; và hoàn toàn có thể vận dụng đồng thời với công tác Học bổng).

Học phí thể hiện tại vô bảng phí Chương trình Đại học tập là khoản học phí ko vận dụng ưu đãi. Vui lòng tìm hiểu thêm trang Chương trình khoản học phí ưu đãi để hiểu biết thêm list cụ thể láo nháo những luật pháp tương quan.

Khoa Khoa học tập, Kỹ thuật & Công nghệ

Tên chương trình

 

Số tín chỉ

Số môn học

Phí VNĐ

Phí USD (tham khảo)

Công nghệ thông tin        
Mỗi năm* 96 8 318.633.667 13.664
Toàn chương trình 288 24 955.901.000 40.991
Kỹ thuật Điện tử và Hệ thống Máy tính**
       
Mỗi năm* 96 8 318.633.500 13.664
Toàn chương trình 384 32 1.274.534.000 54.654
Kỹ sư phần mềm***        
Mỗi năm* 96 8 318.633.500 13.664
Toàn chương trình 384 32 1.274.534.000 54.654
Robot & Cơ năng lượng điện tử**        
Mỗi năm* 96 8 318.633.500 13.664
Toàn chương trình 384 32 1.274.534.000 54.654
Tâm lý học        
Mỗi năm* 96 8 318.633.667 13.664
Toàn chương trình 288 24 955.901.000 40.991
Hàng không        
Mỗi năm* 96 8 318.633.667 13.664
Toàn chương trình 288 24 955.901.000 40.991
Công nghệ Thực phẩm & Dinh dưỡng***        
Mỗi năm* 96 8 318.633.667 13.664
Toàn chương trình 288 24 955.901.000 40.991

*Học phí 1 năm học tập được tính bên trên tầm 8 môn học/năm

** Dành cho tới SV nhập học tập ngành Kỹ sư năm 2023 bên trên hạ tầng Nam Sài Gòn:

RMIT kế tiếp triển khai công tác khoản học phí "Phát triển mối cung cấp nhân lực" vô năm 2023. Tân SV ĐK nhập học tập thân phụ ngành Kỹ sư vô năm 2023 tại hạ tầng Nam TP.Sài Gòn tiếp tục có được ưu đãi 10% khoản học phí (tương đương 120 triệu đồng Việt Nam; và hoàn toàn có thể vận dụng đôi khi với công tác Học bổng):

 • Cử nhân  Kỹ sư (Kỹ thuật Điện tử và Hệ thống Máy tính) (Honours)
 • Cử nhân Kỹ sư (Kỹ thuật Robot và Cơ năng lượng điện tử) (Honours)
 • Cử nhân Kỹ sư (Kỹ thuật Phần mềm) (Honours)

Học phí thể hiện tại vô bảng phí Chương trình Đại học tập là khoản học phí ko vận dụng ưu đãi.

*** Dành cho tới SV nhập học tập ngành Kỹ sư (Kỹ thuật Phần mềm) vô năm 2023 bên trên hạ tầng Hà Nội:

Tân SV ĐK nhập học tập ngành Kỹ sư (Kỹ thuật Phần mềm) vô năm 2023 bên trên hạ tầng Hà Nội Thủ Đô tiếp tục có được ưu đãi 20% khoản học phí (tương đương 240 triệu đồng Việt Nam; và hoàn toàn có thể vận dụng đôi khi với công tác Học bổng).

Học phí thể hiện tại vô bảng phí Chương trình Đại học tập là khoản học phí ko vận dụng ưu đãi.

**** Dành cho tới SV nhập học tập ngành Công nghệ Thực phẩm & Dinh chăm sóc năm 2023:

Cử nhân Công nghệ Thực phẩm và Dinh chăm sóc vô năm 2023 tiếp tục có được ưu đãi 10% khoản học phí (có thể vận dụng đôi khi với công tác Học bổng).

Học phí thể hiện tại vô bảng phí Chương trình Đại học tập là khoản học phí ko vận dụng ưu đãi.

Vui lòng tìm hiểu thêm trang Chương trình khoản học phí ưu đãi nhằm hiểu biết thêm list cụ thể láo nháo những luật pháp tương quan.

Chứng chỉ với sau đại học

Học phí công tác Thạc sĩ năm 2023

Các công tác Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế bao hàm 16 môn học tập. Học viên với bởi vì cung cấp CN hoặc cao hơn nữa nằm trong ngành sale (hoặc ngành liên quan) trong tầm 10 năm tiếp tục chỉ việc hoàn thiện 12 môn học tập.

Tên chương trình

 

Số tín chỉ

Số môn học

Phí VNĐ

Phí USD (tham khảo)

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
       
Học phí 12 môn 144 12 652.320.000 27.973
Học phí 16 môn 192 16 869.760.000 37.297
Thạc sĩ Kinh doanh Quốc Tế        
Mỗi năm* 144 12 652.320.000 27.973
Toàn chương trình 192 16 869.760.000 37.297

Khoa Khoa học tập, Kỹ thuật & Công nghệ

Tên chương trình

 

Số tín chỉ

Số môn học

Phí VNĐ

Phí USD (tham khảo)

Thạc sĩ Trí tuệ Nhân tạo**        
Mỗi năm* 96 8 434.880.000 18.649
Toàn chương trình 192 16 869.760.000 37.297

*Học phí 1 năm học tập được tính bên trên tầm 6 hoặc 8 môn học/năm

** Dành cho tới học viên nhập học tập năm 2023

Trong công tác khoản học phí "Phát triển mối cung cấp nhân lực" của RMIT, học tập viên mới nhất ĐK nhập học tập công tác Thạc sĩ Trí tuệ Nhân tạo ra vô năm 2023 tiếp tục có được ưu đãi 15% khoản học phí (và hoàn toàn có thể vận dụng đôi khi với công tác Học bổng).

Vui lòng tìm hiểu thêm trang Chương trình khoản học phí ưu đãi để hiểu biết thêm list cụ thể láo nháo những luật pháp tương quan.

Dịch vụ

Phí VNĐ

Phí USD (tham khảo)

Bảo hiểm hắn tế giành riêng cho SV quốc tế

5.700.000/ học tập kỳ

251/ học tập kỳ

Bảo hiểm hắn tế bắt buộc

(thu hộ Văn chống chỉ hiểm xã hội của TP. Hồ Chí Minh nhưng mà hạ tầng của ngôi trường đang được trực thuộc)

680.400/ năm

29/ năm

 1. Tại RMIT nước Việt Nam, hàng năm với 3 học tập kỳ, SV được ĐK tối nhiều 4 môn/ học tập kỳ. Học phí sẽ tiến hành giao dịch thanh toán theo gót từng học tập kỳ, dựa vào số môn SV học tập vào cụ thể từng học tập kỳ.
 2. Học phí của từng học tập kỳ được xem theo gót nước Việt Nam đồng (VNĐ).
 3. Mọi giao dịch thanh toán bởi vì đơn vị chức năng chi phí tệ không giống đều sẽ tiến hành quy thay đổi trở nên nước Việt Nam đồng dựa vào tỉ giá bán trong thời gian ngày. Chúng tôi khuyến nghị các bạn giao dịch thanh toán bằng sự việc chuyển tiền. 
 4. Học phí tính theo gót đồng đôla CHỈ được vận dụng cho tới SV quốc tế Khi giao dịch thanh toán khoản học phí kể từ quốc tế theo gót quy quyết định của thông tư số 32/2013/TT_NHNN.
 5. Vì những nguyên nhân bình an giống như nhằm hạn chế thời hạn chờ đón, SV được khuyến nghị chuyển tiền khoản học phí thẳng qua chuyện thông tin tài khoản ngân hàng Vietcombank/ANZ của ngôi trường RMIT nước Việt Nam hoặc ký gửi thẳng khoản học phí bên trên những Trụ sở ngân hàng Vietcombank/ANZ.
 6. Tất cả SV quốc tế cần phải với bảo đảm hắn tế. RMIT nước Việt Nam tiếp tục thay cho mặt mũi SV mua sắm bảo đảm hắn tế tương thích. Trong tình huống SV quốc tế mong muốn tìm đặt một loại bảo đảm không giống, SV cơ nên nộp những sách vở minh chứng trước thời gian ngày học tập kỳ chính thức.
 7. Bảo hiểm hắn tế bắt buộc: được quy quyết định cho tới toàn bộ những SV nước Việt Nam đang được học tập ĐH bên trên nước Việt Nam. Mức phí bảo đảm này hoàn toàn có thể thay cho thay đổi tùy nằm trong vô nút lộc ít nhất ở nước Việt Nam.
 8. Học phí và phí bảo đảm hắn tế hoàn toàn có thể bị thay cho thay đổi nhưng mà ko báo trước.
 9. Học phí chỉ mang ý nghĩa tìm hiểu thêm và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi tuỳ theo gót từng tình huống ĐK không giống nhau. Mức khoản học phí bên trên cũng chỉ vận dụng cho tới năm 2023. Để hiểu biết thêm vấn đề cụ thể láo nháo những luật pháp tương quan, sướng lòng tìm hiểu thêm Tài liệu chỉ dẫn vấn đề khoản học phí và phí thu thêm giành riêng cho SV.

Quy trình nhập học

Khám đập tiến độ nhập học tập bên trên RMIT nước Việt Nam. Từ lựa lựa chọn ngành học tập tương thích cho tới mò mẫm hiểu ĐK tuyển chọn sinh rõ ràng, các bạn sẽ tìm ra từng vấn đề quan trọng bên trên phía trên.

Liên hệ với RMIT

Bạn đang sẵn có thắc mắc hoặc cần thiết sự trợ giúp kể từ RMIT? Đội ngũ nhân viên cấp dưới thân mật thiện bên trên RMIT nước Việt Nam sẵn sàng trợ giúp các bạn.

Học bổng

RMIT nước Việt Nam tiếp tục trao tặng sát 1.100 suất học tập bổng trị giá bán bên trên 270 tỷ vnđ cho tới nhiều tài năng trẻ con tới từ nước Việt Nam và mọi chỗ bên trên trái đất.

Phương thức giao dịch thanh toán học tập phí

Chuyển khoản ngân hàng

Chuyển khoản cho tới thông tin tài khoản ngân hàng ANZ/Vietcombank của RMIT nước Việt Nam.

Xem thêm: ngày 1/5 là ngày gì

Thanh toán bởi vì thẻ hoặc chi phí mặt

Thanh toán bởi vì thẻ bên trên trụ sở ngân hàng VCB hoặc nộp chi phí mặt mũi thẳng bên trên những ngân hàng.

Thanh toán trực tuyến

Thanh toán qua chuyện kênh ngân hàng trực tuyến VCB-iB@NKING

Thanh toán bên trên quầy Thu ngân

Thanh toán thẳng bởi vì thẻ Mastercard, Visa bên trên quầy Thu ngân của ĐH RMIT.