hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Để dùng những thì giờ đồng hồ Anh một cơ hội thuần thục, tất cả chúng ta nên nắm vững cấu tạo ngữ pháp căn bạn dạng và cách sử dụng của chính nó hao hao học tập với những kể từ, cụm kể từ đi kèm theo. Tuy nhiên, việc phân biệt những thì nhằm dùng đích nhập những trường hợp là một trong việc ko đơn giản dễ dàng, tất cả chúng ta thông thường lầm lẫn trong những thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Các các bạn hãy nằm trong AROMA học tập cách phân biệt thì lúc này triển khai xong và thì lúc này triển khai xong tiếp diễn nhé.

 • Các cấu tạo thể hiện tại ý kiến vì thế giờ đồng hồ Anh
 • 20 hình mẫu câu thông thường bắt gặp với “To Be”

Bạn đang xem: hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I. PRESENT PERFECT (THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH)

1. Cấu trúc:

Khẳng định: S + has/have + V Past Participle

Phủ định: S + has/have + not + V Past Participle

Nghi vấn: Has/Have + S + V Past Participle ..?

Trả điều câu hỏi:

Yes, S + has/have.

No, S + has/have + not.

2. Cách sử dụng:

2.1. Diễn đạt một hành vi xẩy ra ở 1 thời điểm ko xác lập nhập quá khứ.

– Không đem thời hạn xác lập.

Mary has travelled around the world (We don’t know when)

Have you passed your driving test?

– Hoặc lên đường với những từ: just, recently, already, yet,…

– Hành động tái diễn rất nhiều lần cho tới thời gian lúc này.

I have watched “Iron Lady” several times.

– Sau cấu tạo đối chiếu rộng lớn nhất tớ người sử dụng thì lúc này triển khai xong.

It is the most boring book that I have ever read.

– Sau cấu trúc: This/It is the first/second… time, nên người sử dụng thì lúc này triển khai xong.

This is the first time she has driven a siêu xe.

It’s the second time she has lost her passport.

2.2. Diễn mô tả một hành vi chính thức ra mắt nhập quá khứ và vẫn còn đó tiếp tục ở lúc này.

– Có những kể từ chỉ thời hạn lên đường nằm trong như: since, for, ever, never, up to tướng now, so sánh far,…

Mary has lived in that house for 10 years. (She still lives there)

= Mary  has lived in that house since 1997 (Hiện ni là 2023)

3. Các kể từ lên đường với thì lúc này trả thành

Since + thời gian nhập quá khứ: since 1992, since May.: Tính từ lúc khi

– For + khoảng chừng thời gian: for five days, for five minutes, ….: nhập vòng

I haven’t heard from her for 3 months. (Tôi ko nghe thông tin gì kể từ cô ấy nhập 3 mon rồi)

She hasn’t met him since he was a little boy. (Cô ấy ko bắt gặp anh ấy kể từ lúc anh ấy còn là 1 trong những cậu bé nhỏ.)

Already: rồi/ đang được rồi

Dùng nhập câu xác định hoặc câu ngờ vấn, ALREADY rất có thể đứng tức thì sau have và cũng rất có thể đứng cuối câu.

I have already had the answer = I have had the answer already.

Have you typed my letter already?

Yet: chưa

Dùng nhập câu phủ ấn định hoặc ngờ vấn. YET thông thường đứng cuối câu.

Mary hasn’t written her report yet = Mary hasn’t written her report.

I haven’t decided what to tướng bởi yet = I haven’t decided what to tướng bởi.

Have you read this article yet? = Have you read this article?

Just: vừa phải mới

Dùng nhằm có một hành vi vừa phải mới mẻ xẩy ra.

I have just met her.

I have just tidied up the kitchen.

I have just had lunch.

Recently, Lately: ngay sát đây

She has recently arrived in Thủ đô New York.

So far: cho tới bây giờ

We haven’t finished the English tenses so sánh far.

Up to tướng now, up to tướng the present, up to tướng this moment, until now, until this time: đến tới giờ đây.

He hasn’t come up to tướng now.

Ever: đang được bao giờ

Never… before: ko bao giờ

I have never eaten fish before. Have you eaten fish?

In/Over/During/For + the + past/last + time: nhập thời hạn qua

It has rained in the last week.

I haven’t met her over the last 2 months.

4. Phân biệt “gone to” và “been to”

Gone to: lên đường ko về

Mary is on holiday. She has gone to tướng France.

–> Có tức thị giờ đây cô ấy đang được ở tê liệt hoặc đang được bên trên đàng cho tới tê liệt.

Been to: trở về rồi

Mary has been to tướng France. She is back in England now.

–> Mary từng ở Pháp tuy nhiên giờ đang được về Anh rồi.

II. PRESENT PERFECT PROGRESSIVE (THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN)

1. Cấu trúc:

Khẳng định: S + has/have + been + V_ing

Phủ định: S + has/have + not + been + V_ing

Nghi vấn: Has/Have + S + been + V_ing?

Trả điều câu hỏi:

Yes, S + has/have.

No, S + has/have + not

2. Cách sử dụng:

– Về cơ bạn dạng, thì lúc này triển khai xong tiếp tục tương tự như thì lúc này triển khai xong, đều dùng để làm thao diễn mô tả một hành vi chính thức ra mắt nhập quá khứ và vẫn còn đó xẩy ra ở lúc này. Tuy nhiên, thì lúc này triển khai xong tiếp tục nhấn mạnh vấn đề thời hạn của hành vi (How long), còn thì lúc này triển khai xong quan hoài cho tới thành phẩm của hành vi.

– Thường người sử dụng với 2 giới kể từ “since” hoặc “for”.

I have been learning English since early morning.

– Các tín hiệu không giống nhằm nhận thấy thì lúc này triển khai xong tiếp diễn: all day, all her/his lifetime, all day long, all the morning/afternoon

Xem thêm: lời chúc mùng 1 đầu tháng may mắn

III. CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ CỦA THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH VÀ THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

Hai thì này đều phải sở hữu cơ hội phân tách động kể từ không giống nhau, bạn phải bắt tăng quy tắc tăng “ed” mang lại thì HTHT và “ing” mang lại thì HTHTTD như bên dưới đây:

Hiện bên trên trả thành:

 • Hầu không còn những động kể từ theo đuổi quy tắc được tăng thẳng “-ed” vào thời gian cuối như work => worked
 • Động kể từ đem đuôi là “e” thì chỉ việc tăng “d” như lượt thích thì => liked
 • Động kể từ đem đuôi tận nằm trong là “y” thì trả “y” trở nên “i” rồi tăng “ed” ví như fly => flied
 • Động kể từ đem tận nằm trong là phụ âm + vẹn toàn âm + phụ âm thì gấp rất nhiều lần phụ âm cuối rồi tăng “ed” như chat => chatted
 • Động kể từ đem rộng lớn 1 âm tiết, đem tận nằm trong là phụ âm + vẹn toàn âm + phụ âm và là âm tiết nhận trọng âm thì gấp rất nhiều lần phụ âm cuối và tăng “-ed”. Ví dụ permit => permitted
 • Không nhân song âm cuối so với 3 tình huống sau tận nằm trong là 2 phụ âm, tận nằm trong là 2 vẹn toàn âm, tận nằm trong là “y” hoặc “w”

Hiện bên trên triển khai xong tiếp diễn

 • Động kể từ tận nằm trong vì thế “e” thì quăng quật “e” + “ing”
 • Động kể từ tận nằm trong vì thế “ie” thì trả “ie” => “y” + ing
 • Động kể từ có một âm tiết, tận nằm trong vì thế 1 vẹn toàn âm + 1 phụ âm thì nhân song phụ âm cuối trước lúc tăng “-ing. Ví dụ: chat => chatting
 • Động kể từ đem 2 âm tiết trở lên trên tuy nhiên trọng âm rớt vào âm tiết cuối thì nhân song phụ âm cuối Khi trọng âm rớt vào âm tê liệt rồi tăng “-ing”. Ví dụ: be’gin => be’ginning
 • Không nhân song phụ âm cuối Khi trọng âm ko rớt vào âm cuối. Ví dụ: de’velop => developing

Ngoài rời khỏi một số trong những động kể từ thông thường sẽ không còn được sử dụng nhập thì lúc này triển khai xong tiếp tục như sau:

 • Động kể từ chỉ hiện trạng như: be, have, lượt thích, know, think. Các động kể từ này thông thường người sử dụng mang lại HTHT rộng lớn là HTHTTD

Ví dụ: I’ve known Linh for a long time ( Tôi đang được biết Linh được một thời hạn rồi)

 • Các động kể từ “sit, lie, wait, stay” thông thường được ưu tiên người sử dụng mang lại thì HTHTTD

Ví dụ: I have been standing/ waiting in front of Ha’s apartment (Tôi đang được đứng đợi trước căn hộ chung cư cao cấp của Hà)

IV. PHÂN BIỆT THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH VÀ THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

Điểm như thể nhau:

 • Đều thao diễn mô tả một hành vi chính thức nhập quá khứ, kéo dãn cho tới lúc này, ở lúc này vẫn tiếp tục và rất có thể tiếp tục nối tiếp kéo dãn nhập sau này.

Ví dụ:

I have worked as a nội dung writer for 5 years (Tôi đã từng người viết lách nội dung được 5 năm)

I have been working as a nội dung writer for 5 years (Tôi đang khiến người viết lách nội dung được 5 năm)

Điểm không giống nhau nhằm phân biệt hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

             HIỆN TẠI HOÀN THÀNH                               TIẾP DIỄN

Nhấn mạnh cho tới thành phẩm của một hành động
 • I’ve waited for you for half an hour. (and now I stop waiting because you didn’t come)
 • I have worked here since năm nhâm thìn.

⟶ Tôi đang được và đang khiến ở phía trên từ thời điểm năm năm nhâm thìn.

⟶ Không nhấn mạnh vấn đề sự liên tiếp, ko con gián đoạn.

Nhấn mạnh tới sự tiếp tục của một hành động
 • I’ve been waiting for you for half   an hour. (and now I’m still waiting, hoping that you’ll come)
 • I have been working here since năm nhâm thìn.

⟶ Tôi đang được và đang khiến ở phía trên liên tiếp từ thời điểm năm năm nhâm thìn.

⟶ Nhấn mạnh sự liên tiếp, ko con gián đoạn

V. BÀI TẬP VỀ THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH VÀ THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

Để rất có thể nắm vững và ghi nhớ lâu rộng lớn về kiểu cách dùng của nhị thì này thì chúng ta có thể luyện một số trong những bài bác luyện đơn giản và giản dị như tiếp sau đây. Sau Khi triển khai xong thì nhớ là so sánh lại với đáp án chi tiết:

Bài 1: Hãy viết lách 2 câu người sử dụng kể từ khêu ý nhập ngoặc sau:

1. Tom started having a meeting with customers to tướng present a new product two hours ago. He is still meeting them and now he is on part 3 of the presentation.

 • (meet/ for two hours) He …..
 • (present/ part 3 of the presentation so sánh far) He ….

Đáp án:

 • He has been having a meeting with customers for two hours.
 •  He has presented part 3 of the presentation so sánh far

2. Rachel is from India. She is travelling round Asian at the moment. She began her trip three months ago.

 • (travel/ for three months) She…….
 • (visit/six countries so sánh far)…….

Đáp án:

 • She’s been traveling around Asian for three months
 • She’s visited six countries so sánh far

3. Patrick is a professional soccer. He began playing football when he was ten years old. This year he becomes national champion again – for the fourth time

 • (win/ the national championships/ four times)…
 • (play/ soccer since he was ten)…

Đáp án:

 • He’s won the national championships four times
 • He’s been playing football since he was ten years old

4. When they left college, Lisa and Sue started doing research together.They still bởi this research.

 • (make/ bởi research since they left college) …….

Đáp án:

 • They’ve done research since they left college
 • They’ve been doing research since they left college

Bài 2: Chia động kể từ với những vấn đề bên dưới đây

1. (they/come) already? Have they come

2. Chau (run) 1000 meters today. has run

3. I (do housework) all morning – I’m fed up! have been doing housework

4. How long (you/know) Linh? have you known

5. I (drink) more detox water recently, and I feel better with my weight. have drunk

6. Sorry about the mess! I (bake). have been baking

7. How many times (you/do) this exercises? have you done

8. He (eat) three bars of white chocolate today. has eaten

9. Linh (cook) dinner. Come and eat! has cooked

10. The students (finish) their exams. They’re very happy. have finished

Bài 3: Chọn đáp án đích nhất

1. Phuong ….. in God since she was a child.

A. Believed

B. Has believed

C. Has been believing

D. Have been believing

2. My brother…..  the book, you can have it back.

A. Reading

B. Have been reading

C. Has read

D. Have read

3. Why are his hands so sánh dirty? – He …… my xe đạp.

A. Repaired

B. Have repaired

C. Have been repairing

D. Has been repairing

4. They …… around Ireland for 3 days.

A. Traveled

B. Have traveled

C. Have been travelling

D. Has been travelling

5. Sarah ………breakfast three times this week.

A. Cooks

B. Has cooked

C. Has been cooking

D. Have cooked

6. David has been driving for 3 hours.

A. But he’s having a pizza at the moment

B. In 2 hours he’s going to tướng reach Las Vegas.

7. I have been trying to tướng liên hệ him _______

A. but to tướng no avail

B. fortunately he picked up the phone.

8. Who has been eating my milk bar?

A. Soon I will have none left.

B. There are none left.

9. She has been tidying up her office, hasn’t she?

A. Yes, she has tidied it up already

Xem thêm: cách gỡ hạn chế trên mess

B. Yes, she has

C. No, she isn’t

Hi vọng với những share về so sánh hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn trên phía trên, bàn sinh hoạt đang được phân biệt thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn dễ dàng rộng lớn lúc học giờ đồng hồ Anh. Hãy rèn luyện thông thường xuyên nhằm bắt chắc chắn phần ngữ pháp nâng lên này!