đvbk

cunghocvui

Bạn đang xem: đvbk

Đăng nhập Đăng ký

Trang chủ Công thức tính nửa đường kính R lấy năm đầu R = 1 ĐVBK

   \(R_{ năm \ sau} = \sqrt{\frac{tổng \ năm \ sau}{tổng \ năm \ đâu}} \)x 1

   Đơn vị nửa đường kính thông thường là centimet. R năm đầu tự bản thân lấy

Tags Công thức địa lý nửa đường kính R tổng năm tiếp theo

Bài trước Bài sau

Công thức tính tổng vốn xuất nhập vào

Công thức tính tỉ trọng xuất khẩu

Bài trước

Công thức tính tỉ trọng nhập vào

Bài sau

Công thức tính sản lượng thực phẩm

Xem thêm: dr cha vietsub

Công thức công dụng suất

Công thức tính trung bình thu nhập

Công thức tính tỉ số nam nữ

Quý khách hàng ham muốn coi thêm thắt với

 • Công thức tính sản lượng thực phẩm
 • Công thức mon rét mướt
 • Công thức của mon hạn
 • Công thức tính lượng mưa tầm năm
 • Công thức tính nhiệt độ phỏng tầm năm
 • Công thức tính vận tốc phát triển
 • Công thức tính tỉ trọng bộ phận vô tổng
 • Công thức tính tỉ trọng dân trở thành thị
 • Công thức tính tỉ số nam nữ
 • Công thức tính trung bình thu nhập
 • Công thức công dụng suất