dự báo thời tiết đà nẵng 20 ngày tới

Thứ 3 05/12

mưa nhẹ

Bạn đang xem: dự báo thời tiết đà nẵng 20 ngày tới

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 3.45 km/h

24° / 27°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian trá Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

06:01/05:14

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 4 06/12

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 4.58 km/h

24° / 26°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian trá Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

06:01/05:14

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 5 07/12

mưa vừa

mưa vừa

mưa vừa

Tốc chừng gió 3.78 km/h

23° / 25°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian trá Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

06:01/05:14

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 6 08/12

mây cụm

mây cụm

mây cụm

Tốc chừng gió 2.77 km/h

23° / 26°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian trá Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

06:01/05:14

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 7 09/12

mây đen giòn u ám

mây đen giòn u ám

mây đen giòn u ám

Tốc chừng gió 3.72 km/h

23° / 27°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian trá Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

06:01/05:14

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Chủ nhật 10/12

mây đen giòn u ám

mây đen giòn u ám

mây đen giòn u ám

Tốc chừng gió 3.67 km/h

23° / 28°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian trá Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

06:01/05:14

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 2 11/12

bầu trời quang đãng đãng

bầu trời quang đãng đãng

bầu trời quang đãng đãng

Tốc chừng gió 3.13 km/h

23° / 28°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian trá Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

06:01/05:14

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 3 12/12

mây cụm

mây cụm

mây cụm

Tốc chừng gió 1.63 km/h

24° / 28°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian trá Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

06:01/05:14

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 4 13/12

mây rải rác

mây rải rác

mây rải rác

Tốc chừng gió 2.87 km/h

24° / 29°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian trá Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

06:01/05:14

Xem thêm: đời người con gái nay mới 20

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 5 14/12

mây cụm

mây cụm

mây cụm

Tốc chừng gió 2.84 km/h

24° / 28°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian trá Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

06:01/05:14

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 6 15/12

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 2.23 km/h

24° / 28°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian trá Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

06:01/05:14

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 7 16/12

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 4.17 km/h

25° / 27°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian trá Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

06:01/05:14

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Chủ nhật 17/12

mưa vừa

mưa vừa

mưa vừa

Tốc chừng gió 6.48 km/h

20° / 24°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian trá Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

06:01/05:14

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 2 18/12

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 6.15 km/h

19° / 21°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian trá Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

06:01/05:14

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 3 19/12

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 3.94 km/h

19° / 22°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian trá Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

06:01/05:14

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 4 20/12

mưa vừa

mưa vừa

mưa vừa

Tốc chừng gió 7.67 km/h

19° / 20°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian trá Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

06:01/05:14

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Nhiệt chừng và kĩ năng đem mưa TP. Đà Nẵng 30 ngày tới

Lượng mưa ở TP. Đà Nẵng 30 ngày tới

Thời tiết Đà Nẵng

mây rải rác

27°

mây rải rác

Cảm giác như 27°

Bình minh - Hoàng hít ở Đà Nẵng

Bình minh/Hoàng hôn

06:01/05:14

Nhiệt chừng khí hậu ở Đà Nẵng

Thấp/Cao

Độ độ ẩm thời điểm hiện tại ở Đà Nẵng

Độ ẩm

78%

Áp suất ko khí

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Bản đồ vật khí hậu Windy Đà Nẵng

Thời tiết quận thị trấn Đà Nẵng