describe an electronic device you use often.

Hôm ni, IELTS Vietop reviews bài xích hình mẫu câu vấn đáp IELTS Speaking part 2, 3: Describe an electronic device. Đề bài xích này nằm trong dạng đòi hỏi sỹ tử tế bào mô tả một số vật dụng, chúng ta nên để ý dùng những kể từ vựng, cấu tạo thích hợp gần giống canh chuẩn chỉnh thời hạn khi trình bày nhằm không biến thành vượt lên trên dông dài nhé!

Đề bài xích describe an electronic device

Trước không còn, bạn cũng có thể bắt gặp đề bài xích xoay xung quanh việc mô tả lại một trang bị năng lượng điện tử như sau:

Bạn đang xem: describe an electronic device you use often.

Describe an electronic device. You should say:
How long you have used it
How often you have used it
What you have used it for
And explain why you use it often
Đề bài xích describe an electronic device
Đề bài xích describe an electronic device

Từ vựng describe an electronic device

Dưới đó là một trong những kể từ vựng hữu ích nhưng mà bạn cũng có thể dùng vô phần IELTS Speaking part 2, 3: Describe an electronic device.

Adapter (n): quy đổi, viên sạc

E.g.: I need to tướng buy an adapter for my máy tính xách tay charger.

Antenna (n): ăng-ten

E.g.: The TV antenna needs to tướng be adjusted to tướng get a better signal.

Battery (n): pin

E.g.: The battery in my phone needs to tướng be replaced.

Bluetooth (n): Bluetooth

E.g.: I connected my phone to tướng the speaker using Bluetooth.

Button (n): nút bấm

E.g.: Press the button to turn on the device.

Cable (n): chão cáp

E.g.: I need to tướng buy a new cable to connect my phone to tướng my computer.

Charger (n): viên sạc

E.g.: Don’t forget to tướng bring your phone charger with you.

Circuit (n): mạch điện

E.g.: The circuit board in my computer is damaged.

Console (n): máy đùa game

E.g.: My brother loves playing games on his console.

Display (n): mùng hình

E.g.: The display on my phone is cracked.

Download (v): vận chuyển về

E.g.: I need to tướng download the software to tướng use the new device.

Function (n): chức năng

E.g.: The device has many functions that I haven’t explored yet.

Gamepad (n): tay nạm đùa game

E.g.: I prefer using a gamepad to play games on my computer.

Gigabyte (GB) (n): gigabyte

E.g.: The device has a storage capacity of 64 gigabytes.

Headphones (n): tai nghe

E.g.: I use headphones to tướng listen to tướng music on my phone.

Interface (n): gửi gắm diện

E.g.: The interface of the device is user-friendly.

Keyboard (n): bàn phím

E.g.: I prefer using a keyboard to type on my computer.

Megapixel (MP) (n): megapixel

E.g.: The device has a camera with 12 megapixels.

Microphone (n): microphone

E.g.: The microphone on my computer isn’t working.

Mouse (n): con chuột máy tính

Xem thêm: kinh chú đại bi tiếng phạn

E.g.: I use a mouse to navigate on my computer.

Printer (n): máy in

E.g.: I need to tướng buy a new printer for my trang chủ office.

Processor (n): cỗ xử lý

E.g.: The device has a powerful processor that can handle complex tasks.

Screen (n): mùng hình

E.g.: The screen on the device is large and clear.

Software (n): phần mềm

E.g.: I need to tướng install the software to use the new device.

Speaker (n): loa

E.g.: The device has a built-in speaker for audio output.

Storage (n): cỗ nhớ

E.g.: The device has a storage capacity of 128 gigabytes.

Touchscreen (n): screen cảm ứng

E.g.: I prefer using a device with a touchscreen.

USB (n): cổng USB

E.g.: I need to tướng connect the device to tướng my computer using a USB cable.

Video đường dây nóng (n): cuộc gọi video

E.g.: I use the device to tướng make đoạn Clip calls with my family.

Wi-Fi (n): Wi-Fi

E.g.: I connect to tướng the mạng internet using Wi-Fi on my device.

Xem thêm:

Describe A Time When Someone Apologized To You

Describe A Skill You Can Teach Others

Describe A Party That You Enjoyed

Bài hình mẫu IELTS Speaking part 2: Describe an electronic device

Gợi ý dàn bài xích Describe an electronic device

Mở bài xích – reviews sơ lượt

Ở phần khai mạc, bạn cũng có thể reviews sơ qua quýt về trang bị nhưng mà bản thân tiếp tục mô tả lại. Chú ý tách việc “mở bài” dông dài như vô văn ghi chép vì như thế tớ chỉ có tầm khoảng 2 phút nhằm trình bày vô IELTS Speaking Part 2 nhưng mà thôi.

Thân bài xích – tế bào tả

Mô mô tả, kể lại mẩu truyện theo phía dẫn của phần “you should say”:

 • Bạn tiếp tục sử dụng trang bị cơ khi nào
 • Bạn thông thường sử dụng nó không
 • Bạn sử dụng nó nhằm thực hiện gì
 • Giải mến vì như thế sao các bạn thông thường sử dụng nó

Kết bài xích – tóm tắt lại

Với phần kết thúc giục, hãy tóm tắt lại tất cả trong một, 2 câu cộc gọn gàng. quý khách hàng hoàn toàn có thể bỏ dở phần này còn nếu như không đầy đủ thời hạn. Nhưng hãy để ý truyền đạt toàn cỗ mẩu truyện không thiếu bám theo đòi hỏi đề bài xích.

Bài hình mẫu Describe an electronic device

I would lượt thích to tướng talk about my máy tính xách tay, which I have been using for the past three years. I use it almost every day, for both personal and professional purposes.

I use my máy tính xách tay for a variety of tasks such as browsing the mạng internet, watching movies, listening to tướng music, and completing work assignments. As a freelance writer, my máy tính xách tay is essential for my work as I use it to tướng research, write, and edit articles. Additionally, I use it to tướng communicate with clients and submit my work.

One of the reasons why I use my máy tính xách tay often is because of its portability. I can take it with bầm wherever I go, whether it’s to tướng a coffee cửa hàng or to tướng a client meeting. I also appreciate the convenience of having all my work documents and personal files in one place. The laptop’s large display and fast processor make it easy for bầm to tướng multitask and work efficiently. Moreover, the máy tính xách tay has become a source of entertainment for bầm. I use it to tướng stream movies and TV shows, listen to tướng music, and play games. It has become a daily companion that I rely on for both work and leisure.

My máy tính xách tay has been an important device for bầm for the past three years. I use it regularly for both working and entertaining. Its portability, convenience, and efficiency have made it an indispensable tool in my daily life.

 • Freelance (adj): thực hiện tự động do
 • Essential (adj): cần thiết thiết
 • Portability (n): tính di động
 • Convenience (n): tiện lợi
 • Multitask (v): nhiều nhiệm
 • Efficiency (n): hiệu suất
 • Leisure (n): giải trí
 • Indispensable (adj): ko thể thiếu

Xem thêm:

Talk about your best friend

Bài hình mẫu Topic Books

Lời chúc Wish you all the best

Bài hình mẫu IELTS Speaking part 3: Describe an electronic device

Bài hình mẫu IELTS Speaking part 3 Describe an electronic device
Bài hình mẫu IELTS Speaking part 3 Describe an electronic device

When should parents allow their children to tướng have a phone? 

I think parents should let their children keep a phone when they are mature enough to tướng handle the responsibility that comes with it. The age at which this happens may vary depending on the child’s maturity level. Parents should also consider the child’s specific needs, such as whether they need a phone to tướng stay in touch with their parents or for emergencies. Ultimately, it is up to tướng the parents to tướng determine when their child is ready for a phone.

 • Responsibility (n): trách móc nhiệm
 • Vary (v): không giống nhau
 • Maturity (n): sự trưởng thành
 • Consider (v): coi xét
 • Emergencies (n): tình huống khẩn cấp
 • Determine (v): quyết định

Xem ngay: Cách trị âm ed vô giờ đồng hồ Anh chuẩn chỉnh nhất

Can phones be disruptive sometimes? 

Yes, phones can be quite disruptive at times. For example, when people use their phones during important meetings or conversations, it can be disrespectful and distracting. Additionally, excessive phone use can lead to tướng decreased productivity and social isolation. It is important for individuals to tướng recognize when their phone use is becoming disruptive and to tướng make an effort to tướng limit it in certain situations.

Xem thêm: số 22 có ý nghĩa gì

 • Disruptive (adj): tạo ra con gián đoạn
 • Important (adj): quan lại trọng
 • Disrespectful (adj): thiếu thốn tôn trọng
 • Distracting (adj): phân tâm
 • Excessive (adj): vượt lên trên mức
 • Productivity (n): năng suất
 • Social isolation (n): xa lánh xã hội
 • Recognize (v): nhận ra
 • Limit (v): giới hạn

Xem ngay: Khóa học tập IELTS Speaking – Online và Offline nằm trong nghề giáo IELTS 8.0+ Speaking

Are people often impolite while using their phones?

Unfortunately, in my point of view, people can be disrespectful while using their phones. For example, they may talk loudly in public places, use their phone during meals, or text while driving. These actions can be seen as impolite and can create a negative impact on others. It is important for individuals to tướng be mindful of their phone use and to tướng consider the feelings of those around them.

 • Loudly (adv): to tướng tiếng
 • Public places (n): những điểm công cộng
 • Impolite (adj): thiếu thốn lịch sự
 • Negative impact (n): tác dụng chi cực
 • Mindful (adj): chú ý
 • Consider (v): cân nặng nhắc
 • Feelings (n): cảm xúc

Trên đó là bài xích hình mẫu IELTS Speaking part 2, 3: Describe an electronic device, kỳ vọng nội dung bài viết được xem là mối cung cấp tìm hiểu thêm chất lượng tốt cho tới chúng ta trong các công việc học tập và sẵn sàng cho tới kỳ ganh đua IELTS. Chúc chúng ta học tập tốt!