đề thi lịch sử thpt quốc gia 2021

Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên đang được công tía đề xem thêm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông 2021. Dưới đấy là đáp án khêu gợi ý đề xem thêm môn Lịch sử tự nhà giáo tổ Lịch sử – Hệ thống giáo dục và đào tạo HOCMAI triển khai.

Xem thêm: Đề và đáp án xem thêm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông 2021 toàn bộ những môn

Bạn đang xem: đề thi lịch sử thpt quốc gia 2021

(F5 nhằm update tin cậy mới mẻ nhất…)

Xem thêm: Cập nhập tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất trên Xôi Lạc TV

Xem thêm: dự báo thời tiết quảng ngãi

1. Đáp án

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 D 21 A 31 A
2 A 12 A 22 D 32 A
3 C 13 C 23 A 33 C
4 A 14 A 24 A 34 A
5 D 15 B 25 A 35 B
6 B 16 A 26 C 36 D
7 A 17 A 27 A 37 B
8 C 18 D 28 A 38 A
9 B 19 C 29 D 39 B
10 A 20 D 30 A 40 C

2. Đề tham lam khảo

Tải tệp tin PDF: Link