để điều chỉnh cộng hưởng trong khối chọn sóng của máy thu thanh ta thường điều chỉnh

Bộ đề thi đua học kì 2 môn Công nghệ lớp 12 năm 2020 – 2021 bao gồm 4 đề đánh giá cuối học tập kì 2 với đáp án cụ thể tất nhiên bảng quái trận đề thi đua.

Đề đánh giá học tập kì 2 lớp 12 môn Công nghệ còn là một tư liệu vô nằm trong hữu ích, chung chúng ta học viên nhận thêm tư liệu ôn luyện, thích nghi với cấu hình đề thi đua. Dường như, thầy cô và những em hoàn toàn có thể xem thêm thêm thắt cỗ đề thi đua môn Ngữ văn lớp 12. Chúc chúng ta học tập đảm bảo chất lượng.

Bạn đang xem: để điều chỉnh cộng hưởng trong khối chọn sóng của máy thu thanh ta thường điều chỉnh

Ma trận đề thi đua học tập kì 2 môn Công nghệ lớp 12

Tên Chủ đề(nội dung, chương…) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
Cấp phỏng thấp Cấp phỏng cao
TNKQ TNKQ TNKQ TNKQ

Hệ thống vấn đề viễn thông

Nhận hiểu rằng những khối cơ phiên bản của khối hệ thống vấn đề viễn thông

Nguyên lí thao tác của khối hệ thống vấn đề viễn thông

.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Số câu:2

Số điểm:0.5

Số câu:2

Số điểm:0.5

Số câu:4

điểm=1

10%

Máy tăng âm

Nhận biết những khối cơ phiên bản vô máy tăng âm

Hiểu nguyên vẹn lí thao tác và của sản phẩm tăng âm

Ứng dụng của sản phẩm tăng âm

Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

Số câu:2

Số điểm: 0.5

Số câu:2

Số điểm:0.5

Số câu:2

Số điểm:0.5

Số câu: 6

điểm=1.5

15%

Máy thu thanh

Nhận biết những khối cơ phiên bản vô máy thu thanh

Hiểu nguyên vẹn lí thao tác của sản phẩm thu thanh

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Số câu:2

Số điểm:0.5

Số câu:2

Số điểm:0.5

Số câu:4 điểm=1

10%

Máy thu hình

Nhận biết những khối cơ phiên bản vô máy thu hình

Hiểu nguyên vẹn lí thao tác và nguyên vẹn lí tạo ra màu sắc của sản phẩm thu hình

Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

Số câu:3

Số điểm:0.75

Số câu:3

Số điểm:0.75

Số câu:6

điểm=1.5

15%

Hệ thống năng lượng điện quốc gia

Các cung cấp năng lượng điện áp của lưới năng lượng điện và những hộ dung nạp điện

Hiếu được sơ đồ dùng lưới năng lượng điện quốc gia

Nêu được sơ đồ dùng lưới năng lượng điện vương quốc vô thực tiễn.

Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

Số câu: 3

Số điểm:0.75

Số câu:2

Số điểm:0.5

Số câu:1

Số điểm:0.25

Số câu: 6 điểm=1

15%

Mạch năng lượng điện xoay chiều thân phụ pha

Biết được định nghĩa cơ phiên bản về mạch năng lượng điện xoay chiều thân phụ pha

Hiểu được cơ hội nối mối cung cấp và chuyên chở thân phụ trộn và những đại lượng vô mạch xoay chiều thân phụ pha

Giải được một vài câu hỏi cơ phiên bản về mạch năng lượng điện xoay chiều thân phụ pha

Giải được một vài câu hỏi về mạch năng lượng điện xoay chiều thân phụ pha

Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

Số câu: 3

Số điểm:0.75

Số câu:2

Số điểm:0.5

Số câu:2

Số điểm:0.5

Số câu:1

Số điểm:0.25

Số câu: 8

điểm=2

20%

Mạng năng lượng điện tạo ra qui tế bào nhỏ

Biết được định nghĩa cơ phiên bản về

mạng năng lượng điện tạo ra qui tế bào nhỏ

Hiểu được định nghĩa cơ phiên bản về mạng năng lượng điện tạo ra qui tế bào nhỏ

Ứng dụng của mạng năng lượng điện tạo ra qui tế bào nhỏ

Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

Số câu:2

Số điểm:0.5

Số câu:2

Số điểm:0.5

Số câu:2

Số điểm:0.5

Số câu: 6

điểm=1,5

15 %

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

Số câu: 17

Số điểm: 4,25

42,5%

Số câu: 15

Số điểm: 3.75

37.5%

Số câu: 8

Số điểm: 2

20%

Số câu: 40

Số điểm: 10

Đề đánh giá học tập kì 2 lớp 12 môn Công nghệ

Câu 1: Vô tuyến truyền hình và truyền hình cáp không giống nhau ở

A. môi trường thiên nhiên truyền tin cậy.

B. mã hoá tin

C. xử lý tin cậy.

D. nhận vấn đề.

Câu 2: Hệ thống vấn đề KHÔNG cần là hệ thống

A. viễn thông.

B. sử dụng những phương án nhằm thông tin lẫn nhau những vấn đề quan trọng.

C. truyền những vấn đề ra đi vị sóng vô tuyến năng lượng điện.

D. truyền thông tin lẫn nhau qua chuyện đài truyền hình.

Câu 3: Sơ đồ dùng khối của khối hệ thống vấn đề và viễn thông phần trừng trị vấn đề gồm

A. 4 khối

B. 3 khối

C. 6 khối

D. 7 khối

Câu 4: Sơ đồ dùng khối của khối hệ thống vấn đề và viễn thông phần thu vấn đề gồm

A. 4 khối

B. 3 khối

C. 5 khối

D. 6 khối

Câu 5: Khối thứ nhất vô phần thu vấn đề của khối hệ thống vấn đề và viễn thông là

A. nhận vấn đề.

B. mối cung cấp vấn đề.

C. xử lí tin cậy.

D. đàng truyền.

Câu 6: Một khối hệ thống vấn đề và viễn thông gồm

A. phần trừng trị vấn đề.

B. trừng trị và truyền vấn đề.

C. phần thu vấn đề.

D. trừng trị và thu vấn đề.

Câu 7: Cường phỏng tiếng động vô máy tăng âm là vì khối

A. khuyếch đại hiệu suất.

B. mạch trung lừa lọc kích.

C. mạch âm sắc.

D. mạch chi phí khuyếch đại.

Câu 8: Tín hiệu vô và rời khỏi ở mạch khuếch tán hiệu suất vô máy tăng âm là

A. tín hiệu âm tần.

B. tín hiệu cao tần.

C. tín hiệu trung tần.

D. tín hiệu nước ngoài sai.

Câu 9: Đặc điểm của tín hiệu vô và rời khỏi ở mạch khuếch tán hiệu suất là

A. nằm trong tần số.

B. nằm trong biên phỏng.

Xem thêm: Tìm hiểu chi tiết về kênh bóng đá trực tuyến Ca Khia TV

C. nằm trong ph.a

D. nằm trong tần số, biên phỏng.

Câu 10: Tại mạch khuếch tán hiệu suất (đẩy kéo )nếu một tranzito bị hỏng là

A. mạch sinh hoạt vô nửa chu kỳ luân hồi.

B. mạch vẫn sinh hoạt thông thường.

C. mạch ngừng sinh hoạt.

D. tín hiệu ko được khuyếch đại.

Câu 11: Chọn đáp án sai vô tính năng những khối vô máy tăng âm là

A. khối mạch vào: tiêu thụ tín hiệu cao tần

B. khối mạch chi phí khuyếch đại: Tín hiệu âm tần qua chuyện mạch vô với biên phỏng cực kỳ nhỏ nên cần thiết khuyếch đại cho tới một trị số chắc chắn.

C. khối mạch âm sắc: dùng làm kiểm soát và điều chỉnh phỏng trầm, bổng của tiếng động.

D. khối mạch khuyếch đại công suất: khuyếch đại hiệu suất âm tần đầy đủ rộng lớn để mang rời khỏi loa.

Câu 12: Các khối cơ phiên bản của sản phẩm tăng âm gồm

A. 6 khối

B. 5 khối

C. 4 khối

D. 7 khối

Câu 13: Mức phỏng trầm bổng của tiếng động vô máy tăng âm vì thế khối nào là quyết định?

A. Mạch âm sắc.

B. Mạch khuyếch đại trung lừa lọc.

C. Mạch khuyếch đại hiệu suất.

D. Mạch chi phí khuếch tán.

Câu 14: Máy tăng âm thông thường được sử dụng là

A. khuếch tán tín hiệu tiếng động.

B. chuyển đổi tần số.

C. chuyển đổi năng lượng điện áp.

D. chuyển đổi dòng sản phẩm năng lượng điện.

Câu 15: Máy tăng âm tiến hành trách nhiệm khuếch tán hiệu suất âm tần đầy đủ rộng lớn nhằm trừng trị rời khỏi loa là khối

A. mạch khuếch tán hiệu suất.

B. mạch chi phí khuếch tán.

C. mạch âm sắc.

D. mạch khuếch tán trung lừa lọc.

Câu 16: Tín hiệu vô và rời khỏi ở mạch khuếch tán hiệu suất ở máy tăng âm là

A. tín hiệu âm tần.

B. tín hiệu cao tần.

C. tín hiệu trung tần.

D. tín hiệu nước ngoài sai.

Câu 17: Để kiểm soát và điều chỉnh nằm trong tận hưởng vô khối lựa chọn sóng của sản phẩm thu thanh tao thông thường kiểm soát và điều chỉnh là

A. trị số năng lượng điện dung của tụ năng lượng điện.

B. năng lượng điện áp.

C. dòng sản phẩm năng lượng điện.

D. kiểm soát và điều chỉnh năng lượng điện trở.

Câu18: Tại máy thu thanh tín hiệu vô khối lựa chọn sóng thông thường là

A. tín hiệu cao tần.

B. tín hiệu âm tần.

C. tín hiệu trung tần.

D. tín hiệu âm tần, trung tần.

Câu 19: Tại máy thu thanh tín hiệu rời khỏi của khối tách sóng là

A. tín hiệu một chiều.

B. tín hiệu xoay chiều.

C. tín hiệu cao tần.

D. tín hiệu trung tần.

Câu 20: Các khối cơ phiên bản của sản phẩm thu thanh AM gồm

A. 8 khối

B. 6 khối

C. 5 khối

D. 4 khối

Câu 21: Sóng trung tần ở máy thu thanh với trị số khoảng

A. 465 Hz

B. 565 kHz

C. 565 Hz

D. 465 kHz

Câu 22: Trong pha chế biên phỏng, biên phỏng sóng mang

A. thay cho thay đổi, chỉ mất tần số sóng đem không bao giờ thay đổi theo gót tín hiệu cần thiết truyền rằng.

B. chuyển đổi theo gót tín hiệu cần thiết truyền rằng.

C. không bao giờ thay đổi, chỉ mất tần số sóng đem thay cho thay đổi theo gót tín hiệu cần thiết truyền rằng.

D. ko chuyển đổi theo gót tín hiệu cần thiết truyền rằng.

Câu 23: Tín hiệu rời khỏi của khối tách sóng ở máy thu thanh là

A. tín hiệu cao tần.

B. tín hiệu một chiều.

C. tín hiệu âm tần

D. tín hiệu trung tần.

Câu 24: Căn cứ vô đâu nhằm phân biệt máy thu thanh AM và máy thu thanh FM là

A. xử lý tín hiệu.

B. mã hóa tín hiệu.

C. truyền tín hiệu.

D. pha chế tín hiệu.

Câu 25: Trong máy thu hình, việc xử lí tiếng động, hình ảnh

A. được xử lí song lập.

B. được xử lí cộng đồng.

C. tuỳ nằm trong vô máy thu.

D. tuỳ nằm trong vô máy trừng trị.

Câu 26: Các màu sắc cơ phiên bản vô máy thu hình màu sắc là

A. đỏ loét, lục, lam.

B. xanh xao, đỏ loét, tím.

C. đỏ loét, tím, vàng.

D. đỏ loét, lục, vàng.

Câu 27: Các khối cơ phiên bản của sản phẩm thu hình gồm

A. 7 khối

B. 8 khối

C. 6 khối

D. 5 khối

Câu 28: Các khối cơ phiên bản của phần xử lí tín hiệu màu sắc vô máy thu hình màu sắc gồm

A. 6 khối

B. 7 khối

C. 5 khối

D. 4 khối

Câu 29: Hệ thống năng lượng điện vương quốc là khối hệ thống bao gồm mối cung cấp năng lượng điện, lưới năng lượng điện và những hộ dung nạp năng lượng điện trên

A cả nước.

B miền Bắc.

C. miền Trung.

D. miền Nam.

Câu 30: Lưới năng lượng điện vương quốc với chức năng

A. truyền đạt và phân phối năng lượng điện năng kể từ những xí nghiệp sản xuất trừng trị năng lượng điện cho tới điểm dung nạp.

B. bao gồm những đàng chạc dẫn, những trạm năng lượng điện links lại.

C. thực hiện tăng áp.

D. hạ áp.

Câu 31: Lưới năng lượng điện truyền đạt với cung cấp năng lượng điện áp

A. 66KV

B. 35KV

C. 60KV

D. 22KV

Câu 32: Lưới năng lượng điện phân phối với cung cấp năng lượng điện áp

A. 35KV

B. 66KV

C. 110KV

D. 220KV

Câu 33: Tại VN cung cấp năng lượng điện áp tối đa là

A. 500KV

B. 800KV

C. 220KV

D. 110KV

Câu 34: Chức năng của lưới năng lượng điện vương quốc là truyền đạt năng lượng điện năng kể từ những xí nghiệp sản xuất năng lượng điện, đến

A. lưới năng lượng điện.

B. những điểm dung nạp.

C. những trạm thay đổi áp.

D. những trạm đóng góp tách.

Câu 35: Lưới năng lượng điện vương quốc là 1 trong hội tụ gồm

A. đàng chạc dẫn năng lượng điện và những hộ dung nạp.

B. đàng chạc dẫn năng lượng điện và những trạm đóng góp, tách.

C. những trạm thay đổi áp và đàng chạc dẫn năng lượng điện.

D. đàng chạc dẫn năng lượng điện và những trạm năng lượng điện.

Câu 36: Hệ thống năng lượng điện vương quốc gồm

A. mối cung cấp năng lượng điện, những trạm thay đổi áp và những hộ dung nạp.

B. mối cung cấp năng lượng điện, đàng chạc và những hộ dung nạp.

C. mối cung cấp năng lượng điện, lưới năng lượng điện và những hộ dung nạp.

D. mối cung cấp năng lượng điện, những trạm đóng góp tách và những hộ dung nạp.

Câu 37: Mạng năng lượng điện tạo ra qui tế bào nhỏ là mạng năng lượng điện nhưng mà hiệu suất chi phí thụ

A. khoảng chừng vài ba trăm kW trở lên trên.

B. khoảng chừng vài ba chục kW trở xuống.

C. trong vòng vài ba chục kW cho tới vài ba trăm kW.

D. trong vòng vài ba kW cho tới vài ba chục kW.

Câu 38: Để nâng lên hiệu suất truyền đạt năng lượng điện năng kể từ điểm tạo ra năng lượng điện cho tới điểm dung nạp năng lượng điện, lúc bấy giờ người tao sử dụng những phương án là

A. nâng lên dòng sản phẩm năng lượng điện.

B. nâng lên năng lượng điện áp.

C. nâng lên hiệu suất máy trừng trị.

D. nâng lên tần số.

Câu 39: Khái niệm về mạch năng lượng điện xoay chiều thân phụ trộn là mạch năng lượng điện gồm

A. mối cung cấp năng lượng điện thân phụ trộn, chạc dẫn thân phụ trộn và chuyên chở thân phụ trộn.

B. mối cung cấp năng lượng điện, chạc dẫn và chuyên chở.

C. mối cung cấp và chuyên chở thân phụ trộn.

D. mối cung cấp và chạc dẫn thân phụ trộn.

Câu 40: Máy trừng trị năng lượng điện xoay chiều là máy năng lượng điện thay đổi đổi

A. cơ năng trở thành năng lượng điện năng.

B. năng lượng điện năng trở thành cơ năng.

C. nhiệt độ năng trở thành cơ năng.

Xem thêm: xòe bàn tay đếm ngón tay

D. quang đãng năm trở thành cơ năng.

…………….

Mời chúng ta nằm trong xem thêm thêm thắt nhiều đề rộng lớn bên trên tệp tin bên dưới đây!