đặc điểm chung của các nền văn minh cổ trên đất nước việt nam là

Mời những em nằm trong theo đuổi dõi bài học kinh nghiệm thời điểm hôm nay với chi phí đề
Các nền văn minh cổ bên trên tổ quốc nước Việt Nam sở hữu điểm công cộng là gì

Với giải Câu 17 trang 64 SBT Lịch sử 10 Kết nối học thức cụ thể vô Bài 11: Một số nền văn minh cổ bên trên tổ quốc Việt Nam giúp học viên đơn giản và dễ dàng coi và đối chiếu câu nói. giải kể từ bại biết phương pháp thực hiện bài xích tập luyện vô SBT Sử 10. Mời những em theo đuổi dõi bài học kinh nghiệm tại đây nhé:

Bạn đang xem: đặc điểm chung của các nền văn minh cổ trên đất nước việt nam là

Giải SBT Lịch sử 10 Bài 11: Một số nền văn minh cổ bên trên tổ quốc Việt Nam

Câu 17 trang 64 SBT Lịch Sử 10: Các nền văn minh cổ bên trên tổ quốc nước Việt Nam sở hữu điểm công cộng là gì?

A. Chịu tác động bởi vì văn minh nén Độ.

B. Chịu tác động bởi vì văn minh Trung Hoa.

C. Hình trở nên ở lưu vực những dòng sông.

D. Hình trở nên ở vùng gò núi thô cằn.

Lời giải:

Đáp án đích thị là: C

Xem tăng những bài xích giải sách bài xích tập luyện Lịch sử 10 Kết nối học thức hoặc, cụ thể khác:

Câu 1 trang 62 SBT Lịch Sử 10: Văn minh Văn Lang – Âu Lạc được cải tiến và phát triển bên trên hạ tầng của nền văn hoá nào?…

Câu 2 trang 62 SBT Lịch Sử 10: Hiện vật nào là tại đây vượt trội cho tới nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc?…

Câu 3 trang 62 SBT Lịch Sử 10: Tổ chức Nhà nước thời Văn Lang – Âu Lạc theo đuổi trật tự kể từ TW xuống khu vực là…

Câu 4 trang 62 SBT Lịch Sử 10: Nội dung nào là tại đây ko nên là ĐK bất ngờ tiện lợi nhằm tạo hình văn minh Văn Lang – Âu Lạc?…

Câu 5 trang 62 SBT Lịch Sử 10: Đặc điểm của Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc là…

Câu 6 trang 63 SBT Lịch Sử 10: Nội dung nào là sau đấy là biểu thị cho việc cải tiến và phát triển kinh tế tài chính của dân cư Văn Lang – Âu Lạc?…

Câu 7 trang 63 SBT Lịch Sử 10: Công trình nào là sau đấy là trở nên tựu vượt trội của văn minh Chăm-pa?…

Câu 8 trang 63 SBT Lịch Sử 10: Chữ Chăm cổ được tạo nên bên trên hạ tầng của loại chữ viết lách nào?…

Câu 9 trang 63 SBT Lịch Sử 10: Văn minh Chăm-pa sở hữu Đặc điểm gì?…

Câu 10 trang 63 SBT Lịch Sử 10: Lễ hội truyền thống lịch sử nào là tại đây nằm trong văn minh Chăm-pa?…

Xem thêm: số 22 có ý nghĩa gì

Câu 11 trang 63 SBT Lịch Sử 10: Văn minh Chăm-pa sở hữu Đặc điểm nổi trội nào là sau đây?…

Câu 12 trang 63 SBT Lịch Sử 10: Văn minh Phù Nam được tạo hình và cải tiến và phát triển đa phần ở chống nào?…

Câu 13 trang 64 SBT Lịch Sử 10: Óc Eo là tên thường gọi của…

Câu 14 trang 64 SBT Lịch Sử 10: Cư dân Phù Nam cải tiến và phát triển mô hình kinh tế tài chính nông nghiệp nào là sau đây?…

Câu 15 trang 64 SBT Lịch Sử 10: Loại hình tôn giáo nào là vẫn xuất hiện nay vô cuộc sống linh tính của dân cư Phù Nam?…

Câu 16 trang 64 SBT Lịch Sử 10: Nội dung nào là tại đây phản ánh đích thị Đặc điểm của Vương quốc Phù Nam?…

Câu 18 trang 64 SBT Lịch Sử 10: Đứng đầu là vua, canh ty vua sở hữu những Lạc hầu, Lạc tướng tá là Đặc điểm công cộng của vương quốc cố nào?…

Câu 19 trang 64 SBT Lịch Sử 10: Thành tựu nào là tại đây của những nền văn minh cổ bên trên tổ quốc nước Việt Nam và đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hoá thế giới?…

Bài tập luyện 2 trang 65 SBT Lịch Sử 10: Hãy xác lập câu đích thị hoặc sai về nội dung lịch sử hào hùng trong số câu bên dưới đây…

Bài tập luyện 3 trang 65 SBT Lịch Sử 10: Ghép những ý ở cột A với cột B cho tới tương thích nội dung lịch sử…

Bài tập luyện 4 trang 66 SBT Lịch Sử 10: Ghép những hình hình họa ở phía bên trái với dù chữ ở ở bên phải sao cho tới tương thích về nội dung lịch sử…

Câu 5.1 trang 67 SBT Lịch Sử 10: Lập bảng khối hệ thống về hạ tầng tạo hình của những nền văn minh cổ bên trên tổ quốc Việt Nam…

Câu 5.2 trang 67 SBT Lịch Sử 10: Căn cứ vô thành quả của Bài tập luyện phần 5.1, hãy chỉ ra rằng những điểm tương đương và không giống nhau về hạ tầng tạo hình của những nền văn minh ấy

Bài tập luyện 6 trang 67 SBT Lịch Sử 10: Hãy tổng hợp một số trong những trở nên tựu vượt trội của những nền văn minh cổ bên trên tổ quốc nước Việt Nam theo đuổi khêu gợi ý sau

Câu 7.1 trang 67 SBT Lịch Sử 10: Khai thác tư liệu sau canh ty em trí tuệ được điều gì về nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc? Hãy lấy dẫn hội chứng kể từ tư liệu minh chứng cho tới điều em trí tuệ được…

Câu 7.2 trang 67 SBT Lịch Sử 10: Trình bày ý kiến của em về nhận định và đánh giá sau: Ba nền văn minh cổ bên trên tổ quốc nước Việt Nam sở hữu mối quan hệ trực tiếp, lâu lâu năm cùng nhau tạo ra đặc thù truyền thống lịch sử văn hoá Việt Nam: thống nhất trong vô số dạng…

Bài tập luyện 8 trang 67 SBT Lịch Sử 10: Sưu tầm tăng tư liệu về một trở nên tựu văn minh cổ bên trên tổ quốc nước Việt Nam nhưng mà em tuyệt vời nhất và thực hiện trở nên một bài xích ra mắt (dạng slide, Clip, clip ngắn ngủn,…)…

Xem thêm: thời tiết hải phòng ngày mai

Trên đấy là toàn cỗ nội dung về bài xích học
Các nền văn minh cổ bên trên tổ quốc nước Việt Nam sở hữu điểm công cộng là gì
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích canh ty những em hoàn thành xong đảm bảo chất lượng bài xích tập luyện của tớ.

Đăng bởi: http://ecvn.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập