công thức tính diện tích tứ giác

Như chúng ta vẫn biết, tứ giác là 1 trong nhiều giác bao gồm tư cạnh và 4 đỉnh. Trong số đó, nhì đoạn trực tiếp ngẫu nhiên ko được nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch.

Tứ giác có thể là tứ giác đơn (không sở hữu cặp cạnh đối này rời nhau), hoặc tứ giác kép (có nhì cặp cạnh đối rời nhau). Tứ giác đơn rất có thể lồi hoặc lõm. Và tổng những góc của một tứ giác luôn luôn là 360 phỏng.

Bạn đang xem: công thức tính diện tích tứ giác

  • Tứ giác lồi là tứ giác luôn luôn trực thuộc 1/2 mặt mày phẳng phiu sở hữu bờ là đường thẳng liền mạch chứa chấp ngẫu nhiên cạnh này của tứ giác. Đặc điểm của tứ giác lồi là tất cả những góc nhập nó đều nhỏ rộng lớn 180° và hai tuyến đường chéo cánh đều nằm bên cạnh nhập tứ giác
  • Còn tứ giác lõm luôn luôn tồn bên trên tối thiểu một cạnh nhưng mà đường thẳng liền mạch chứa chấp cạnh bại phân chia rời tứ giác trở thành nhì phần.

Hôm ni tất cả chúng ta tiếp tục bên nhau lần hiểu về kiểu cách tính chu vi của tứ giác, hao hao phương pháp tính diện tích S của một tứ giác ngẫu nhiên, những tứ giác quan trọng, tứ giác nước ngoài tiếp đàng tròn xoe và tứ giác nội tiếp đàng tròn xoe..

I. Công thức tính chu vi và diện tích S tứ giác bất kỳ

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (1)

Chu vi của một tứ giác ngẫu nhiên bởi vì tổng phỏng nhiều năm tư cạnh.

Công thức: $C_{ABCD}=AB+BC+CD+DA$

Diện tích của một tứ giác ngẫu nhiên bởi vì ½ tích của phỏng nhiều năm đàng chéo cánh loại nhất, phỏng nhiều năm đàng chéo cánh thứ hai và sin của góc tạo ra bởi vì hai tuyến đường chéo cánh bại.

Công thức: $S_{ABCD}=\frac{1}{2}.AC.BD.\sin\alpha$ với $\alpha$ là góc tạo ra bởi vì hai tuyến đường chéo cánh.

II. Công thức tính chu vi và diện tích S của tứ giác đặc biệt

Trong phạm vi của nội dung bài viết này bản thân tiếp tục trình diễn với chúng ta công thức tính chu vi và diện tích S của năm tứ giác quan trọng thông thường bắt gặp, bại là: hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi và hình vuông vắn.

Các tình huống sót lại các bạn nếu như mong muốn bạn cũng có thể tự động phân tích thêm thắt bên trên Internet và SGK nhé.

#1. Công thức tính diện tích S tứ giác 

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (2)

Diện tích của hình thang bởi vì ½ tích của tổng nhì cạnh lòng và chiều cao

Công thức: $S_{ABCD}=\frac{1}{2}.(AD+BC).AH$

#2. Công thức tính chu vi tứ giác

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (2)

Chu vi của hình thang bởi vì tổng phỏng nhiều năm của tư cạnh

Công thức: $C_{ABCD}=AB+BC+CD+DA$

#3. Công thức tính diện tích S hình bình hành

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (3)

Diện tích của hình bình hành tiếp tục bởi vì tích của phỏng nhiều năm một cạnh và phỏng nhiều năm độ cao ứng.

Công thức: $S_{ABCD}=BC.AH$

#4. Công thức tính chu vi hình bình hành

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (3)

Chu vi của hình bình hành bởi vì nhì đợt tổng phỏng nhiều năm nhì cạnh tiếp tục.

Công thức: $C_{ABCD}=2.(AB+AD)$

#5. Công thức tính diện tích S hình chữ nhật

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (4)

Diện tích của hình chữ nhật tiếp tục bởi vì tích của phỏng nhiều năm nhì cạnh tiếp tục.

Công thức: $S_{ABCD}=AB.AD$

#6. Công thức tính chu vi hình chữ nhật

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (4)

Chu vi của hình chữ nhật bởi vì nhì đợt tổng phỏng nhiều năm nhì cạnh tiếp tục.

Công thức: $C_{ABCD}=2.(AB+AD)$

Xem thêm: Hướng dẫn cách xem bóng đá trực tuyến miễn phí tại VeboTV

#7. Công thức tính diện tích S hình thoi

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (5)

Diện tích của hình thoi bởi vì ½ tích của phỏng nhiều năm đàng chéo cánh loại nhất với phỏng nhiều năm đàng chéo cánh thứ hai.

Công thức: $S_{ABCD}=\frac{1}{2}.AC.BD$

#7. Công thức tính chu vi hình thoi

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (5)

Chu vi của hình thoi bởi vì tư đợt phỏng nhiều năm của một cạnh.

Công thức: $C_{ABCD}=4.AB$

#8. Công thức tính diện tích S hình vuông

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (6)

Diện tích của hình vuông vắn tiếp tục bởi vì bình phương phỏng nhiều năm một cạnh.

Công thức: $S_{ABCD}=AB^2$

#9. Công thức tính chu vi hình vuông

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (6)

Chu vi của hình vuông vắn bởi vì tư đợt phỏng nhiều năm của một cạnh.

Công thức: $C_{ABCD}=4.AB$

III.  Công thức tính Chu vi và Diện tích tứ giác nội tiếp đàng tròn

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (7)

Chu vi của tứ giác ABCD nội tiếp đàng tròn xoe tâm O bởi vì tổng phỏng nhiều năm tư cạnh.

Diện tích của tứ giác ABCD nội tiếp đàng tròn xoe tâm O bằng

$\sqrt{(p-AB)(p-BC)(p-CA)(p-DA)}$ với p là nửa chu vi của tứ giác ABCD và p được xem theo dõi công thức $\frac{AB+BC+CD+DA}{2}$

Chú ý: Tâm của đàng tròn xoe nước ngoài tiếp tứ giác nếu như sở hữu trong không ít tình huống ko nên là kí thác điểm của hai tuyến đường chéo cánh.

IV. Công thức tính Chu vi và Diện tích tứ giác nước ngoài tiếp đàng tròn

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (8)

Chu vi của tứ giác ABCD nước ngoài tiếp đàng tròn xoe tâm O bởi vì tổng phỏng nhiều năm tư cạnh

Diện tích của tứ giác ABCD nước ngoài tiếp đàng tròn xoe tâm O bởi vì $p.r$ với p là nửa chu vi của tứ giác ABCD, r là phỏng nhiều năm nửa đường kính đàng tròn xoe nội tiếp

Chú ý: Tâm đàng tròn xoe nội tiếp tứ giác nếu như sở hữu tiếp tục trùng với kí thác điểm của tư đàng phân giác trong

V. Lời kết

Như vậy là tôi đã trình diễn với chúng ta không hề thiếu về toàn bộ các công thức tính chu vi tứ giáccông thức diện tích S của tứ giác rồi nhé.

Từ tứ giác thường thì cho tới tứ giác rất rất quan trọng, kể từ tứ giác nội tiếp cho tới tứ giác nước ngoài tiếp.

Nói cộng đồng là nhờ vào những công thức nhập nội dung bài viết này thì bạn cũng có thể tính được chu vi và diện tích S của một tứ giác ngẫu nhiên.

Công thức trước tiên nhập nội dung bài viết cũng chính là công thức cộng đồng rất có thể vận dụng mang đến từng tứ giác, những công thức tiếp sau đều được biến hóa dựa trên những nhân tố quan trọng về cạnh, về góc của tứ giác sao mang đến dễ dàng vận dụng nhất.

Xem thêm: hài tết 2018 làng ế vợ

Hi vọng nội dung bài viết này tiếp tục hữu ích với các bạn. Xin Chào thân ái và hứa tái ngộ chúng ta trong mỗi nội dung bài viết tiếp sau !

Đọc thêm:

  • Cách tính chu vi, diện tích S của hình trụ và hình quạt tròn
  • Cách tính Chu vi và Diện tích của hình thang (có ví dụ dễ dàng hiểu)
  • Cách tính diện tích S tam giác thông thường, vuông, cân nặng và tam giác đều

CTV: Nhựt Nguyễn – Blogchiasekienthuc.com

Bài ghi chép đạt: 5/5 sao - (Có 6 lượt tấn công giá)