công thức con lắc đơn lớp 12

Những thắc mắc về con cái nhấp lên xuống đơn luôn luôn lắc một tỉ trọng rộng lớn trong những bài xích thi đua, vẫn là một trở quan ngại rộng lớn so với học viên Lúc bài xích tập dượt về con cái nhấp lên xuống đơn đòi hỏi nên nắm rõ thực chất, hiện tượng kỳ lạ và cầm vững chắc những kỹ năng căn phiên bản. Trong bài xích thời điểm hôm nay, tất cả chúng ta tiếp tục cút thâm thúy dò xét hiểu về lý thuyết con cái nhấp lên xuống đơn và những dạng bài xích tập dượt hoặc gặp gỡ.

I. Con nhấp lên xuống đơn là gì?

1. Định nghĩa con cái nhấp lên xuống đơn

Như tiếp tục biết vô công tác vật lý cơ lớp 10, con cái nhấp lên xuống đơn là 1 trong những khối hệ thống bao gồm một vật nhỏ, lượng m, treo ở đầu một sợi chạc ko dãn, lượng ko đáng chú ý, lâu năm l

Bạn đang xem: công thức con lắc đơn lớp 12

2. Cấu tạo

Gồm sợi chạc nhẹ nhõm ko dãn, đầu bên trên được treo thắt chặt và cố định đầu bên dưới được gắn kèm với vật nặng trĩu đem khối lượng

3. Điều khiếu nại nhằm vật dđđh

Biên chừng góc α0 (α0 ≤100)

4. Phương trình dao động

Ta đem phương trình giao động của con cái nhấp lên xuống đơn đem dạng:

con nhấp lên xuống đơn

Trong đó:
s: cung giao động (cm, m..)
S: biên chừng cung (cm, m..)
α: li chừng góc (rad)
α0: biên chừng góc (rad)

công thức con cái nhấp lên xuống đơn

5. Phương trình véc tơ vận tốc tức thời – gia tốc

a) Phương trình véc tơ vận tốc tức thời.

v = s’ = – ωSsin(ωt + φ) (m/s)

=> vmax = ωS

b) Phương trình gia tốc

a = v’ = x” = – ω2..Scos(ωt + φ) (cm/s) = – ω2.s (m/s2)

=> amax = ω2.s

6. Vận tốc – Lực căng dây

a) Vận tốc:

các công thức con cái nhấp lên xuống đơn

b) Lực căng dây: T

T = mg (3cosα – 2cosα0)
=> Tmax = mg(3 – 2cosα0) Khi vật ngang qua quýt địa điểm cân nặng bằng
=> Tmin = mg(cosα0) Khi vật đạt địa điểm biên

7. Chu kỳ – Tần số

công thức con lắc đơn lớp 12

8. Công thức song lập với thời gian

các công thức về con cái nhấp lên xuống đơn

9. Năng lƣợng của con cái nhấp lên xuống đơn

W = Wđ + Wt

lý thuyết con cái nhấp lên xuống đơn

Xem thêm: Tìm hiểu chi tiết về kênh bóng đá trực tuyến Ca Khia TV

dao động con cái nhấp lên xuống đơn

Bài tập dượt minh họa

bài tập dượt con cái nhấp lên xuống đơn lớp 10

Câu 2: Tại một điểm bên trên mặt mũi khu đất, một con cái nhấp lên xuống đơn giao động điều tiết. Trong khoảng tầm thời hạn Δt, con cái nhấp lên xuống tiến hành được 60 giao động toàn phần, thay cho thay đổi chiêu lâu năm con cái nhấp lên xuống một quãng 44cm thì cũng trong tầm thời hạn Δt ấy, nó tiến hành 50 giao động toàn phần. Xác toan chiều lâu năm thuở đầu của con cái lăc?

Hướng dẫn:

Câu 3 (ĐH 2012): Tại điểm đem vận tốc trọng ngôi trường g = 10 m/s2, một con cái nhấp lên xuống đơn đem chiều lâu năm 1 m, giao động với biên chừng góc 600. Trong quy trình giao động, cơ năng của con cái nhấp lên xuống được bảo toàn. Tại địa điểm chạc treo phù hợp với phương trực tiếp đứng góc 300, vận tốc của vật nặng trĩu của con cái nhấp lên xuống có tính rộng lớn là

A. 1232 cm/s2

B. 500 cm/s2

C. 732 cm/s2

D. 887 cm/s2

Câu 4 (ĐH2013): Một con cái nhấp lên xuống đơn đem chiều lâu năm 121cm, giao động điều tiết bên trên điểm đem vận tốc trọng ngôi trường g. Lấy π2 = 10. Chu kì giao động của con cái nhấp lên xuống là:

A. 0,5s

B. 2s

C. 1s

D. 2,2s

Xem thêm:

Lý thuyết về giao động tắt dần dần, giao động chống bức, giao động giữ lại và sự nằm trong hưởng

Tốc chừng – Năng lượng – Gia tốc – Lực căng chạc của con cái nhấp lên xuống đơn

Xem thêm:

Các dạng bài xích tập dượt con cái nhấp lên xuống đơn hoặc đem vô đề thi đua trung học phổ thông Quốc Gia

Con nhấp lên xuống trùng phùng: 2 Phương pháp giải và bài xích tập dượt minh họa

3 Dạng toán con cái nhấp lên xuống đơn Chịu đựng tính năng của nước ngoài lực