chuyển từ quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành

Thì quá khứ đơn – Past Simple fake sang trọng thì lúc này triển khai xong – Present Perfect là 1 trong nhập số những dạng bài xích tập luyện ngữ pháp khá thịnh hành so với học viên và chúng ta học tập giờ đồng hồ Anh. Với nội dung bài viết ngày hôm nay, Vietop tiếp tục nằm trong chúng ta xem xét lại về cấu hình của 2 thì này, gần giống thực hành thực tế thực hiện những bài xích tập luyện nhỏ về phong thái chuyển kể từ Quá khứ đơn sang trọng Hiện bên trên trả thành và ngược lại nhé!

Tổng quan lại về thì quá khứ đơn và thì lúc này trả thành

Thì quá khứ đơn – Past simple tense

công thức thì quá khứ đơn
 • Câu khẳng định

Với To be: S + were/was + N/ADJ

Bạn đang xem: chuyển từ quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành

Với động kể từ thường: S + V2

E.g.: Helen was here yesterday. (Helen vẫn ở phía trên ngày hôm qua.)

I did my homework last night. (Tôi đã trải bài xích tập luyện hồi tối qua chuyện.)

 • Câu phủ định

Với To be: S + were/was + not + N/ADJ

Với động kể từ thường: S + didn’t + V-infinitive

E.g.: Helen wasn’t here yesterday. (Helen đang không ở phía trên ngày hôm qua.)

I didn’t tự my homework last night. (Tôi đang không thực hiện bài xích tập luyện hồi tối qua chuyện.)

 • Câu chất vấn Yes / No

Với To be: Were/was + S + N/ADJ?

Với động kể từ thường: Did + S + V-infinitive?

E.g.: Was Helen here yesterday? (Helen vẫn ở phía trên ngày hôm qua cần không?)

Did you do your homework last night? (Bạn đã trải bài xích tập luyện hồi tối qua chuyện chứ?)

 • Câu chất vấn WH-

Với To be: WH- + was/ were + S +…?

Với động kể từ thường: WH- + did + S +…?

E.g.: Where was Helen yesterday? (Helen vẫn ở đâu hôm qua?)

What did you do last night? (Bạn đã trải gì tối qua?)

 • Dấu hiệu nhận biết

Trong câu sở hữu thì quá khứ đơn tiếp tục hoặc xuất hiện nay một vài trạng kể từ chỉ thời hạn như:

 • Yesterday: Hôm qua
 • Last night: Tối qua
 • Last week: Tuần trước
 • Last month: Tháng trước
 • Last year: Năm ngoái
 • Ago: từ thời điểm cách đó. (two hours ago: từ thời điểm cách đó 2 tiếng đồng hồ, two weeks ago: từ thời điểm cách đó 2 tuần…)
 • at, on, in… (at 6 o’clock, on Monday, in June,…)
 • When + mệnh đề phân chia thì quá khứ đơn: Lúc (when I was a kid,…)

E.g.: When I was a student, I went to this school. (Khi còn là một học tập trò, tôi đã từng đi học tập ở ngôi trường này.)

She visited the Louvre 2 years ago. (Cô tao đã đi vào thăm hỏi kho lưu trữ bảo tàng Louvre từ thời điểm cách đó hai năm.)

 • Cách sử dụng

Diễn miêu tả một hành vi, vụ việc vẫn ra mắt bên trên 1 thời điểm rõ ràng, hoặc một khoảng tầm thời hạn nhập quá khứ và vẫn kết thúc đẩy trọn vẹn ở quá khứ.

E.g.: My brothers came trang chủ late last night. (Các em trai của tôi về ngôi nhà muộn tối qua chuyện.)

Diễn miêu tả một hành vi xen vào trong 1 hành vi đang được ra mắt nhập quá khứ.

E.g.: Johnny was riding his xe đạp when it rained. (Khi Johnny đang hoạt động xe đạp điện thì trời mưa.)

Diễn miêu tả những hành vi liên tục nhập quá khứ, thông thường người sử dụng mang lại kể chuyện.

E.g.: Amanda came trang chủ, took a nap, then had lunch. (Amanda về ngôi nhà, ngủ một giấc, rồi ăn trưa.)

Diễn miêu tả hành vi lặp chuồn tái diễn nhập quá khứ.

E.g.: John visited his grandma every weekend when he was not married. (John đã từng đi thăm hỏi bà của cậu ấy mặt hàng tuần khi còn ko cưới.)

Dùng nhập câu ĐK loại II (câu ĐK không tồn tại thiệt ở hiện nay tại)

E.g.: If you were bầm, you would tự it too. (Nếu các bạn là tôi, các bạn cũng tiếp tục thực hiện thế.)

>>> Xem thêm:

 • Sơ trang bị suy nghĩ thì quá khứ đơn giản dị và đơn giản dễ dàng học
 • Lý thuyết và Bài tập luyện thì quá khứ đơn với To be có đáp án
 • Wh question nhập thì quá khứ đơn: lý thuyết và bài tập

Thì lúc này triển khai xong – Present Perfect

Thì lúc này triển khai xong - Present Perfect
 • Câu khẳng định

S + have/has + V3

E.g.: I have been to lớn London before. (Tôi từng cho tới Luân Đôn rồi.)

 • Câu phủ định

S + haven’t/hasn’t + V3

E.g.: Helen hasn’t been to lớn London yet. (Helen trước đó chưa từng cho tới Luân Đôn.)

 • Câu chất vấn Yes / No

Have/ has + S + V3?

E.g.: Have you been to London before? (Bạn từng cho tới Luân Đôn chưa?)

 • Câu chất vấn WH-

WH- + have/ has + S + V3?

E.g.: Where have you been all the time? (Bạn vẫn ở đâu trong cả thời hạn qua?)

 • Dấu hiệu nhận biết

Trong câu sở hữu thì lúc này triển khai xong tiếp tục hoặc xuất hiện nay một vài kể từ như:

 • already, never, ever, just: sau “have/ has” và đứng trước V3.
 • already: cũng rất có thể đứng cuối câu.

E.g.: I have just come back trang chủ. (Tôi vừa vặn mới nhất về nhà.)

He has already come back trang chủ. (Anh tao vẫn về ngôi nhà rồi.)

 • Yet: đứng cuối câu, và thông thường được dùng nhập câu phủ lăm le và ngờ vấn.

E.g.: She hasn’t told bầm about you yet. (Cô ấy vẫn chưa tính với tôi về bạn.)

 • so far, recently, lately, up to lớn present, up to lớn this moment, in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: cũng có thể hàng đầu hoặc cuối câu.

E.g.: I have seen this film recently. (Tôi coi bộ phim truyện này ngay sát đây.)

 • Cách sử dụng

Mô miêu tả hành vi xẩy ra nhập quá khứ và vẫn còn đấy kế tiếp ở thời gian lúc này.

E.g.: My father has watched TV for over two hour. (Bố tôi vẫn coi TV rộng lớn 2 giờ đồng hồ rồi.)

Xem thêm: 90 Phút TV - Cập Nhật Trực Tiếp Bóng Đá Hằng Ngày

Mô miêu tả hành vi vẫn triển khai xong cho đến thời gian lúc này tuy nhiên ko kể cho tới nó xẩy ra lúc nào.

E.g.: Helen has written two books and now she is working on the third one. (Helen vẫn viết lách 2 cuốn sách và hiện tại vẫn đang viết lách cuốn loại 3.)

Mô miêu tả sự khiếu nại lưu niệm nhập đời.

E.g.: This is the worst dish that I have ever tried in my life. (Đây là thức ăn tệ nhất tuy nhiên tôi từng ăn.)

Một kinh nghiệm tay nghề cho đến thời gian lúc này (thường người sử dụng trạng kể từ “ever”).

E.g.: Have you ever been to lớn France? (Bạn đã đi vào Pháp khi nào chưa?)

Chỉ sản phẩm của một hành vi, vụ việc.

E.g.: I have finished my homework. (Tôi đã trải hoàn thành bài xích tập luyện về ngôi nhà rồi.)

>>> Tham khảo:

 • Bài tập luyện câu bị động Thì lúc này triển khai xong từ cơ bản đến nâng cao
 • Bài tập luyện trắc nghiệm Thì lúc này triển khai xong từ cơ bản đến nâng cao
 • Luyện dạng bài xích tập luyện viết lách lại câu Thì lúc này triển khai xong có đáp án
 • Bài tập luyện Thì lúc này triển khai xong với since và for có đáp án

Một số cấu hình fake kể từ Quá khứ đơn sang trọng Hiện bên trên trả thành

chuyển kể từ Quá khứ đơn sang trọng Hiện bên trên trả thành

Dạng 1

Quá khứ đơn: S + V2 + thời hạn + ago

Hiện bên trên trả thành: S + have/has + V3 + for + thời gian

E.g.: I started learning English 10 years ago. (Tôi chính thức học tập giờ đồng hồ Anh từ thời điểm cách đó 10 năm.)

I have learnt English for 10 years. (Tôi vẫn học tập giờ đồng hồ Anh được 10 năm.)

Dạng 2

Quá khứ đơn: It’s + thời hạn ….+ since …+ last + V2

S + last + V2 + time + ago

The last time + S + V-ed + was + time + ago

Hiện bên trên trả thành: S + haven’t/hasn’t + V3 + for + thời gian

E.g.: It’s 3 years since the last time I went back to lớn my hometown. (Đã 3 năm rồi Tính từ lúc phiên cuối tôi về quê.)

I last went back to lớn my hometown 3 years ago.

The last time I went back to lớn my hometown was 3 years ago.

⇒ I have not gone back to lớn my hometown for 3 years. (Tôi đang không về quê được 3 năm rồi.)

Dạng 3

Quá khứ đơn: When did + S + V-infinitive?

When was the last time + S + V2?

Hiện bên trên trả thành: How long + have/has (not) + S + V3?

E.g.: When did you start learning English? (Bạn chính thức học tập giờ đồng hồ Anh kể từ Lúc nào?)

⇒ How long have you learnt English? (Bạn vẫn học tập giờ đồng hồ Anh được bao lâu?)

When was the last time you saw him? (Lần cuối các bạn gặp gỡ anh tao là lúc nào?)

⇒ How long have you not seen him? (Bạn đang không gặp gỡ anh tao nhập bao lâu rồi?)

Tham khảo:

Học thời gian nhanh sơ trang bị những thì nhập giờ đồng hồ Anh chỉ nhập 10 phút

Mách khách hàng phân biệt những Thì nhập giờ đồng hồ Anh đơn giản

Phân biệt thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp tục qua chuyện lý thuyết và bài tập

Bài tập luyện fake kể từ Quá khứ đơn sang trọng Hiện bên trên trả thành

Bài 1: Fill in the blank with the verbs in their Past Simple form

 1. I __________ (not / drink) any beer last night.
 2. Anna __________ (get on) the bus in the centre of the thành phố.
 3. What time __________ (he / get up) yesterday?
 4. Where __________ (you / get off) the train?
 5. I __________ (not / change) trains at Waterloo.
 6. We __________ (wake up) very late.
 7. What __________ (he / give) his mother for her birthday?
 8. Alain __________ (have) a shower.
 9. Why __________ (you / not come)?
 10. __________ (he / go) to lớn the party?

Bài 2: Make the sentences using Present Perfect

 1. What / Helen / eat?
 2. How / mom / make / this fantastic cake?
 3. Why / you / miss / the plane?
 4. They / not go / to lớn bed / yet.
 5. It / rain / a lot / this week.
 6. They / use / a credit thẻ / before?
 7. We / have / enough / to lớn eat?
 8. Mimi / not play / volleyball / before.
 9. I / wear / this kind of dress. 
 10. Why / you / tự / your homework / already?

Bài 3: Fill in the blank with the verbs in their correct size (Past Simple or Present Perfect)

 1. Jamie __________ (break) her leg, so sánh she can’t come skiing.
 2. I __________ (never / go) to lớn Vienna. 
 3. We __________ (not use) the computer last night.
 4. William __________ (break) his arm when he __________ (fall) off a horse last week.
 5. I __________ (know) about the problem for months, but I __________ (not / find) a solution yet.
 6. When __________ (you / arrive) last night?
 7. Amy __________ (be) a teacher for trăng tròn years, and she still enjoys it.
 8. How long __________ (you / know) her?
 9. __________ you __________ (eat) Thai food before?
 10. The children __________ (break) a window last week. 

Bài 4: Rewrite the sentences from Past Simple to lớn Present Perfect and vice versa

 1. The last time I met him was 4 months ago.
 • I _________________________.
 1. I haven’t seen him since last week.
 • The last time _________________________.
 1. When did you go here?
 • How long _________________________?
 1. Hannah started writing books 2 years ago.
 • Hannah _________________________.
 1. She lived in Hanoi when she was a child.
 • She _________________________. (since)
 1. My dog last had a bath a week ago.
 • My dog _________________________.
 1. I last saw him when I was a student.
 • I _________________________.
 1. It’s ten years since David stopped playing the piano.
 • David _________________________.
 1. The last time I wrote to lớn her was two years ago.
 • I _________________________.
 1. It has been trăng tròn years since we last saw Julie.
 • We _________________________.

Tham khảo:

Thì lúc này đơn

Bảng vần âm giờ đồng hồ Anh

Thì quá khứ tiếp diễn

Đáp án

Bài 1

 1. Didn’t drink
 2. Got on
 3. Did he get up
 4. Did you get off
 5. Didn’t change
 6. Woke up
 7. Did he give
 8. had
 9. Didn’t you
 10. Did he go

Bài 2

 1. What has Helen eaten?
 2. How has mom made this fantastic cake?
 3. Why have you missed the plane?
 4. They haven’t gone to lớn bed yet.
 5. It has rained a lot this week.
 6. Have they used a credit thẻ before?
 7. Have we had enough to lớn eat?
 8. Mimi hasn’t played volleyball before.
 9. I have worn this kind of dress. 
 10. Why have you done your homework already?

Bài 3

Xem thêm: xổ số miền bắc thứ năm hàng tuần

 1. Broke
 2. Have never been
 3. Didn’t use
 4. Broke – fell
 5. Knew – haven’t found
 6. Did you arrive
 7. Has been
 8. Have you known
 9. Have – eaten
 10. Broke 

Bài 4

 1. I haven’t seen him since 4 months ago.
 2. I last saw him a week ago.
 3. How long have you been here?
 4. Hannah has written books for 2 years.
 5. She has lived in Hanoi since she was a child.
 6. My dog hasn’t had a bath since last week.
 7. I haven’t seen him since I was a student.
 8. David has stopped playing the piano for ten years.
 9. I haven’t written to lớn her for 2 years.
 10. We haven’t seen Julie since trăng tròn years ago.

>>> Thực hành thêm: Bài tập luyện Thì lúc này triển khai xong và quá khứ đơn có đáp án chi tiết

IELTS Vietop kỳ vọng với phần share fake kể từ Quá khứ đơn sang trọng Hiện bên trên triển khai xong, vẫn rất có thể chung chúng ta ôn tập luyện lại về 2 thì quá khứ đơn – Past Simple và lúc này triển khai xong – Present Perfect nhập giờ đồng hồ Anh gần giống cơ hội quy đổi những dạng câu sở hữu 2 thì này. Chúc chúng ta học tập ngữ pháp chất lượng và hứa hẹn chúng ta ở những nội dung bài viết sau!