chửi thề tiếng anh

Một số câu chửi thề nguyền vì thế giờ đồng hồ anh được fake thể kể từ giờ đồng hồ việt. Chúng tôi ko các bạn khuyến nghị người sử dụng. Học giờ đồng hồ anh thì học tập thêm thắt những câu này cho biết thêm nhằm chống tình huống bị chửi bản thân còn hiểu và lần cơ hội đối đáp lại.

1. Những câu chửi thề nguyền vì thế giờ đồng hồ anh phổ biến

 • Đồ dở hơi! :Up yours!
 • Tức quá đi! : How irritating!
 • Vô lý! : Nonsence!
 • Đừng sở hữu ngu quá chứ ! : Don't be such an ass
 • Thằng khốn nạn! : You’re a such a jerk!
 • Mày không tồn tại óc à? : Are you an airhead ?
 • Biến đi! Cút đi! : Go away!( Take a hike! Buzz off! Beat it! Go to tát hell..)
 • Đủ rồi đấy! Chịu không còn nổi rồi! : That’s it! I can’t put up with it!
 • Thằng ngu! : You idiot!( What a jerk!)
 • Đồ keo dán kiệt! : What a tightwad!
 • Mẹ kiếp! : Damn it!
 • Biến đi! Tao chỉ ham muốn được yên ổn thân thiện 1 mình : Go away!I want to tát be left alone!
 • Thằng vô lại ! : You scoundrel!
 • Đừng chõ mõm vô chuyện của tao! : Keep your mouth out of my business!
 • Đừng chõ mũi vô chuyện của tao ! : Keep your nose out of my business!

2. Những câu chửi thề nguyền vì thế giờ đồng hồ anh dạng ngắn

 • Do you wanna die?( Wanna die ?) :Mày ham muốn bị tiêu diệt à ?
 • You're such a dog !:Thằng chó này.
 • You really chickened out :Đồ yếu hèn nhát.
 • God - damned : khốn kiếp
 • What a life! oh,hell! :. u kiếp
 • Uppy! : chó con
 • The dirty pig! : trang bị con cái lợn
 • Fuck you : đis u mày

cau chui the bang tieng anh

Bạn đang xem: chửi thề tiếng anh

(Câu chửi thể vì thế giờ đồng hồ anh dạng ngắn)

3. Những câu chửi thề nguyền vì thế giờ đồng hồ anh dạng hỏi

 • What the hell is going on? :Chuyện quái gì đag diễn rời khỏi vậy?
 • What vì thế you want?:Mày ham muốn gì ?
 • You’ve gone too far!: Mày thiệt quá quắt/ xứng đáng !
 • Get away from me!:Tránh xa thẳm tao rời khỏi.
 • I can’t take you any more!:Tao Chịu không còn nỗi ngươi rồi
 • You asked for it :Do tự động ngươi chuốc lấy
 • Shut up!:Câm miệng
 • Get lost :Cút đi
 • You’re crazy!:Mày điên rồi !
 • Who vì thế you think you are?:Mày tưởng ngươi là ai ?

4. Những câu chửi thề nguyền vì thế giờ đồng hồ anh thông thường được sử dụng

 • I don’t want to tát see your face!: Tao không thích phát hiện ra mặt mũi nữa
 •  Get out of my face :Cút tức thì bề ngoài tao
 •  Don’t bother má :Đừng quấy rầy/ nhĩu tao
 •  You piss má off :Mày thực hiện tao tức bị tiêu diệt rồi
 •  You have a lot of nerve: Mặt ngươi cũng dày thiệt đấy
 •  It’s none of your business: Liên quan lại gì cho tới mày
 •  Do you know what time it is?: Mày sở hữu biết ngươi giờ rối không?
 •  Who says?: Ai phát biểu thế ?
 •  Don’t look at má lượt thích that: Đừng nhìn tao như thế
 •  Drop dead: Chết đi

cau chui the bang tieng anh

Xem thêm: lời chúc mùng 1 đầu tháng may mắn

(Câu chửi thề nguyền vì thế giờ đồng hồ anh thông thường gặp)

Xem thêm: những câu nói hay về sự bình yên

5. Những câu chửi thề nguyền vì thế giờ đồng hồ anh tạo nên sốc

 • You bastard!: Đồ tạp chủng
 • That’s your problem: Đó là chuyện của ngươi.
 • I don’t want to tát hear it: Tao không thích nghe
 • Get off my back: Đừng luộm thuộm nữa
 • Who vì thế you think you’re talking to?: Mày suy nghĩ ngươi đang được rỉ tai với ai ?
 • What a stupid idiot!: Đúng là trang bị ngốc
 • That’s terrible: Gay go thật
 • Mind your own business!: Lo chuyện của ngươi trước đi
 • I detest you!: Tao câm hận mày
 • Can’t you vì thế anything right?: Mày ko thực hiện được ra tuồng gì sao ?
 • You bitch!: Đồ chó đẻ
 • Cám ơn off!: Mẹ kiếp hoặc j cơ tương tự=.=
 • Knucklehead: Đồ đần độn
 • Damn it! ~ Shit!: Chết tiệt
 • Who the hell are you?: Mày là thằng nào là vậy?
 • Son of a bitch: Đồ ( tên) chó má
 • Asshole!: Đồ khốn!

6. Những câu chửi thề nguyền vì thế giờ đồng hồ anh hoặc được dùng

 • Đồ dở hơi!: Up yours!
 • Tức quá đi!: How irritating!
 • Vô lý!Tào lao quá đi: Nonsence!
 • Đừng sở hữu ngu quá chứ !: Don't be such an ass.
 • Thằng khốn nạn!(Đồ tồi!): You're a such a jerk!
 • Mày không tồn tại óc à?: Are you an airhead ?
 • Biến đi! Cút đi!: Go away!( Take a hike! Buzz off! Beat it! Go to tát hell..)
 • Đủ rồi đấy! Chịu không còn nổi rồi!: That's it! I can't put up with it!
 • Thằng ngu!: You idiot!( What a jerk!)
 • Đồ keo dán kiệt!: What a tightwad!
 • Mẹ kiếp!: Damn it!
 • Biến đi! Tao chỉ ham muốn được yên ổn thân thiện một mình: Go away!I want to tát be left alone!

cau chui the bang tieng anh

(Câu chửi thề nguyền vì thế giờ đồng hồ anh thông thường dùng)

7. Những câu chửi thề nguyền vì thế giờ đồng hồ anh tạo nên choáng

 • Shut up , and go away!You're a complete nutter!: Câm mồm và biến chuyển đi! Máy đích thị là 1 trong những thằng khùng !
 • You scoundrel!: Thằng vô lại !!
 •  Keep your mouth out of my business!: Đừng chõ mõm vô chuyện của tao!
 •  Keep your nose out of my business!: Đừng chõ mũi vô chuyện của tao !
 •  Do you wanna die?( Wanna die ?): Mày ham muốn bị tiêu diệt à ?
 • You're such a dog!: Thằng chó này
 • You’re nothing to tát me: Đối với tao, ngươi ko là gì cả
 • What vì thế you want?: Mày ham muốn gì ?
 • You’ve gone too far!: Mày thiệt quá quắt/ xứng đáng !
 • Get away from me!: Hãy rời xa tao rời khỏi !

8. Những câu chửi thề nguyền vì thế giờ đồng hồ anh dễ dàng làm mất đi lòng

 • I can’t take you any more!: Tao Chịu không còn nỗi ngươi rồi
 • You asked for it: Do tự động ngươi chuốc lấy
 • Shut up!: Câm miệng
 • Get lost: Cút đi
 • You’re crazy!: Mày điên rồi !
 • What vì thế you think you are?: Mày tưởng ngươi là ai ?
 • Get out of my face: Cút tức thì bề ngoài tao
 • Don’t bother me: Đừng quấy rầy/ nhĩu tao
 • You piss má off: Mày thực hiện tao tức bị tiêu diệt rồi
 • You have a lot of nerve: Mặt ngươi cũng dày thật
 • Do you know what time it is?: Mày sở hữu biết ngươi giờ rối không?
 • Who says?: Ai phát biểu thế ?
 • Don’t look at má lượt thích that: Đừng nhìn tao như thế

Tuyền Trần